Now showing items 1-13 of 13

  • Faasimuutosmateriaalien käyttö energian varastoinnissa 

   Pönkä, Arttu (2012-12-05)
   Työn tarkoituksena oli selvittää faasimuutosmateriaalien toiminnan pääperiaatteet, oleellisimpien faasimuutosmateriaalien ominaisuudet, faasimuutosmateriaaliteollisuuden nykytilaa ja suurimmat yritykset sekä tärkeimmät ...
  • ForeVid: an Open Source Software for Forensic Video Analysis 

   Hautamäki, Sami (2011-06-08)
   The main aim of the thesis was to develop a free software application for processing surveillance videos. Methods discussed in this thesis are mainly incorporated in the developed application. The open source Avisynth ...
  • Hätäkeskuksen vastesuunnitelman vaatimusmäärittely 

   Linna, Petri (2009-03-04)
   Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...
  • Innovaatiojohtamisen haasteet ohjelmistotuotteen hallinnassa 

   Saine, Pasi (2012-03-22)
   Innovaatio on ohjelmistoliiketoiminnan yksi tärkeimpiä elinehtoja yrityksen kilpailukyvyn sekä tuottavuuden kasvun kannalta katsottuna. Työn tavoitteena on selvittää, miten innovaatiojohtamisen strategiset tavoitteet ...
  • Kamerajärjestelmän sekä kuvankäsittelymenetelmien kehittäminen kallioseinämän muutosten tarkkailuun 

   Kumpumäki, Teemu (2011-05-04)
   Diplomityössä toteutettiin automaattinen usean kameran kamerajärjestelmä pitkän aikavälin seurantaan. Lisäksi työssä kehitettiin kerätylle kuva-aineistolle käsittelymenetelmät lopputuloksen muodostamiseksi. Kerätty ...
  • Kulttuurivaikutukset globaalissa ohjelmistokehityksessä (Suomi-Intia) 

   Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
   Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
  • Magnetoelastic properties of heat treated steels 

   Kalevo, Noora (2012-06-06)
   Mechanical and magnetic properties of materials are closely coupled, because both properties arise from the structure of the material. Magnetoelasticity describes the inter-action between the elastic and magnetic properties ...
  • Multicultural Issues in Software Engineering Processes 

   Statkaityte, Rasa (2011-06-08)
   Globalisaatio, laajemmat markkinat, halvempi työvoima, asiakasläheisyys ja lisääntyvä ICT-asiantuntijoiden tarve ohjaavat ohjelmistosektorin yrityksiä ulkoistamaan ohjelmistotuotteidensa kehitystä. Sen tuloksena tiimit ...
  • NbTi-suprajohtimen muutosvyöhykkeen analysointi resistiivisyyttä mittaamalla 

   Laine, Mika (2011-11-09)
   Suprajohtimien tärkein kaupallinen sovelluskohde on magneettikuvauslaitteistojen suprajohdinmagneetit. Ylivoimaisesti suurin osa magneettien johtimista valmistetaan niobititaanista. Valmistusmäärien kasvaessa tuotantotehokkuus ...
  • Pelastustoimen operatiivisten viestiyhteyksien mallintaminen 

   Vastamaa, Ilkka (2012-08-15)
   Pelastustoimen uudistuksessa vuonna 2004 perustettiin Suomeen 22 pelastuslaitosta. Sen myötä joutui toimiala uudenlaisen haasteen kohteeksi. Hajallaan olevien toimipisteiden johtamiseksi oli luotava viestintäverkko. ...
  • Prosessien vakioinnista pienessä ohjelmistoyrityksessä 

   Suominen, Mika (2011-12-07)
   Perinteisessä teollisessa tuotannossa prosessien vakioinnilla on ollut merkittävä rooli laadun ja ennustettavuuden parantamisessa. Työssä selvitettiin, tarjoaako prosessien vakiointi vastaavaa hyötyä myös tutkimuksen ...
  • Tuottavuuden mittaaminen teollisuuspalveluyrityksessä 

   Okkeri, Petri (2012-03-07)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuottavuutta voidaan mitata palveluissa ja erityisesti kohdeyrityksen harjoittamassa teollisuuspalveluliiketoiminnassa. Tämän perusteella tarkoituksena oli kehittää ...
  • Web-portaalit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa 

   Vainio, Tuomo (2012-03-07)
   Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...