Now showing items 21-40 of 4864

  • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

   Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
   Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...
  • Vaisala ROSA-sääaseman käyttöliittymätoteutus 

   Telenius, Klaus (2019-01-11)
   Työssä luodaan yliopiston sääasemalle käyttöliittymätoteutus luomaan käytettävyyttä, sekä parantamaan tiedon saatavuutta. Tavoitteeseen pyritään esineiden internetin tekniikoilla. Työssä perehdytään esineiden internetiin ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Pelillistäminen ohjelmoinnin opetuksessa 

   Kettunen, Annina (2019-01-10)
   Käsittelen kandidaatintyössäni ohjelmointiopetuksen pelillistämistä sekä esittelen ja arvioin muutamia sovelluksia, joilla ohjelmointia voi opiskella. Arvioin myös, miten niissä on hyödynnetty pelillistämistä ja minkä ...
  • Pintakelirikkoisen soratien kunnossapito 

   Nurmi, Jaakko (2019-01-09)
   Tässä diplomityössä perehdyttiin sulan kauden pintakelirikkoon ja sen torjumiseen kolmen osakokonaisuuden avulla. Osakokonaisuudet ovat kirjallisuusselvitys, haastattelututkimus ja maastokäynnit pintakelirikkoisille ...
  • Exploring the User Needs and Experience of the University Guidance Robot 

   Chowdhury, Aparajita (2019-01-09)
   During the orientation week, new students face different challenges that are hectic. International students are especially confused about the new education system and come across many difficulties to overcome these challenges. ...
  • User experience study of 360° music videos on computer monitor and virtual reality goggles 

   Remans, Mohammad Mushfiqur Rahman (2019-01-09)
   In the past few years, user experience has become a trend in the field of Human-Computer Interaction (HCI). The ultimate success of a product or service depends on delivering user experience as the user prefers. 360° video ...
  • Performance analysis of interference measurement methods for link adaptation in 5G New Radio 

   Elgendi, Hesham (2019-01-09)
   5G New Radio (NR) is coming faster than expected with early deployments which take place early 2019. It is more than a new mobile generation that offers higher data rates compared to previous generations, although it’s ...
  • Prediction and detection of abnormal usage of an elevator 

   Hayati, Saboktakin (2019-01-09)
   In this thesis we used machine learning to detect the anomalous use of elevators by measuring the behavior at any specific time. We examined the data for unusual patterns in comparison with observed samples from the history ...
  • Visualization pipeline for location-based data 

   Lamminsalo, Atte Aleksanteri (2019-01-09)
   The master’s thesis focused on answering how to turn a plethora of location-based data into a visualization pipeline. The goal was to find a way to bring the most value to the users of the visualization pipeline, in this ...
  • Possibilities of a 3D printing pen in fabrication of RFID tags 

   Mehmood, Adnan (2019-01-09)
   The main objective of this thesis is to use eco-friendly and cost effective material to fabricate radio frequency identification technology (RFID) platforms with wide range of applications. The innovation which is desired ...
  • Learning autonomous motion generating dynamical systems from demonstration 

   Ahonen, Andrei Johannes Nestori (2019-01-09)
   This thesis studies dynamical systems based learning methods at a proof-of-concept level. The purpose of dynamical systems is to generate motion. In particular, three different methods are studied in detail and implemented ...
  • Lean-muutoksen johtaminen lentokoneiden kunnossapidossa 

   Viitasaari, Antti (2019-01-09)
   Tässä diplomityössä rakennettiin muutossuunnitelma, jolla Lean-filosofia otetaan käyttöön sotilaslentokoneiden kunnossapidossa. Muutoksen tavoitteena oli parantaa organisaation suorituskykyä. Työ vastaa tutkimuskysymykseen ...
  • GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa 

   Lohikainen, Milla (2019-01-09)
   Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistynyt niin viihdekäytössä kuin koulutuksessa ja työmaailmassakin. Tämän vuoksi jo peruskoululaisten tulisi harjoitella erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja niiden käytön opettelua. ...
  • Hankinnan kehittäminen valmistavan teollisuuden pienessä tai keskisuuressa yrityksessä 

   Silander, Anssi (2019-01-09)
   Hankinnan merkitys yrityksen arvoa tuottavana strategisena funktiona on kasvanut viime aikoina etenkin suuremmissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Tästä huolimatta hankinta nähdään useissa pienissä tai keskisuurissa ...
  • Fotoakustinen Fourier-muunnosspektroskopia laajakaistaisilla valonlähteillä 

   Mikkonen, Tommi (2019-01-09)
   Toisin kuin perinteisessä absorptiospektroskopiassa, fotoakustisessa spektroskopiassa mitataan suoraan aineeseen absorboituneen valon määrää jaksollisen termisen purkautumisen ja akustisen aallon muodostumisen kautta. Tämän ...
  • Mekaanisten laitteiden suunnittelu räjähdysvaaralliseen tilaan dispositiomentelmän avulla 

   Rantanen, Joonas (2019-01-09)
   Hydraulisesti toimivia korkeapainevesipumppuja(HPW) valmistava hydrauliikka-alan yritys, Dynaset Oy haluaa laajentaa HPW tuotteidensa markkina-aluetta räjähdysvaarallisiin tiloihin. Mekaanisten laitteiden myymiseksi ...
  • Wood-fiber reinforced bio-polymer composites as alternative materials for industrial applications 

   Felix de Andrade Silva, Pedro Augusto (2019-01-09)
   Wood-fiber reinforced bio-polymer composite (WFRBC) emerges as a promising material for many industrial applications due to its attractive properties. This work aims to evaluate the thermomechanical performance of WFRBCs, ...
  • Path Dependent Electricity Option Pricing 

   Hosiaisluoma, Niko (2019-01-09)
   This thesis studied hourly electricity spot models and their application in path dependent option pricing. The first goal was to find a suitable hourly spot model that captures the price dynamics and enables risk-neutral ...
  • Tannins as sustainable tackifiers in hot melt adhesives 

   Halkosaari, Veikko (2019-01-09)
   There is an increasing interest in renewable raw materials in all industries and adhesive industry is no exception. With the continuous development of biorefineries, the selection of bio-based materials is growing. The ...