Now showing items 1-1 of 1

    • Paalutuksen vaikutukset pohjaveteen 

      Raerinne, Laura (2018-06-06)
      Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia paalutuksella voi olla pohjaveden määrään ja laatuun. Tässä työssä käsitellään aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä Suomen rakentamista koskevien ...