Now showing items 1709-1728 of 3327

  • Marsin aerosoli-ilmiöt 

   Syväjärvi, Teemu (2014-05-07)
   Mars on Auringosta lukien neljäs planeetta aurinkokunnassamme. Sillä on ympärillään ohut kaasukehä, joka koostuu pääosin hiilidioksidista. Marsin kaasukehässä leijuu oikeastaan aina pinnalta kaasukehään noussutta pölyä, ...
  • Mass flow estimation in mineral processing applications 

   Väyrynen, Teemu (2013-05-08)
   Development and implementation of automated monitoring, control and optimization systems for mineral processing applications require accurate online mass flow measurements from the processes. The mass flow sensors used in ...
  • Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin 

   Hainari, Saara (2016-01-13)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka massastabilointi muuttaa pehmeän maan indeksi- ja geoteknisiä ominaisuuksia maan hyötykäytön kannalta. Stabiloidun maan tutkimus on rajoittunut Suomessa pääasiassa lujuus- ...
  • Massiivirakenteen sisäpuolisen lisälämmöneristämisen vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimintaan 

   Nurmi, Sakari (2012-06-06)
   Tutkimuksessa selvitettiin, miten hirsi- ja kevytbetonirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen vaikuttaa rakenteeseen kondensoituvan veden ja rakenteessa kasvavan homeen määrään sekä miten siitä johtuvia ongelmia voidaan ...
  • Massiivisen laattasillan kansilaatan yläpinnan betonipeitteen uusiminen 

   Alanko, Riku (2016-12-07)
   Siltoja korjatessa ollaan ajoittain tilanteessa, jossa kansilaatan yläpinnan betoni on niin pahasti rapautunutta, että se joudutaan paikoitellen poistamaan ja uusimaan yläpinnan raudoitetankojen alapuolelle asti. Nykyinen ...
  • Masterdatan hallinta finanssialalla 

   Riihentupa, Tuomo (2010-06-23)
   Tässä diplomityössä tutkitaan masterdatan hallinnan merkitystä ja käyttömahdollisuuksia finanssialalla masterdatan hallintajärjestelmien toteutustapojen ja teknologioiden näkökulmasta. Masterdatan hallinnalla tarkoitetaan ...
  • Matalalämpöasfaltti - selvitys vaahdotusmenetelmän käytöstä 

   Hujanen, Pekka Tapani (2016-06-08)
   Matalalämpöasfaltin valmistuksessa asfaltin valmistuslämpötilaa pudotetaan normaalia alhaisemmaksi erilaisin keinoin. Yksi suosituimpia matalalämpöasfaltin valmistusmenetelmiä on bitumin vaahdotus. Vaahdotetun bitumin ...
  • Matematiikan LUMA-hankkeet ja niiden vaikutus matematiikan osaamiseen Suomessa 

   Pulli, Liisa (2011-05-04)
   Tässä työssä käsitellään Opetushallituksen vuosina 1996 - 2002 organisoimaa matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishanketta, LUMA-hanketta, sekä sen jälkeistä pääosin yliopistojen koordinoimaa LUMA-toimintaa, jota tässä ...
  • Matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttyminen alakoulun teknologiakilpailussa 

   Ylinen, Kalle (2015-03-04)
   Opetuksen kehittämisessä on alettu kiinnittää huomiota siihen, että oppilaiden tulisi omaksua oppiainekokonaisuuksien lisäksi myös oppiainerajoja ylittäviä tietoja ja taitoja. Tämä näkyy vahvasti suunnitteilla olevan vuoden ...
  • Matematiikan oppimisen tukeminen yliopistoissa 

   Vainio, Johanna (2013-09-04)
   Matematiikan perustaitojen heikentyminen on saanut yliopistot ympäri maailmaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilanne saataisiin korjattua. Matemaattisen osaamisen heikkoudet periytyvät yliopistoihin jo peruskouluista ...
  • Matematiikan perusopintojen kehittäminen matematiikan kielentämisen avulla 

   Linnusmäki, Juuso (2015-08-12)
   Matematiikan perusopinnot muodostavat ison osan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) perusopintojen opinnoista. Opintojen tarkoituksena on antaa kattavat valmiudet tekniikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Opintojen ...
  • Materiaali- ja energiatehokkuus muovipohjaisten pakkausten kehityksessä 

   Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
   Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
  • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

   Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
   Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
  • Materiaalinhallinnan parantaminen trikoovaatteiden leikkuuprosessissa 

   Smolander, Tiia (2012-06-06)
   Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
  • Materiaalitehokas talonrakentamisprosessi 

   Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
   Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
  • Materiaalivirtojen hallinta varioitavien tuotteiden tuotantolinjalla 

   Ossi, Ville (2011-12-07)
   Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
  • Material Development for Ultrasound Quality Assurance 

   Parviainen, Tanja (2015-05-06)
   Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
  • Material Purchasing Management in Distribution Network Business 

   Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
   In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...
  • Mathematical modeling of kite generators 

   Rautakorpi, Pauli (2013-12-04)
   A kite wind generator is a new type of wind power plant that uses a kite or a tethered wing to extract energy from wind. In this thesis a so-called pumping kite generator is considered that has a working cycle with alternating ...
  • Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alue 

   Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
   Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...