Now showing items 1-20 of 20

  • Avoimen innovaation menestystekijät 

   Varjonen, Pasi (2010-12-08)
   Kykyä innovoida pidetään yrityksen yhtenä ratkaisevampana tekijänä luoda uutta kilpailuetua ja siten selvitä kilpailussa tulevaisuuden alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Avoin innovaatio on innovoinnin saralla uusin ...
  • Elastomeerien sähkönjohtavuus 

   Niinikoski, Virpi (2011-02-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää elastomeerien sähkönjohtavuutta sekä siihen liittyviä sähköisiä, mekaanisia ja fysikaalisia ilmiöitä ja ominaisuuksia. Lisäksi työssä tutkittiin erilaisia elastomeerejä, niissä ...
  • FORE–raportoinnin toiminnallisuuden kehittäminen 

   Vaajakari, Tomi (2010-06-02)
   FORE energianhallintajärjestelmä on PVO-Pool Oy:n käyttämä järjestelmä, jonka avulla PVO-Pool Oy pystyy hoitamaan reaaliaikaista tasehallintaa sekä siihen liittyvää laskutusta. FORE energiahallintajärjestelmän avulla ...
  • Geographical Differences in Mobile Service Offering and Markets - A Case Study: Finland and Singapore 

   Sorvamaa, Marko (2010-06-23)
   Consumers’ use of mobile communication devices has been increasing rapidly for several years. Recently the use of data services, such as text messaging, gaming, contact, and payment services have become more important for ...
  • HF-taajuisen antennin integrointi mobiiliin RFID-lukijaan 

   Nummela, Jussi (2006-11-13)
   Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...
  • Jatkuvan palvelun kehittäminen globaalissa toimintaympäristössä 

   Iltanen, Lasse (2010-05-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
  • Kivimateriaalin tunnistus puunkäsittelyprosessissa 

   Sundelin, Timo (2010-11-03)
   Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
  • Komponenttien liittäminen painettavaan elektroniikkaan 

   Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...
  • Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 

   Koivisto, Antti (2010-02-03)
   Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Masterdatan hallinta finanssialalla 

   Riihentupa, Tuomo (2010-06-23)
   Tässä diplomityössä tutkitaan masterdatan hallinnan merkitystä ja käyttömahdollisuuksia finanssialalla masterdatan hallintajärjestelmien toteutustapojen ja teknologioiden näkökulmasta. Masterdatan hallinnalla tarkoitetaan ...
  • Mobiili sisällön luominen ja julkaisu osana sosiaalisen median palveluja 

   Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
   Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
  • Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 

   Metsälä, Aino (2010-06-23)
   Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
  • Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 

   Rikama, Kimmo (2010-06-16)
   Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
  • Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 

   Karttunen, Elina (2010-12-08)
   Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
  • Ohjelmistoyritysten globalisoitumiskäytännöt kulttuurinäkökulmasta 

   Wesslin, Ville (2010-11-03)
   Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. ...
  • Sosiaalinen media tuotteen elinkaaritiedon hallinnassa 

   Mäkelä, Tiina (2010-12-08)
   Tuotteen elinkaarenaikainen tiedon hallinta on noussut lyhyessä ajassa yhä suuremmaksi haasteeksi yritysten siirtyessä laite- ja osatoimittajuudesta kokonaisten tuote- ja palvelujärjestelmien toimittajaksi. Asiakastarpeet ...
  • Sähkölaitteiden korroosiokestävyys ja -suojaus offshore-olosuhteissa 

   Rautanen, Maria (2010-12-08)
   Technip Offshore Finland Oy (TOF) valmistaa Porin Mäntyluodossa öljyntuotantolauttojen runkoja sekä muita meriteknillisiä rakenteita, joiden avulla voidaan hyödyntää meren pohjassa olevia öljy- ja kaasulähteitä. Mäntyluodossa ...
  • Tietojärjestelmän käyttöönotto ja sen arviointi 

   Aronen, Outi (2010-06-02)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia ja sen arviointia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoitetaan käyttöönotolla, millainen on tietojärjestelmän onnistunut ...
  • Toimittajan ja asiakkaan organisaatioiden ja yrityskulttuurien erojen vaikutus tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen 

   Lilja, Kari (2006-05-10)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia asiakkaan ja toimittajan organisaatiokulttuurien eroilla on tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Työ muodostuu kolmesta erillisestä samaa aineistoa ...