Now showing items 1-4 of 4

  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Sesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeet 

   Vuori, Vilma (2005-05-11)
   Tietoa pidetään entistä tärkeämpänä kilpailutekijänä. Tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo: suuri tiedon määrä ei takaa yritykselle kilpailuetua, vaan voi pahimmillaan jopa vaikeuttaa päätöksentekoa ja siten haitata yrityksen ...
  • Structures and operations of open source value networks 

   Myllärniemi, Jussi (2007-08-22)
   The objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What ...
  • Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä 

   Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
   Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...