Now showing items 1-1 of 1

    • Oljen voimalaitospolton teknis-taloudellinen selvitys Suomessa 

      Äijäläinen, Tero (2016-06-08)
      Tässä diplomityössä tarkastelen teknis-taloudellisesti oljen hyödyntämismahdollisuuksia voimalaitoksen energiantuotannossa. Tarkastelussa käytän vertailukohtina metsähaketta ja sen hyödyntämistä suomalaisessa energiantuotannossa ...