Now showing items 1-12 of 12

  • Evaluation of Technical Solutions for Advanced Mobile Services Based on a Consumer Study 

   Duan, Xiaobo (2010-06-23)
   This thesis is a study of mobile services based on consumer’s evaluation, which includes market and survey analysis from the statistics of a mobile services’ survey. The back-ground knowledge and market effects will be ...
  • Junaliikenteen palvelutason muutosten vaikutukset matkustajamääriin 

   Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
   Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
  • Kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaportaalin tietosisällöt 

   Teppo, Vesa-Matti (2010-06-16)
   Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...
  • Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa 

   Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
   Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
  • Liikennehaitan minimointi tiesiltahankkeissa sillansiirtomenetelmällä 

   Pitkänen, Maija (2011-02-09)
   Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
  • Pk-yrityksen myyntiprosessin johtamisen kehittäminen 

   Kalli, Arttu (2010-05-05)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
  • Potilasvirrat hoitoverkostossa 

   Väihinpää, Jani (2009-01-14)
   Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
  • Projektien välisen oppimisen kehittäminen ohjelmistoyrityksessä 

   Pajunen, Matti (2011-01-12)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Sosiaalinen media tuotteen elinkaaritiedon hallinnassa 

   Mäkelä, Tiina (2010-12-08)
   Tuotteen elinkaarenaikainen tiedon hallinta on noussut lyhyessä ajassa yhä suuremmaksi haasteeksi yritysten siirtyessä laite- ja osatoimittajuudesta kokonaisten tuote- ja palvelujärjestelmien toimittajaksi. Asiakastarpeet ...
  • Ubiquitous Manufacturing Requirements for Product Data Management 

   Kiirikki, Janne (2011-02-09)
   Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
  • Weak signal based foresight service 

   Pirinen, Oona (2010-06-16)
   The purpose of this thesis was to investigate the utilization of foresight information in an organization, especially to support strategic planning. Finpro has recently launched a foresight service for Finnish companies. ...