Now showing items 991-1010 of 4988

  • Dual Perspective On Customer Value In The Context Of A Smart And Connected Phenomenon: Case Innovative Product-service Bundle 

   Safarpour, Niusha (2016-06-08)
   Focusing on value creation in marketing has always been the key to success for companies. As a result, the definition, analysis and communication of value has gained importance. Companies are making an attempt to make a ...
  • Dual Polarized Patch Antenna for UHF RFID Readers 

   Awano, Nebiat Tekle (2011-01-12)
   RFID is a fast emerging automatic identification system. Its bigger data density, better security, high speed and the fact that it does not need mechanical contact or line of sight communication have made it preferable to ...
  • Dynaaminen myötövanheneminen teräksissä 

   Peltonen, Veera (2018-11-07)
   Dynaaminen myötövanheneminen on korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva ilmiö, joka vaatii nimensä mukaan dynaamiset olosuhteet. Tämä tarkoittaa sitä, että vanheneminen tapahtuu muokkauksen aikana, eikä staattisesti muodonmuutoksen ...
  • Dynaaminen simulointimalli kartiomurskaimelle 

   Nurmela, Wiljami (2016-03-09)
   Diplomityönä kehitettiin dynaaminen simulointimalli kartiomurskaimelle. Simulointimalli toteutettiin kaupallisella, elementtimenetelmää hyödyntävällä ohjelmistolla ANSYS. Työn tarkoituksena oli kehittää malli, jonka avulla ...
  • Dynaamisen syötteentarkistuksen ongelmat 

   Laitinen, Antti Mikael (2016-01-13)
   Tiedon eheys ja virheettömyys ovat tärkeitä seikkoja lähes jokaisessa tietojärjestelmässä. Erityisesti näiden seikkojen tärkeys korostuu tuotannonohjausjärjestelmissä ja muissa liiketoiminnalle kriittisissä ohjelmistoissa, ...
  • Dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen vaikutus innovointikyvyn muodostumiseen innovaatioverkostossa 

   Malpakka, Tomi (2018-02-07)
   Tutkimuksen tavoitteena on arvioida dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen merkitystä innovointikyvyn muodostumisessa innovaatioverkostossa. Luvussa 2 esitetään innovaatioverkosto käsitteenä ja kuvataan sitä ...
  • Dynaamisten luokkien generointi tietokannasta 

   Mäkinen, Teemu Matias (2017-12-07)
   Tämän diplomityön aiheena on uusien luokkien dynaaminen luominen ja käyttöönottaminen Java -ohjelmointikielellä, käyttäen luokkien tallennusratkaisuna tietokantaa. Lataamisen dynaamisesta luonteesta aiheutuu useita haasteita, ...
  • Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: katsaus teknologiaan ja standardiin 

   Hynynen, Henry (2018-12-05)
   Videon suoratoisto on kehittynyt huimasti eteenpäin viimevuosina. Parantuneen laitetuen ja nopeampien laajakaistayhteyksien ansioista suoratoistopalvelut ovat yhä useampien saatavilla ja ne voivat parhaimmillaan korvata ...
  • Dynamic Analysis of Cache Memory Usage 

   Rantala, Olli (2016-06-08)
   Cache memory in processors is used to store temporary copies of the data and instructions a running program uses. Cache usage increases the program execution performance because reading data from and writing data to the ...
  • Dynamic Characterization of Three-Phase Inverter in Photovoltaic Applications 

   Messo, Tuomas (2011-09-07)
   Power electronic devices are used as an interface between renewable energy sources and the utility grid. A photovoltaic generator that produces dc electricity is interfaced to a three-phase grid with an inverter. A ...
  • Dynamic Complex Event Processing for Industrial Monitoring Systems 

   Lehmusvaara, Karri (2014-06-04)
   Using Complex Event Processing (CEP) as part of monitoring systems is a state-of-the-art approach in the manufacturing industry that still requires development. The industry is increasingly moving towards implementing ...
  • Dynamic configuration management 

   Piipari, Tapio (2013-03-06)
   During recent years, the amount of software in container handling equipment has increased and automation has a greater role in container terminal operations. Automation systems must be able to constantly adapt to changing ...
  • Dynamic culture of human adipose stem cells in a flow perfusion bioreactor 

   Vuornos, Kaisa (2016-12-07)
   Regenerative medicine aims to restore or replace damaged tissue functions. Tissue engineering offers a solution to the growing shortage of suitable tissue and organ donors by combining stem cells with biomaterials and ...
  • A dynamic model of a lifting device and its use as a tool for smart services 

   Vainio, Henri (2014-06-04)
   Finnish metal and engineering industry is on the verge of a paradigm shift towards a service business approach, which means selling products bundled with related services. A more extreme approach of this is a manufacturer ...
  • Dynamic overset CFD simulation of a pneumatic impact device 

   Autio, Eetu (2018-10-03)
   Down-the-hole drilling is a percussive drilling technique where typically pneumatic down-the-hole hammer is used to produce stress waves to crush overburden and rock. Down-the-hole drilling is especially applicable in ...
  • Dynamic Resource allocation in Millimeter wave technology 

   Akbar, Khaza Towfik (2017-06-07)
   In this project, dynamic resource allocation in millimeter wave system that holds the effect of millimeter-wave. It also gives the understanding of directivity of antennas as transmitter and receiver side. In addition to ...
  • Dynamics in a Circulating Fluidized Bed: Experimental and Numerical Study 

   Peltola, Juho (2009-10-07)
   Leijupetikattila on erityisesti biopolttoaineiden polttoon kehitetty lämpövoimaloiden kattilatyyppi. Leijupetikattilan palotilassa on kiinteitä partikkeleja, joita leijutetaan alapuolelta pumpatulla polttoilmalla. Reaktorissa ...
  • Dynamics of Grid-Forming Inverter 

   Berg, Matias Uolevi (2017-08-16)
   Islanded micro-grids are increasingly becoming a vital factor in improving the reliability of a power system. In the islanded micro-grid power is produced from a local energy source that can be a renewable energy plant or ...
  • Dynamics of Stochastic Sequence-Level Models of Transcription and Translation in Prokaryotes 

   Mäkelä, Jarno (2011-06-08)
   In prokaryotes, transcription and translation are dynamically coupled, as the latter starts before the former is completed. Also, from one transcript, several translation events occur in parallel. To study how events in ...
  • Désign Guidelines for the Compact Muon Solenoid Inner Tracker Upgrade 

   Chávez Niemelä, Aleksis (2014)
   The Compact Muon Solenoid, as well as other experiments within the Large Hadron Collider at CERN, will undergo a vast redesign during the decade of 2010. The main reasons behind this overhaul are to improve accuracy and ...