Now showing items 1-1 of 1

    • Termisen aurinkoenergian varastointimenetelmät 

      Saarenhovi, Anna (2018-11-07)
      Tämä kandidaatintyö keskittyy uusiutuvan energiamuodon, termisen aurinkoenergian, eri varastointimenetelmiin. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä toimii ”Miten termistä aurinkoenergiaa voidaan varastoida talteen?” ...