Now showing items 1-1 of 1

    • Mikroytimien käyttö moderneissa järjestelmissä 

      Laakso, Teemu (2018-11-07)
      Tässä työssä tarkastellaan mikroytimien ja niihin perustuvien järjestelmien kehitystä ja käyttökohteista moderneissa järjestelmissä. Työ pyrkii löytämään reunaehtoja mikroytimien käytön mielekkyydelle ja selvittämään, ...