Now showing items 1-20 of 50

  • 3D-ohjelmistot vaatetusteollisuudessa 

   Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
   3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
  • Ajosimulaattoreiden liikealustan toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu 

   Laakso, Janne (2010-07-02)
   Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
  • Application of an Industrial Robot in Master-Slave Teleoperation with Haptic Interface 

   Cabrera, Rigoberto (2010-09-08)
   The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
  • Application of New Automation Software Design and Integration Technologies in Teaching 

   Alho, Pekka (2009-10-07)
   Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
  • Aumansekoittajan voimansiirto 

   Rautamies, Antti (2011-02-09)
   Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
  • Automaattiset kuljetinjärjestelmät elintarviketeollisuudessa 

   Viitanen, Mikko-Matti (2010-06-02)
   Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
  • CAD-ohjelmiston ja ERP-järjestelmän integraatio 

   Hurri, Lauri (2010-06-02)
   Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
  • Cobol-ohjelmistojen siirrettävyydestä 

   Pokkinen, Timo (2010-05-05)
   Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
  • Consistency disturbances due to disc filter and their control 

   Viderholm, Janne (2010-04-07)
   The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
  • Control and Measurement System for a Compressing Unit 

   Abad Perez, Enrique (2010-09-08)
   Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
  • Control software for microrobotic platform 

   Essen von, Mathias (2010-07-02)
   Tämä diplomityö on tehty osana SMARTFIBRE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia paperikuituja älykkäiden paperituotteiden valmistamiseen. Projektin osapuolina ovat Tampereen teknillisen yliopiston ...
  • Creating technical manual for configurable product in PLM system 

   Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
   In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
  • Digitaalihydraulinen 3-tiepaineenalennusventtiili 

   Lähteenmäki, Teemu (2010-03-10)
   Digitaalihydrauliikan kehitys on ollut viime aikoina erittäin nopeaa. Suurimmat ponnistukset on suunnattu nopeampiin venttiileihin, energiatehokkaisiin järjestelmiin ja digitaalihydraulisiin toimilaitteisiin. Digitaalihydraulinen ...
  • Distributed Simulation in Manufacturing Using High Level Architecture 

   Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010-10-06)
   Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
  • The Effect of Different Nanofillers on Properties and Mixing of Ethylene Propylene Diene Rubber 

   Seppä, Tommi (2010-07-02)
   Polymer nanocomposites have intensively been studied in the recent years. The reason for this are the superior properties that can be obtained by the use of nanofillers compared to traditional ones in certain materials ...
  • The Effect of Runway De-icing Chemicals on the Corrosion of Cadmium Coating 

   Korpiniemi, Henna (2010-06-02)
   De-icing chemicals are spread on the runways to prevent the formation of ice and snow. Formerly used urea, which causes environmental concerns, has been replaced by mainly potassium formate and potassium acetate based ...
  • Emission monitoring authority requirements at power plants in EU 

   Nikkola, Matti (2010-07-02)
   Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
  • Estimation of Injection Volume in Capillary Microinjection Using Electrical Impedance Measurement 

   Hirvonen, Juha (2010-02-03)
   Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
  • Etupyörän akseloinnin suunnittelu linja-autoon 

   Heinonen, Jorma (2010-07-02)
   Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
  • Framework for Integrating Offshore Design Offices 

   Vesala, Jukka (2010-12-08)
   The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...