Now showing items 1-13 of 13

  • Dockerin käytön hyödyt ohjelmistokehityksessä 

   Nuikka, Juuso (2018-01-14)
   Virtualisaation tarkoituksena on luoda jostakin asiasta virtuaalinen versio. Tietotekniikassa monet asiat voidaan virtualisoida, kuten käyttöjärjestelmä, muisti, tallennustila, tietoverkko ja dataan liittyvät erilaiset ...
  • Exploring the User Needs and Experience of the University Guidance Robot 

   Chowdhury, Aparajita (2019-01-09)
   During the orientation week, new students face different challenges that are hectic. International students are especially confused about the new education system and come across many difficulties to overcome these challenges. ...
  • Kotlinin suosion kasvu ja sen syyt 

   Tahvanainen, Ville (2019-01-01)
   Tässä työssä perehdyttiin ohjelmointikieli Kotliniin ja vertailtiin sitä Javaan. Työn tarkoituksena oli selvittää Kotlinin suosion kasvua ja kasvun syitä. Lisäksi tarkasteltiin myös missä Kotlinia käytetään ja missä ...
  • Laskennallinen algoritmi sosiaalisesti syrjäytyneiden löytämiseksi sosiaalisista verkostoista 

   Ijäs, Matias (2019-01-14)
   Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä on puhuttanut mediassa ja valtion ylimmässä johdossa. Sitä on pidetty ongelmallisena ja suurena huolenaiheena koskien pääosin nuoria. Syrjäytyminen ei rajoitu ...
  • Matalan tason grafiikkaohjelmointirajapintojen vertailu 

   Helperi, Veikko-Matti (2018-01-14)
   Tietokonegrafiikka on kasvava tietotekniikan osa-alue, johon kuuluu myös grafiikkaohjelmointi. Grafiikkaohjelmointirajapinnat ovat osa pelien graafista toteutusta. Nämä ohjelmointirajapinnat mahdollistavat ohjelmoijan ...
  • Mediatoistimen ja älytelevision vertailu 

   Leinonen, Sini (2019-01-07)
   Työssä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja ...
  • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

   Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
   Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...
  • Performance analysis of interference measurement methods for link adaptation in 5G New Radio 

   Elgendi, Hesham (2019-01-09)
   5G New Radio (NR) is coming faster than expected with early deployments which take place early 2019. It is more than a new mobile generation that offers higher data rates compared to previous generations, although it’s ...
  • Possibilities of a 3D printing pen in fabrication of RFID tags 

   Mehmood, Adnan (2019-01-09)
   The main objective of this thesis is to use eco-friendly and cost effective material to fabricate radio frequency identification technology (RFID) platforms with wide range of applications. The innovation which is desired ...
  • Prediction and detection of abnormal usage of an elevator 

   Hayati, Saboktakin (2019-01-09)
   In this thesis we used machine learning to detect the anomalous use of elevators by measuring the behavior at any specific time. We examined the data for unusual patterns in comparison with observed samples from the history ...
  • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

   Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
   Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
  • User experience study of 360° music videos on computer monitor and virtual reality goggles 

   Remans, Mohammad Mushfiqur Rahman (2019-01-09)
   In the past few years, user experience has become a trend in the field of Human-Computer Interaction (HCI). The ultimate success of a product or service depends on delivering user experience as the user prefers. 360° video ...
  • Visualization pipeline for location-based data 

   Lamminsalo, Atte Aleksanteri (2019-01-09)
   The master’s thesis focused on answering how to turn a plethora of location-based data into a visualization pipeline. The goal was to find a way to bring the most value to the users of the visualization pipeline, in this ...