Now showing items 1-20 of 40

  • Algorithms for Clustering High-Dimensional Data 

   Kampman, Ilari (2017-12-07)
   In the context of artificial intelligence, clustering refers to a machine learning method in which a data set is grouped into subsets based on similarities in the features of data samples. Since the concept of clustering ...
  • Cholesky-hajotelma 

   Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
   Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
  • Data Mining on Deflectometric Data of Surface Defects 

   Kuosmanen, Pinja Marika (2017-09-06)
   The objective of this thesis is to apply machine learning and data mining methods, especially classification and clustering, onto deflectometric data of surface defects found on car bodies. The data is acquired via ...
  • Data-driven approach to satellite selection in GNSS 

   Soininen, Tero (2017-11-08)
   The main goal of this work was to develop an algorithm for multi-constellation GNSS receivers that would select satellites out of the tracked ones to be used in the location solution. As the receiver has very limited ...
  • Data-driven force models in GNSS satellite orbit prediction 

   Rautalin, Sakari Kalevi (2017-04-05)
   In this study, we consider the problem of predicting the orbit of a GNSS satellite with a force model that can be adjusted based on data. In autonomous prediction, the goal is to use the positioning device in a completely ...
  • Decision tree learning with hierarchical features 

   Kinnunen, Nyyti (2018-04-04)
   The performance of machine learning methods depends on the data they are given. Real life data sets can be incomplete and consist of various types of data. However, many methods are capable of handling only nominal and ...
  • Factorization of binary polynomials 

   Stenhammar, Teemu Ensio (2018-12-05)
   This thesis describes a solution to a cryptographic programming challenge originally posted by Nintendo in order to gain job applicants. The encryption method turned out to be the same as binary polynomial multiplication ...
  • Fermat'n suuri lause ja Pythagoraan kolmikot 

   Männikkö, Viljami (2018-04-04)
   Tässä työssä käydään läpi todistus Fermat'n suuren lauseen tapaukselle n=4. Tapaus todistetaan todistamalla Diofantoksen 20. ongelma, josta seuraa suoraan tapauksen n=4 todistus. Työ käsittelee myös Fermat'n suuren lauseen ...
  • GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa 

   Lohikainen, Milla (2019-01-09)
   Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistynyt niin viihdekäytössä kuin koulutuksessa ja työmaailmassakin. Tämän vuoksi jo peruskoululaisten tulisi harjoitella erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja niiden käytön opettelua. ...
  • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

   Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
   Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
  • Implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat 

   Asti, Kristian (2018-09-05)
   Kandidaatintyön aihe on implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat. Käyrien osalta rajoitutaan tason käyriin ja pintojen osalta kolmiulotteiseen avaruuteen, korkeampia ulottuvuuksia ei käsitellä. Tavoitteena on rakentaa ...
  • Improvement of satellite orbit prediction accuracy and quality with deep learning and spectral analysis 

   Pihlajasalo, Jaakko Mikael (2017-11-08)
   In this study, we consider methods of spectral analysis and deep learning to improve accuracy and quality of GNSS satellite orbit predictions. The quality of predictions decreases when satellite’s orbit is fixed with ...
  • Itseorganisoituva kartta 

   Parkkinen, Ville (2018-06-06)
   Itseorganisoituva kartta on korkeaulotteisen datan visualisointiin käytettävä neuroverkkomalli. Itseorganisoituva kartta perustuu ohjaamattomaan oppimiseen: algoritmi etsii datasta samankaltaisista alkioista koostuvia ...
  • Johdanto kompleksisiin moniarvoisiin funktioihin 

   Huopio, Olli (2018-01-10)
   Moniarvoisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jonka jotakin määrittelyjoukon alkiota vastaa useampi kuin yksi maalijoukon alkio. Voidaan ajatella, että funktio saa tällöin arvokseen maalijoukon alkion sijasta joukon ...
  • Kauppamatkustajan ongelman ratkaiseminen unkarilaisella algoritmilla 

   Perasto, Teemu (2018-08-15)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, miten kauppamatkustajan ongelma voidaan ratkaista soveltamalla unkarilaista algoritmia. Kokeilujen myötä huomataan, että unkarilaista algoritmia voidaan soveltaa ensin laskemalla ...
  • Kehittämistutkimus yritysyhteistyöprojekteista yläkoulun matematiikan opetuksessa 

   Rasimus, Essi (2017-08-16)
   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 otetaan käytäntöön peruskoulun vuosiluokilla 7.-9. vuosina 2017-2019. Opetussuunnitelman perusteissa nousee esiin laaja-alainen osaaminen, yhteistyötaidot, toiminnalliset ...
  • Kiinalainen jäännöslause 

   Nieminen, Maiju (2018-11-07)
   Kiinalainen jännöslause yhdistää lukuteorian perusmääritelmiä ja tuloksia sovellukseksi, jota voidaan oikeasti hyödyntää tekniikassa. Käsitteiden kuten jaollisuus, jakoyhtälö, suurin yhteinen tekijä ja kongrunessimääritelmät ...
  • Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin käyttö lukujärjestys- ja työvuorolistaongelmien ratkaisemiseen 

   Pakarinen, Matti Samuli (2018-04-04)
   Tässä diplomityössä tutkitaan lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin käyttöä aikataulutusongelmien ratkaisemisessa. Tavoitteena on vertailla erilaisia ratkaisumetodeja keskenään. Ongelmat ratkaistaan käyttämällä numeerisia ...
  • Matematiikan oppimisen tukeminen MATLABin ja vuorovaikutteisten opetusohjelmien avulla 

   Huhtanen, Miika (2017-11-07)
   Diplomityössä toteutettiin kehittämistutkimuksena opetusmoduuli, jolla yhdistetään MATLABin opetus matriisilaskennan opetukseen yliopiston matematiikan kurssilla. Moduulin tavoitteena on luoda opiskelijoille mielekäs tapa ...
  • MathCheck-ohjelmisto itsenäisen opiskelun apuvälineenä propositiologiikan opetusmoduulissa 

   Joutsenlahti, Marjukka (2018-03-07)
   Tässä tutkimuksessa on tavoitteena luoda sähköinen opetusmoduuli itsenäisen opiskelun tarpeisiin käyttäen MathCheck -ohjelmistoa apuna harjoittelussa. Tutkimusta tarkastellaan kehittämistutkimuksena, ja tämä tutkimus ...