Now showing items 1-1 of 1

    • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

      Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
      Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...