Now showing items 1-18 of 18

  • 3D-ristikkorakenteen topologian optimointi 

   Äikäs, Niko (2013-12-04)
   3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
  • Design and analysis of the tooling upgrade for the production of the superconductive main dipole magnet prototypes of LHC 

   Murtomäki, Jaakko (2013-10-09)
   This thesis work has been carried out as a contribution to the development program of superconductive magnets within the LHC High Luminosity study. The thesis provides an insight to the steps that need to be taken in order ...
  • Hammasvaihteen vierintäpoikkeaman mittaus ja analysointi 

   Leivo, Eero (2013-06-05)
   Vierintäpoikkeama syntyy hammaspyörien valmistus- ja asennusvirheiden sekä joustojen ja dynaamisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Vierintäpoikkeamaa pidetään merkittävänä hammasvaihteiden värähtelyn ja melun lähteenä. ...
  • Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu 

   Leino, Tommi (2014-01-15)
   Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu on osa laajempaa laitossuunnittelun kokonaisuutta ja siinä yhdistyvät sekä layout-suunnittelu että putkistosuunnittelu. Suunnitteluun käytettyjen järjestelmien kehittymisen ...
  • Kiertokuitumassan dispergoinnin mallinnus 

   Laaksonen, Jaakko (2013-05-08)
   Kierrätyskuitujen dispergoinnissa painomuste, tahmot ja muut epäpuhtaudet pyritään pilkkomaan pienemmiksi sekä irrottamaan kuiduista, jotta ne voidaan poistaa kuitumassasta prosessin myöhemmässä vaiheessa. Diplomityön ...
  • Lämpökaivokenttä lämmönlähteenä 

   Lahti, Tommi (2013-12-04)
   Maalämpöpumppu siirtää lämpöä maa- tai kallioperästä ja nostaa lämmönsiirtoaineen lämpötilaa käyttökohteen vaatimusten mukaan. Rakennus ja käyttövesi lämpiävät lämpöpumpun tuottamalla lämpöenergialla. Lämpö voidaan kerätä ...
  • Monitoring Energy Consumption of Artificial Lighting by Web Interface 

   Song, Xiaoguang (2013-01-09)
   Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
  • Nojapyörän tuotekehitys 

   Grönlund, Juhani (2013-12-04)
   Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
  • Performance of Centrifugal Pump as a Fan 

   Pasanen, Pekka (2013-10-09)
   The requirements of pumping gas in high pressure environments have led to the use of centrifugal pumps as fans. Pumps are originally designed for pumping water and their performance with air was not known. In this thesis ...
  • Sarjapariston lujuuslaskenta seismisissä olosuhteissa 

   Kotisaari, Markus (2013-01-09)
   Sarjaparisto liitetään sähkölinjaan tarkoituksenaan kompensoida loistehoa sähkönsiirrossa. Koska sähkönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa, sarjaparisto mitoitetaan kestämään suuria kuormituksia. Suuret kuormitukset ...
  • Siirtoilman käyttö ilmanvaihdossa 

   Lassila, Ari-Pekka (2013-08-14)
   Ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sisätiloissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että olosuhteet sisätiloissa ovat viihtyisät, turvalliset ja terveelliset. Talotekniikalla on vastuullinen tehtävä ylläpitää ja valvoa rakennusten ...
  • Talotekniset järjestelmät kiinteistön haltuunotossa 

   Saarela, Sanna (2013-05-08)
   Taloudellista ja järjestelmällistä kunnossapitoa varten tarvitaan tietoa kiinteistön nykykunnosta, ennuste tulevista korjauksista sekä ylläpitotoimenpiteistä ja edellä mainittujen ajankohdista ja kustannuksista. Kiinteistön ...
  • Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen 

   Paavolainen, Antti (2013-11-08)
   Diplomityön tavoitteena on määrittää Tampereen rakennusvalvonnan rakennuslupaprosessi, tutkien lupaprosessin sujuvoittamisen ja käyttäjäystävällisyyden parantamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sähköisen asioinnin ja ...
  • Telojen kunnostus paperikoneen runkovälissä 

   Koirikivi, Mikko Tapio (2013-05-08)
   Tässä työssä on tutkittu paperitehtaalla tapahtuvien telojen kunnossapitotöiden suorittamista telahuoltoverstaan sijaan paperikoneella irrottamatta teloja niiden laitepaikoilta. Tutkimuksessa perehdyttiin ensin ...
  • Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan 

   Tapiola, Anssi (2013-06-05)
   Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
  • Traktoriin kiinnitettävän telaketjualustan suunnittelu 

   Övermark, Jyrki (2013-06-05)
   Turve on uusiutuva luonnonvara, jota kuitenkin hyödynnetään varsin rajoitetusti. Tulevaisuudessa voidaan olettaa turpeen käytön kasvavan, jolloin myös siihen käytettäviä työkoneita tarvitaan enemmän. Koska turvesuot ovat ...
  • Vuotovirran diagnosointi hammasvaihteessa 

   Lumia, Juho (2013-09-04)
   Diplomityö tehtiin Moventas Gears Oy:n tehtävänannosta. Työssä tutkittiin vuotovirran aiheuttamaa hammasvaihteen vikaantumisen todentamista eri kunnonvalvontamenetelmillä kuten värähtely- ja vuotovirtamittaus sekä öljyanalyysi. ...
  • Yksiulotteiset monifaasivirtausmallit suihkupumpussa ja pystyputkessa 

   Mikkonen, Antti (2013-10-09)
   Öljyvarojen huvetessa vaikeasti saavutettavat öljyesiintymät ovat alkaneet herättää laajempaa kiinnostusta. Suihkupumppuja ei perinteisesti ole juurikaan hyödynnetty öljyn pumppauksessa johtuen niiden huonosta hyötysuhteesta. ...