Now showing items 1689-1708 of 3491

  • Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin hyödyntäminen lukujärjestysten muodostamisessa 

   Vehmaanperä, Milja (2016-06-08)
   Automatisoitu aikataulujen luominen on haastava tutkimusala, johon kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen lukujärjestykset. Tässä työssä luodaan yleiskatsaus lukujärjestysongelmaan sekä muodostetaan ja ratkaistaan ...
  • Linearity of Outphasing Radio Transmitters 

   Zahra, Mahwish (2016-06-08)
   The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
  • Linearity Requirements in LTE-Advanced Mobile Transmitter 

   Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
   LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
  • Linja-autoista kerättävälle avoimelle datalle soveltuva tietorakenne 

   Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
   Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
  • Linjasaneerauksen pullonkaulat 

   Vuorio, Ville Aleksi (2016-09-07)
   Linjasaneerauksilla on tällä hetkellä suuri tarve, joka vain jatkaa kasvuaan. Linjasaneerausprojektit ovat kuitenkin todella aikaa vieviä ja pitävät sisältävät paljon hukka-aikaa. Linjasaneerauksen läpimenoajan lyhentämiseksi, ...
  • Linnainmaan korttelikilpailu 

   Niskanen, Jarkko (2017-04-05)
   Diplomityöni perustuu Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja maankäytön suunnittelun 25.6.2015 - 14.10.2015 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun, jonka tavoitteena oli löytää rakennus- ja asuntotyypeiltään monipuolisia ...
  • Lintulan luostarin navetan restaurointi ja muutos uuteen käyttötarkoitukseen 

   Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
   Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
  • Linux Kernel Functions for an Embedded Target Platform 

   Ashjaei, Zeinab (2016-06-08)
   In the earliest years of computer systems revolution in the 1930-40s, the computers were extremely expensive and huge, and they were dedicated to performing a single task or a collection of targeted tasks. Nowadays, the ...
  • Linux-kotihakemisto ja käyttäjän tiedostot 

   Alatalo, Timo (2016-06-08)
   Linux-käyttöjärjestelmää käytettäessä koneen käyttäjällä tulee olla kotihakemisto. Kotihakemisto on normaalisti ainoa pysyvä hakemisto, johon koneen käyttäjällä on kirjoitusoikeus. Linux-konetta ei siis voi järkevästi ...
  • Liquid Dynamics in Computer Simulations 

   Hytönen, Eero (2013-06-05)
   Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
  • Liquidity Effects of Earnings Announcements in Stock Markets 

   Salo, Milla (2014-06-04)
   The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
  • Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiöiden korjaushankkeissa 

   Timo, Jussi (2015-10-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
  • Lisätyn todellisuuden arvontuotto- ja liiketoimintamahdollisuudet laivojen huoltotoiminnassa 

   Aaltonen, Ilmari (2017-06-07)
   Useilla toimialoilla on kokeiltu lisättyä todellisuutta hyödyntäviä laitteita eri toiminnoissa, minkä pohjalta haluttiin tutkia, että millä tapaa lisätyllä todellisuudella voidaan tuottaa yritykselle ja asiakkaille hyötyjä. ...
  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Lisätyn todellisuuden sovellus WebGL-ympäristössä 

   Määttä, Ilkka (2017-06-07)
   Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa prototyyppijärjestelmä automaatiojärjestelmän informaation visualisointiin hyödyntäen lisättyä todellisuutta. Prototyyppijärjestelmältä vaadittiin, että sen käyttöliittymä olisi ...
  • Litiumakkujen syklitestausjärjestelmä 

   Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
   Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
  • Litiumioniakuston matalat lämpötilat huomioiva impedanssimalli 

   Holm, Toni (2014-03-05)
   Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
  • Liuotusreaktorin korroosiotutkimus 

   Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
  • Local features for visual object matching and video scene detection 

   Hietanen, Antti (2015-11-04)
   Local features are important building blocks for many computer vision algorithms such as visual object alignment, object recognition, and content-based image retrieval. Local features are extracted from an image by a local ...
  • Localized Project Marketing of Global System Suppliers in the Chinese Market 

   Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
   This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...