Now showing items 1-1 of 1

    • Factory Rough Cut Capacity Planning in Make-to-Stock Production 

      Paappa, Jouni (2013-02-06)
      Tutkimuksen kohteena olivat kappaletavaratehtaan tuotannon ongelmat. Kohdetehtaalla oli vaikeuksia pitää luotua tuotantosuunnitelmaa. Tämä aiheutti haittaa varsinkin tuotantoyksikön toimiessa organisaation muiden funktioiden ...