Now showing items 1-1 of 1

    • Nelipuutietorakenne ja sen toiminta käytännön sovelluksissa 

      Vaattovaara, Matti (2018-08-15)
      Erilaiset tietorakenteet ovat tietotekniikassa olennainen osa teknisiä toteutuksia ja niiden soveltuvuus eri käyttökohteisiin vaihtelee suuresti. Tyypillinen kaksiulotteista aluetta kuvaamaan käytetty rakenne on tasaisesti ...