Now showing items 1-1 of 1

    • Elintarvikepakkauksen laatu ja kehittäminen 

      Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
      Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...