Now showing items 1-20 of 146

  • 3D modelling and simulation of a production line with CIROS 

   Li, Kan (2012-01-11)
   3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
  • A 3d Real-Time Monitoring System for a Production Line 

   García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
   It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
  • Adhesion Between Natural Fibers and Thermosets 

   Ilomäki, Kirsti Maria (2012-03-07)
   The aim of my Master Thesis was developing a reliable adhesion testing method for natural fiber reinforced composites. Flax fiber, synthetic viscose fiber, two different thermoset matrix and chemical surface treatment were ...
  • Ajoneuvon oven rakenteen kehittäminen 

   Polvinen, Jaakko (2012-02-08)
   Diplomityön tilaajayritys tuottaa julkisen liikenteen ovijärjestelmiä. Ovissa käytettävää lasia on suunniteltu korvattavaksi polykarbonaatilla. Nykyisen oven alumiinirunko kootaan hitsaamalla alumiiniprofiilit toisiinsa ...
  • Alihankintaprosessin kehittäminen levyosavalmistuksessa 

   Antila, Teemu (2012-09-05)
   Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen teräspalvelukeskuksen alihankinnan nykytilanne ja tehdä alihankintaprosessia koskevia kehitystoimenpiteitä. Erityisesti keskitytään parantamaan ...
  • Alumiinirakennetuotannon layout-suunnittelu 

   Teppo, Petri (2012-10-03)
   Kasvu ja toiminnan jatkuva parantaminen ovat välttämättömiä tapoja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tuotannon laajentaminen edellyttää suunnittelua. Mitä nopeampaa kasvu on sitä tärkeämpää on suunnitella muutokset ...
  • Analysis of Solar Water Heating Systems in Single Family Houses - Comparison between Finnish and Spanish Situation 

   Vence Linares, Natalia (2011-06-08)
   The objective of this thesis is to analyse the useful solar energy that can be obtained in thermal solar installations aimed for domestic hot water (DHW) heating in a single family house. The analysis has been made for two ...
  • Analysis of strain in high strain rate compression of wood using an image based analysis method 

   Saari, Valtteri (2010-05-05)
   Properties of wood samples in the mechanical pulping process can be studied using high strain rate loading tests. The mechanical properties are usually measured as a stress-strain relation. However, wood has an inhomogeneous ...
  • An Approach for ISA-95 Application to Industrial Systems 

   He, Dazhuang (2012-06-06)
   During last years software starts to play a significant role in the development of industrial automation systems such as automated production systems. The growth of computational resources of industrial controllers and ...
  • Aseptisen pakkauslinjan käyttöliittymän tutkiminen ja kehittäminen 

   Rinta-Kauppila, Olli Aleksi (2012-10-03)
   Tässä työssä käsitellään Lamican Oy:n asettaman käytettävyyssuunnitteluhaasteen ratkaisua. Lamican kehittää ja valmistaa aseptisia juomapakkauslinjoja. Vanhan linjaversion käyttöliittymä oli havaittu erittäin vaikeaksi ...
  • Automaattisen laitoksen laitteiden luokittelu 

   Berglind, Teemu (2012-10-03)
   Teollisuuden kunnossapitoon liittyvä materiaalin hallinta sisältää laajan ja monimutkaisen toimintaympäristön. Tuotantolaitteiden ja niiden toimintakunnon ylläpito sisältää laitteiden ja niihin liittyvien varaosien hallinnan ...
  • Avoimen innovaatioympäristön soveltaminen energia-alan yrityksissä 

   Onnela, Juha-Pekka (2012-11-07)
   Yritysten tulee hakea liiketoimintaansa uusia toimintamalleja selviytyäkseen kovassa kilpailussa muiden yritysten kanssa. Yrityksen tulisi vastata markkinoiden vaatimuksiin ja kilpailuun esimerkiksi järjestelmällisellä ja ...
  • Bioenergiakuormatilojen purkulaitteen analysointi 

   Laaksonen, Tuomo (2012-08-15)
   Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulaitteen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnallisuuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi ...
  • Bridging OPC UA and DPWS for Industrial SOA 

   Minor, Johannes (2012-03-07)
   Two web-service based specifications, OPC Unified Architecture (OPC UA) and Devices Profile for Web Services (DPWS), have been proposed by various researchers and organizations as possible enabling technologies for an ...
  • Business models and applications for micro and desktop production systems 

   Nurmi, Anssi Tapani (2012-04-04)
   The terms microfactory and desktop factory originates from Japan in the 1990’s. Small machines were developed to produce small parts and save resources. In the late 1990’s, the research spread around the world, and multiple ...
  • Camera Pose Estimation from Aerial Images 

   Kyrönlahti, Petteri (2012-10-03)
   This thesis demonstrates the applicability of the digital camera as an aerial po sitioning device. The necessary theory behind digital, optical imaging systems and geometrical image formation is presented. In addition, ...
  • Characteristics of Silane Bonding to Stainless Steel 

   Menon, Karan (2011-11-09)
   Today products need to have high functionality but low manufacturing costs. Integration of different materials together to make a single final product is the demand at present. Hybrid technology is the answer for the queries ...
  • Colloidal Gold and Paramagnetic Labels in Lateral Flow Assay Detecting Ricin 

   Virekunnas, Laura (2012-10-03)
   Lateral flow assay is an antibody-based, fast, easy to use, affordable and accurate measurement method for the detection of small quantities of substances. The analytes are detected with antibody-label complex and the label ...
  • Combustion Improvement of Small-Scale Pellet Boiler by Continuous Control 

   Haapa-aho, Jonne (2011-06-08)
   Combustion control plays a major role in regards of efficiency and emissions in energy production. The goal in this thesis was to design, implement and test feedback combustion control strategies in a commercial small-scale ...
  • A Complex Event Processing System for Monitoring of Manufacturing Systems 

   Garcia Izaguirre Montemayor, Jorge Andres (2012-03-07)
   Future manufacturing systems will require to process large amounts of complex data due to a rising demand on visibility and vertical integration of factory floor devices with higher level systems. Systems contained in ...