Now showing items 1-20 of 231

  • 360-videoiden katselustatistiikan visualisointi 

   Heino, Pietari (2018-02-07)
   360-videot ovat yleistymässä virtuaalitodellisuuden erilaisten sovellusten kanssa kovaa vauhtia. 360-videot ovat uusi, moderni mediamuoto, jossa video on kuvattu tietystä pisteestä jokaiseen suuntaan kuin pallon keskipisteestä ...
  • Aikaan ja paikkaan sidottu mobiilimaksusovellus hyödyntäen Facebook Messenger rajapintaa 

   Sandström, Petri (2018-12-05)
   Yhä harvemmat ihmiset kantavat mukanaan käteistä. Sen sijaan taskusta löytyy lähes jokaiselta maksukortti tai teknisesti edistyneemmät voivat kantaa mukanaan älypuhelinta maksuvälineenään. Tämän todellisuuden takia seurakunnat ...
  • Alustariippumaton arkkitehtuuri web- ja mobiilisovelluksille 

   Kunnamo, Tuomas (2018-06-06)
   Alustariippumaton ohjelmistokehitys on houkuttelevaa ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille, koska sillä on mahdollista toteuttaa sama sovellus usealle eri alustalle pienemmillä kustannuksilla. Alustariippumattomuuden ...
  • Alustariippumaton kielikäännösten hallintatyökalu 

   Launonen, Jyrki (2018-12-05)
   Android ja iOS ovat tällä hetkellä käytetyimmät mobiilikäyttöjärjestelmät. Aloitettaessa mobiilisovellusprojektia on päätettävä, mille järjestelmille sovellus aiotaan toteuttaa, sekä toteutetaanko sovellus natiivisti vai ...
  • Analysis of the GDPR's Effects on a Medical Application 

   Multanen, Jarmo (2018-11-07)
   The European General Data Protection Regulation (GDPR) came into full effect in May 2018 after a two-year transition period. The regulation aims to improve the data protection of the citizens of the European Union. The ...
  • Application-Specific Instruction-Set Processor for Future Radio Integrated Circuits 

   Rekonen, Samuli (2017-06-07)
   Licensed Assisted Access is a 3GPP specified feature, for using the unlicensed frequen-cy band as a supplemental transmission medium to the licensed band. LAA uses clear channel assessment, for discovering the channel state ...
  • Applications of Eye Tracking for Region of Interest HEVC Encoding 

   Sainio, Joose Valtteri (2018-10-03)
   The increase in video streaming services and video resolutions has exploded the volume of Internet video traffic. New video coding standards, such as High Efficiency Video Coding (HEVC) have been developed to mitigate this ...
  • Asynkronisuus JavaScriptissä 

   Hartiala, Henrik (2018-09-05)
   Tässä työssä käydään läpi web-kehityksen historian vaiheita synkronisista HTML-sivuista kohti asynkronista ohjelmointia. Asynkronisen web-ohjelmoinnin johdosta käyttäjän ei tarvitse odottaa toimeettomana esimerkiksi datahakua ...
  • Augmented Reality Framework and Demonstrator 

   Rasti, Davood; Rasti, Alireza (2018-06-06)
   Augmenting the real-world with digital information can improve the human perception in many ways. In recent years, a large amount of research has been conducted in the field of Augmented Reality (AR) and related technologies. ...
  • Automaattinen ohjelmistotestaus mikropalveluarkkitehtuurissa 

   Koskela, Lauri (2018-10-03)
   Mikropalveluarkkitehtuuri on yleisesti pilviympäristöissä käytetty ohjelmistoarkkitehtuuri, jossa ohjelmisto koostuu useasta pienestä palveluohjelmasta eli mikropalvelusta. Kunkin palvelun vastuualue on kapea, ja palvelut ...
  • Automated audible countdown system 

   Tammi, Nadia (2017-12-07)
   When launching scientific sounding rockets into the atmosphere or space, a computer system is used to help monitor and keep track of the launch progress. A manual system is being used for the audio voice where one of the ...
  • Automated text sentiment analysis for Finnish language using deep learning 

   Nukarinen, Ville (2018-06-06)
   The growing amount of information online opens new possibilities for companies to gather valuable data about their products and services. However, such a large amount of information should be collected and analyzed for it ...
  • Automated UAV Testing 

   Turunen, Meri (2018-11-07)
   The thesis presents perspectives and documents a single solution to test automation framework as a part of system validation for a Linux-based embedded project. Test automation frameworks has been utilized earlier by Intel’s ...
  • Automatic connector routing as a web application 

   Katajisto, Tapio Hannunpoike (2018-08-15)
   Diagrams are used in multiple fields as an aid in the design process. These diagrams can be automatically generated or manually drawn. In manually drawn diagrams, the editor software can assist the drawing process by ...
  • Binääri- ja Fibonacci-keot prioriteettijonon toteutukseen 

   Myllyoja, Henri (2018-02-07)
   Tämän työn tavoite on tutkia binääri- ja Fibonacci-kekojen soveltuvuutta prioriteettijonon toteutukseen ja vertailla niitä käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla. Prioriteettijono on yleisesti käytössä oleva tietorakenne, ...
  • Bookmarking and Seeking Tool for Online Videos 

   Rahimi Motem, Siamak (2017-06-07)
   At 2014, 66% of internet traffic was related to video content [1]. This number and everyday experience shows that by improving handheld device capabilities, social networks and internet speed, the video content which has ...
  • Budjetointisovelluksen asiakaspää prototyypistä tuotteeksi 

   Leppäkorpi, Mervi (2018-04-04)
   Tämän diplomityön aiheena on Wapice Oy:n asiakkaalleen tekemän budjetointisovelluksen asiakaspään päivitys. Työssä vertaillaan kahta eri teknologiaa, React ja Angular 2, asiakaspään toteutusteknologiaksi toteuttamalla kaksi ...
  • CANopen-ohjelmointirajapinnat 

   Martikainen, Aleksi (2018-04-04)
   Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla CANopeniin ja siihen tarjolla olevien ohjelmointirajapintojen käyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä CANopen ohjelmointirajapintoja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään ...
  • Case study on mobile optimization of a web application 

   Tammi, Ossi (2018-08-15)
   It has become a norm in the modern society to own at least one mobile device per person. This has had a major impact on the software engineering industry trying to answer the consumer needs. In this thesis an information ...
  • Coding Efficiency and Complexity Optimization of Kvazaar HEVC Encoder 

   Ylä-Outinen, Arttu Matias (2018-08-15)
   Growing video resolutions have led to an increasing volume of Internet video traffic, which has created a need for more efficient video compression. New video coding standards, such as High Efficiency Video Coding (HEVC), ...