Now showing items 1-1 of 1

    • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

      Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
      Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...