Now showing items 41-60 of 85

  • Maneesin kolme aikaa – Suunnitelma Kaartin maneesin muuttamisesta kulttuurikeskukseksi 

   Tähkiö, Jussi (2010-01-13)
   Kaartin maneesi sijaitsee Helsingin keskustassa, alueella jonne kaupunki levisi vasta 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Se toimi valmistuttuaan 1877 hevosmaneesina ja 1900-luvulla messu, näyttely- ja urheiluareenana. ...
  • Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alue 

   Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
   Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
  • Megapasila – Asuintornitalosuunnitelma Keski-Pasilaan 

   Murto, Meri (2009-10-07)
   This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
  • Metallinkylän hybridikeskus 

   Arponen, Otto (2009-10-07)
   The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
  • Metsä sisällä ja ulkona - Kausjärven leirikeskus Lempäälään 

   Kivimäki, Katja (2011-02-09)
   Diplomityön aiheena on pienimuotoisen leirikeskuksen suunnitelma Lempäälään. Noin 19 ha tontti sijaitsee Iso-Kausjärven rannalla Lempäälän Lastusissa, ja sen omistaa Tampereen Helluntaiseurakunta. Tontilta paloi puolitoista ...
  • Muuntuvien asuntojen kerrostalokortteli Kyrkösjärvelle 

   Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
   Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
  • Muurin juurella - urbaanit rauniotunnelmat ja niiden vaaliminen 

   Kalakoski, Iida (2010-06-09)
   Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
  • A niin kuin arkkitehtuuri – Arkkitehtuurikasvatus peruskoulun yläluokkien kuvataideopetuksen keskiössä 

   Salminen, Kaapo (2010-06-09)
   Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
  • Nokian siunauskappeli 

   Keskinen, Riikka (2009-06-03)
   Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
  • Nurmeksen Asemapuiston alueen kehittämissuunnitelma 

   Hietakorpi, Laura (2010-06-23)
   Diplomityö käsittelee Nurmeksen Asemapuiston alueen täydennysrakentamista ja kehittämistä asumisen ja työskentelyn yhdistäväksi alueeksi. Työn pohjana on suunnitelma, joka tehtiin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n ...
  • Näkökohtia tilaelementtiarkkitehtuuriin, sovelluksena koulu 

   Jokimäki, Sanna (2010-05-05)
   Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten lisääntyvä liikkuvuus ovat tehneet liikkuvasta, siirrettävästä ja muunneltavasta arkkitehtuurista jälleen ajankohtaista. Myös ekologisuutta korostava ilmapiiri ja tekninen kehitys ...
  • Open Source Architecture Johannesburg, South Africa 

   Alatalo, Elina (2009-10-07)
   Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...
  • Pikonkankaan soranottoalue. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ympäristövaurioalueelle 

   Lund, Marjut (2010-06-23)
   Kangasalla sijaitseva Pikonkankaan soranottoalue on betonielementtien valmistamiseen erikoistunut teollisuusalue, jossa soranotto on päättynyt ja teollisuuslaitosten ikä korkeahko. Alue on jäänyt asutuksen ja jyrkkien ...
  • Pohjaratkaisujen ongelmat ja ansiot – Päiväkotisuunnitelma Ylöjärvelle 

   Nyman, Pasi (2010-06-02)
   Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
  • Porvoon kaupungin kortteli 26, tontit 1 ja 4 

   Valkeavirta, Matti (2010-06-09)
   Suunnittelukohteeni on Porvoon kaupungin empire-kaupunginosassa sijaitseva kortteli, jolle tekeillä uusi asemakaavaa. Kaavan laadinnassa on ollut useita eri vaiheita, mutta tontin 4 lopullista asemakaavaa ei ole saatu ...
  • Porvoon kaupungin uuden virastotalon yleinen arkkitehtikilpailu 

   Sammaljärvi, Pasi (2010-06-09)
   Diplomityöni on jatkosuunnitelma 02.05-30.09.2008 pidetyn Porvoon kaupungin uuden virastotalon yleisen kaksivaiheisen idea- ja suunnittelukilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotuksestani. Suunnittelukilpailun ensimmäisessä ...
  • Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa 

   Vampoulas, Marja (2010-06-09)
   Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
  • Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma 

   Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
   Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
  • Rajamailla – Jälleenrakennuskauden kasvattamat kylät entisessä Pohjois-Tyrvännössä 

   Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
   Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
  • Rakennuksen tietomalli rakennushankkeen suunnitteluvälineenä 

   Vakkilainen, Jussi (2009-06-03)
   Diplomityön aiheeksi olen valinnut rakennuksen tietomallintamisen periaatteiden, mahdollisuuksien ja menetelmien kartoittamisen rakennushankkeen suunnittelun ja läpiviennin menetelmänä. Esimerkkitapuksena käytetään ...