Now showing items 2919-2938 of 3327

  • Towards evaluation of alternatives in information systems investments 

   Buianov, Aleksandr (2015-05-20)
   Modern highly competitive markets make companies to adapt to the ever-changing environment. Therefore, it is vital for the organizations to be flexible and provide maximum value to their customers. However, in modern firms ...
  • Towards Extracellular Foreign Protein Expression in Acinetobacter Baylyi 

   Anada, Nachi (2010-08-18)
   Acinetobacter baylyi is a soil bacterium which has been known for unique biological features and metabolic pathways. Particular interest has been paid to A. baylyi ADP1 strain to study metabolism due to their high competence ...
  • Towards Non-Invasive Collecting of Software Analytics Data 

   Suonsyrjä, Sampo (2015-02-04)
   The development of new methods and technologies in software engineering has radically changed not only software itself but also the way software is developed. These new approaches, such as Agile practices, promise to produce ...
  • Tracheal Breath Sounds - instrumentation and origin 

   Mattila, Herkko (2011-02-09)
   Tässä työssä tehtiin kirjallisuuskatsaus trakeasta kuultavien hengitysäänien instrumentointiin, normaaleihin ja epätavallisiin trakeasta kuultaviin ääniin. Katsauksessa havaittiin, että hengitysäänten rekisteröintiin ...
  • Tracking Devices for Elderly Care System by Using GPS and RF Tags 

   Munir, Muhammad Wasim (2010-03-03)
   At present, elderly people are surfing from dementia and Alzheimer’s disease across the world. The aged population has been increasing and will continue to do so in the coming decades. Those elderly who are suffering from ...
  • Trading of Individual Investors 

   Hiltunen, Akseli (2015-11-04)
   This study investigates the financial performance of individual investors in the stock market. We consider three different perspectives of financial performance of individual investors to offer significant evidence associated ...
  • Trading-off Compression, Energy Efficiency, and QoE in Wireless Networks 

   Radnosrati, Kamiar (2013-06-05)
   While throughput of wireless networks is improving rapidly during recent years, handheld devices are becoming more and more powerful and small. These features made multimedia streaming a favorite application of mobile smart ...
  • Training Based Segmentation of Electron Microscope Images 

   Valkonen, Masi Filemon (2015-09-09)
   A great deal of image analysis in today’s materials research is done manually, which can be time consuming and tedious. This thesis is a case study of two image analysis problems in the field of materials science for which ...
  • Traktorien olosuhdetestaukseen tarkoitetun testihuoneen energiatekninen suunnittelu 

   Jägerroos, Jaakko (2017-05-03)
   Tuotteiden laadukas testaus ja testausmenetelmien kehittäminen ovat lähes jokaisen yrityksen edellytys pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Investoinnit tuotekehitykseen ja siihen liittyviin tuotteiden testausmenetelmiin ...
  • Traktoriin kiinnitettävän telaketjualustan suunnittelu 

   Övermark, Jyrki (2013-06-05)
   Turve on uusiutuva luonnonvara, jota kuitenkin hyödynnetään varsin rajoitetusti. Tulevaisuudessa voidaan olettaa turpeen käytön kasvavan, jolloin myös siihen käytettäviä työkoneita tarvitaan enemmän. Koska turvesuot ovat ...
  • Traktorin tuotesuunnittelun validointi 

   Saari, Petri Tapani (2015-08-12)
   Kehitettävälle tuotteelle asetetaan yleensä useita vaatimuksia, joiden tärkeimpiä lähteitä ovat käyttäjät eli asiakkaat, kilpailijat, yrityksen johdon määrittelemät strategiat sekä organisaation sisäiset tarpeet. Eri ...
  • Transaction Generator - Tool for Network-on-Chip Benchmarking 

   Lehtonen, Lasse (2014-06-04)
   This thesis focuses on benchmarking on-chip communication networks. Multiprocessor System-on-Chips (MP-SoC) utilizing the Network-on-Chip (NoC) paradigm are becoming more prominent. Required communication capabilities ...
  • Transform-based methods for stereo matching and dense depth estimation 

   Suominen, Olli (2012-06-06)
   Stereo matching is a passive method for estimating depth of a scene from two views from different perspectives. Parallax creates a disparity between the relative positions of scene points on the imaging planes depending ...
  • Transient Load Simulation of Forwarder Rear Frame 

   Sormunen, Juho (2016-08-17)
   One difficulty in the design of load bearing components of mobile machines is the transient and non-linear nature of loads acting on them. In addition to the dynamic characteristics of the machine, the magnitude of these ...
  • Transparent display's graphical unit 

   Juomoja, Miikka Hannu Mikael (2016-12-07)
   This master’s thesis is about graphical logic unit and supporting device driver which are part of a project where four transparent displays are embedded into vehicle’s windshield. The project is started by Pilkington ...
  • Transparent Electromechanical Stimulation System for Stem Cell Applications 

   Viehrig, Marlitt (2016-06-08)
   Functionalities of cells and tissues in the human body depend greatly on their specific microenvironment created by a variety of biochemical, electrical and mechanical cues. Current standard in vitro cell cultivation ...
  • Transparent Indium Tin Oxide Microelectrode Arrays for Measuring Beating Cardiomyocytes 

   Iftikhar, Haider (2016-12-07)
   This thesis study was made, to develop the microfabrication process for transparent microelectrode arrays (MEAs) using indium tin oxide (ITO). This was done in order to measure bioelectrical data from cardiomyocytes (CMs), ...
  • Tulenkestävän vuorauksen asennustyön laatuvirheiden kartoittaminen Kaakkois-Aasian työolosuhteissa 

   Alatalo, Teemu (2014-06-04)
   Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
  • Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen 

   Helamaa, Anna (2006-11-15)
   Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
  • Tulevaisuuden kaupungin ekosysteemi 

   Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
   Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...