Now showing items 1-1 of 1

    • Magneettikenttien vaikutukset ja hallinta sairaalassa 

      Saar, Ago-Henri (2017-10-04)
      Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää laskennallisesti magneettivuon tiheyksiä, joita esiintyy Jyväskylään rakennettavassa uudessa Sairaala Novassa. Laskentojen apuna käytettiin numeeriseen laskentaan tarkoitettua ...