Now showing items 1-1 of 1

    • Lohkoketjun hyödyntäminen toimitusketjussa 

      Oja, Aleksi (2018-05-09)
      Lohkoketju on uusi hajautettua tietokantaa hyödyntävä teknologia, joka on mahdollistanut kryptovaluuttojen syntymisen. Lohkoketju on teknologiana vakuuttava, ja sitä on verrattu jopa internetin syntymiseen. Sen ominaisuudet ...