Now showing items 1-20 of 21

  • Characterization of carbazole derivatives and modulation of their luminescence 

   Tervola, Essi (2019-01-09)
   This thesis investigates the effects of intermolecular interactions such as hydrogen bonding, halogen bonding and ionic interactions on the emission of organic compounds in solution and solid state. The study focuses on ...
  • Fotoakustinen Fourier-muunnosspektroskopia laajakaistaisilla valonlähteillä 

   Mikkonen, Tommi (2019-01-09)
   Toisin kuin perinteisessä absorptiospektroskopiassa, fotoakustisessa spektroskopiassa mitataan suoraan aineeseen absorboituneen valon määrää jaksollisen termisen purkautumisen ja akustisen aallon muodostumisen kautta. Tämän ...
  • GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa 

   Lohikainen, Milla (2019-01-09)
   Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistynyt niin viihdekäytössä kuin koulutuksessa ja työmaailmassakin. Tämän vuoksi jo peruskoululaisten tulisi harjoitella erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja niiden käytön opettelua. ...
  • Hankinnan kehittäminen valmistavan teollisuuden pienessä tai keskisuuressa yrityksessä 

   Silander, Anssi (2019-01-09)
   Hankinnan merkitys yrityksen arvoa tuottavana strategisena funktiona on kasvanut viime aikoina etenkin suuremmissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Tästä huolimatta hankinta nähdään useissa pienissä tai keskisuurissa ...
  • Hierarchical nanopatterning with block copolymer lithography and template-stripping 

   Sah, Aashish (2018-01-08)
   The interest in confining light within the sub-wavelength regime has been motivated by the urgency in replacing electronic integrated circuits with optical ones for elevated computational efficiency. This can be achieved ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Karkeamallinnus konejärjestelmien suunnittelussa 

   Vuorinen, Eetu (2019-01-09)
   Työn tarkoitus on tarkastella matemaattista mallintamista eri tilanteissa, eri lähestymistavoin. Työssä selvitetään mitä karkeamallintaminen voi olla, milloin karkean tarkkuuden malleja kannattaa käyttää ja mihin niiden ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Lean-muutoksen johtaminen lentokoneiden kunnossapidossa 

   Viitasaari, Antti (2019-01-09)
   Tässä diplomityössä rakennettiin muutossuunnitelma, jolla Lean-filosofia otetaan käyttöön sotilaslentokoneiden kunnossapidossa. Muutoksen tavoitteena oli parantaa organisaation suorituskykyä. Työ vastaa tutkimuskysymykseen ...
  • Learning autonomous motion generating dynamical systems from demonstration 

   Ahonen, Andrei Johannes Nestori (2019-01-09)
   This thesis studies dynamical systems based learning methods at a proof-of-concept level. The purpose of dynamical systems is to generate motion. In particular, three different methods are studied in detail and implemented ...
  • Light driven surface pattering of supra-molecular photo-active polymers 

   Mukhtar, Hamzah (2019-01-09)
   Azobenzene containing photo-responsive polymers have gained much attraction due to their reversible photoisomerization and the different types of photoinduced phenomena that can be induced by the photoisomerization process. ...
  • Mekaanisten laitteiden suunnittelu räjähdysvaaralliseen tilaan dispositiomentelmän avulla 

   Rantanen, Joonas (2019-01-09)
   Hydraulisesti toimivia korkeapainevesipumppuja(HPW) valmistava hydrauliikka-alan yritys, Dynaset Oy haluaa laajentaa HPW tuotteidensa markkina-aluetta räjähdysvaarallisiin tiloihin. Mekaanisten laitteiden myymiseksi ...
  • Path Dependent Electricity Option Pricing 

   Hosiaisluoma, Niko (2019-01-09)
   This thesis studied hourly electricity spot models and their application in path dependent option pricing. The first goal was to find a suitable hourly spot model that captures the price dynamics and enables risk-neutral ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Should-Cost Analysis as an Alternative to Open Book Accounti 

   Parsa, Danial (2019-01-23)
   A key question that decision makers from start-ups to SMEs and corporates face is “to outsource, or not to outsource?”. In today’s business world which is fast-paced, the pressure on companies to provide products and ...
  • Tannins as sustainable tackifiers in hot melt adhesives 

   Halkosaari, Veikko (2019-01-09)
   There is an increasing interest in renewable raw materials in all industries and adhesive industry is no exception. With the continuous development of biorefineries, the selection of bio-based materials is growing. The ...
  • Tuotannon layoutin vaikutus tehokkuuteen 

   Rantalainen, Oliver Nestori (2019-01-14)
   Valmistavassa teollisuudessa ei aina ajatella layoutia, kun tuotannon kapasiteettia halutaan kasvattaa ostamalla uusia koneita. Uudet koneet yleensä vain sijoitetaan vanhan tuotannon ulkopuolelle, paikkaan johon ne mahtuvat ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
  • Vaisala ROSA-sääaseman käyttöliittymätoteutus 

   Telenius, Klaus (2019-01-11)
   Työssä luodaan yliopiston sääasemalle käyttöliittymätoteutus luomaan käytettävyyttä, sekä parantamaan tiedon saatavuutta. Tavoitteeseen pyritään esineiden internetin tekniikoilla. Työssä perehdytään esineiden internetiin ...
  • Vulnerability of Mobile Phones to Navigation Signal Spoofing 

   Kuismanen, Saara (2019-01-09)
   Positioning based on satellite signals is a key element in many mobile phone applications. The structure and contents of civilian satellite signals are public knowledge, therefore enabling anyone to create similar signals. ...