Now showing items 1-8 of 8

  • Control and Measurement System for a Compressing Unit 

   Abad Perez, Enrique (2010-09-08)
   Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
  • Etupyörän akseloinnin suunnittelu linja-autoon 

   Heinonen, Jorma (2010-07-02)
   Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
  • Framework for Integrating Offshore Design Offices 

   Vesala, Jukka (2010-12-08)
   The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...
  • Harvesting energy from vehicle suspension 

   Arizti, Marcos (2010-06-02)
   This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
  • Pneumaattisen liikealustan suunnittelu 

   Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
   Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
  • Sylinterikuivatuksen tehostaminen 

   Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
   Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...
  • Tuoterakenteen kehittäminen asiakasräätälöitävässä sarjatuotannossa 

   Tuomi, Tommi (2010-06-02)
   Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
  • Virtual Reality Environment for Development and Simulation of Mobile Machine 

   Yu, Xiaochen (2011-01-12)
   This work was carried out at the Mechanics and Design Department of Tampere University of Technology. The primary purpose was to develop a real-time environment for a mobile machine. The thesis describes the process of the ...