Now showing items 2899-2918 of 3491

  • Tarkistetun Bloomin taksonomian käyttö järjestelmätekniikan oppikirjan kuvien luokitteluun 

   Aarniluoma, Markus Petteri (2016-11-09)
   Kuvat auttavat oppimista. Mikä tahansa kuva ei kuitenkaan edesauta oppimista, vaan kuvalla pitää olla jokin opetukseen liittyvä tarkoitus. Tällaista opetukseen liittyvää tarkoitusta voidaan kutsua osaamistavoitteeksi. ...
  • Tarkoituksenmukaiset tietoturvaratkaisut pienyrityksille tietomurtojen havaitsemiseen ja tutkintaan 

   Karsikas, Mika (2017-06-07)
   Tietoturvan merkitys on lisääntymässä myös yritystoiminnassa. Tässä työssä keskitytään tietomurtojen havaitsemiseen ja tutkintaan soveltuviin ratkaisuihin pienten yritysten näkökulmasta. Koska pienillä yrityksillä on usein ...
  • Tarttumiseleeseen perustuvan liikeohjauksen toteutus Microsoft Kinectillä 

   Haapala, Tuomas (2013-06-05)
   Monien graafisten sovellusten käyttö perustuu objektien siirtelyyn lokerosta toiseen. Perinteisesti tietokoneella niitä käytetään usein hiirellä ja niin kutsutulla drag-and-drop -ohjauksella. Mikäli tällaista sovellusta ...
  • Tartunnattomin jäntein jännitetyn pilarilaatan mitoitus eurokoodien mukaan 

   Tuomola, Joonas (2016-03-09)
   Tartunnattomin jäntein jännitettyjä pilarilaattoja käytetään yhä enemmän talonrakennuskohteissa ja paikoitushalleissa. Rakenteilta vaaditaan myös entistä matalampia rakennekorkeuksia ja pidempiä jännevälejä. Eurokoodiin ...
  • Tase-konsepti prosessihöyryverkon hallinnassa 

   Mönkkönen, Tomi Matti Ilmari (2014-12-03)
   Teollisuuden prosessihöyryverkkojen hallinta on usein hyvin heikolla tasolla. Paperiteollisuuden kova kilpailutilanne ja tiukentuneet päästötavoitteet ovat lisänneet tarvetta tehokkaammalle höyryverkon hallinnalle. Tässä ...
  • Taseselvitys- ja mittausjaksojen erosta aiheutuva tasevirhe 

   Rinne, Otso-Ville (2016-10-05)
   Euroopan unionin energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat päästöjen vähentäminen ja eurooppalaisten energian sisämarkkinoiden luominen. Tämän seurauksena aiempaa kansallista sääntelyä täydennetään Euroopan laajuisilla ...
  • Taskukäyttöliittymän konsepti ja sen käyttö frisbeegolfsovelluksessa 

   Salmi, Viljami (2016-06-08)
   Frisbeegolf on perinteisen golfin kaltainen peli, missä pelivälinettä eli kiekkoa heitetään aloituspaikasta koriin. Nykyään on mahdollista kerätä tietoa vain väylien tuloksista ja puttausten määrästä käyttäen graafista ...
  • Tasoloikkapelin toteuttaminen 

   Mäki, Jussi (2014-01-15)
   Tasoloikka on suosittu videopeligenre ja monen aloittelevan ohjelmoijan tavoitteena on toteuttaa oma tasoloikkapeli. Tehtävä voi kuitenkin olla vaativa, sillä pelin toteuttamisessa on lukuisia yksityiskohtia ja toteuttajan ...
  • Tavaraliikenteen mallintamisesta Helsingin seudulla 

   Turunen, Ville Oskari (2015-10-07)
   Työn alussa esitellään Helsingin seudun tavaraliikennejärjestelmän olennaiset piirteet, käsitellään tavaraliikenteen mittaamisen nykytilaa ja tarpeita. Loppupuolella mallinnetaan tavaraliikenteen matkatuotokset ...
  • Tavaratalon verkkokaupan chat-palvelun käyttäjäkokemus 

   Hammar, Satu (2016-10-05)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien mielipiteitä tavaratalon verkkokaupan chat-palvelusta, joka oli verkkokaupan etusivulla ja jonka kautta käyttäjät voivat kysyä tar-kempia tietoja tuotteista ja kaupasta yleensä. ...
  • Teaching Development Project: Gene Expression Prediction With Deep Learning 

   Zhu, Lingyu (2017-06-07)
   Histone modifications are playing an important role in affecting gene regulation. In this thesis, a Convolutional Recurrent Neural Network is proposed and applied to predict gene expression levels from histone modification ...
  • Teaching programming to children through games 

   Korpi, Jooel (2014-12-03)
   Today, programmable devices are part of everyday life. Children grow up learning how to use them, but do not know how to modify or create them. Traditional classroom teaching methods do not usually focus on the motivational ...
  • Technological development and its impact on the automotive industry’s value chains 

   Pitkäaho, Laura (2017-01-11)
   This Master’s thesis studies the ways new technologies affect the automotive industry’s value chains. The industry’s revenues are shifting from hardware to software and from products to services, influencing the traditional ...
  • Technological evolution of the wind power industry 

   Cortazar, Imanol (2010-06-16)
   This Master of Science Thesis studies the wind power industry evolution with the objective of evaluating its current status, the near future development and the alternatives to the wind turbine dominant design. For achieving ...
  • Tee se itse kyläkeskus 

   Virkola, Lauri (2012-06-06)
   Pienessä kylässä yksittäisen uudisrakennuksen merkitys alueen kehitykselle voi olla merkittävä. Mitkä asiat uutta rakentaessa määrittävät vaikutusalueen syvyyden ja erityisesti mitkä elementit muodostavat elämyksellisen ...
  • Tehdasparannusprojektien hankintaprosessin kehittäminen 

   Honkanen, Torsti (2015-05-19)
   Tämän työn tutkimusongelma on selvittää, miten kohdeyrityksen hankintaprosessia tulisi kehittää. Tutkimus kohdistuu paperikoneiden ja niiden apulaitteiden parannusprojektien hankintaprosessiin, jonka tiedetään toimivan ...
  • Tehoelektroniikkalaitteen tuotteistaminen 

   Aura, Esko (2013-02-06)
   Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
  • Tehokas tietotyöhön perehdyttäminen 

   Rekola, Tuulia (2017-06-07)
   Tietotyö on yrityksissä yhä merkittävämmässä roolissa, ja siten myös siihen perehdyttämisen merkitys on kasvanut. Tietotyö on usein luonteeltaan strukturoimatonta ja ennalta-arvaamatonta, eivätkä työskentely ja työn tulokset ...
  • Teholedien hakkuriteholähteet 

   Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
   Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
  • Teholähteen suunnittelu komponenttien mittauselektroniikalle 

   Ritanen, Antti Ilkka (2016-05-04)
   Murata Electronics Oy:ssä kehitetään uutta mittauselektroniikkaa komponenttien testaukseen. Mittauselektroniikan ohessa suunnitellaan teholähde mahdollistamaan mittausjärjestelmän toiminta. Tämän diplomityön tarkoitus on ...