Now showing items 2959-2978 of 3491

  • Test application of the internet of things for energy efficient outdoor smart lighting 

   Farahat, Ahmed (2014-02-05)
   The term Internet of Things (IoT) is immerging lately in many researches and publications with the purpose of standardizing the concept. The IoT tends to connect the physical world virtually through the internet by creating ...
  • Test Automation for Process Automation System 

   Kanninen, Jyri Tapani (2015-02-04)
   Automation system manufacturers have been developing automation application software for decades. Recently, the amount of test automation integrated in the application research and development has been on the rise due to ...
  • Testauspolitiikan kehittäminen alihankintaprojekteihin 

   Vainio, Noora (2017-06-07)
   Alihankintaprojekteja tekevissä yrityksissä projektien diversiteetti on suuri. Projektien testausvaatimukset ja -käytännöt vaihtelevat tämän vuoksi suuresti. Kuitenkin asiakkaat ovat erityisesti myyntivaiheessa kiinnostuneita ...
  • Testausprosessin kehittäminen ohjelmiston käyttöönottoprojektissa 

   Sidebras, Rope (2013-08-14)
   Ohjelmistotuotteen käyttöönottoon liittyy monta eri vaihetta. Erityisesti käyttöönoton suunnitteluvaiheeseen on panostettava, jotta käyttöönoton aikana osataan varautua mahdollisiin riskien aiheuttamien häiriöiden minimointiin. ...
  • Testausstrategian luominen olemassa olevaan web-sovellukseen 

   Jäspi, Salla Karoliina (2015-06-03)
   Internetin kehittyessä web-sivustot ovat muuttuneet web-sovelluksiksi, joiden laatuvaatimukset eroavat perinteisistä sovelluksista. Web-sovellusten dynaamisuus asettaa myös uudenlaisia haasteita web-sovellusten testaamiselle. ...
  • Testiaerosolien tuottaminen kannettavalla liekkigeneraattorilla 

   Miettinen, Elina (2012-06-06)
   Työn tavoitteena on ollut tutkia työssä rakennetulla kannettavalla liekkigeneraattorilla tuotettuja testiaerosoleja ja niiden käyttäytymistä erilaisissa ympäristöissä. Työtä varten on tehty aerosolimittauksia kolmessa ...
  • Testiautomaation hyödyntäminen verkkopalvelun kehityksessä 

   Juutila, Jaakko (2014-06-04)
   Nykyään yhä useampi uusi sovellus toteutetaan verkkopalveluna käyttäen joitain ketteriä menetelmiä. Triviaalia monimutkaisempien sovellusten tapauksessa testiautomaation käyttämistä sovelluksen kehityksen tukemisena voidaan ...
  • Testihiomakoneen mallinnus ja analysointi 

   Stenvik, Timo (2015-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli mallintaa ja analysoida teoreettisesti tutkimuskäyttöön rakennettua testihiomakonetta. Analysointi käsitti rakenteen ominaisvärähtelyjen tutkimista, sekä konerakenteen analysointia simuloinnin ...
  • Testing and Evaluation of a DNS64/NAT64 System 

   Lähteenmäki, Esa (2011-08-17)
   Internet on kasvanut huimasti yli sen alkuperäisten kehittäjien villien unelmien. Aikoinaan, kun IP-protokollaa oltiin kehittämässä, ei kukaan voinut ennalta nähdä tilannetta, jossa globaali osoiteavaruus loppuisi jonakin ...
  • Testing Facility For a Water Recycling Shower 

   Kobak, Eduard (2014-04-09)
   Reducing carbon footprint is one of the main global objectives today in order to stop or at least slow down the global warming. Carbon footprint reduction can be done by trying to use our resources more efficiently without ...
  • Testing metrics in a software development company 

   Heikkinen, Elli Sofia (2015-05-06)
   Software testing is an important part of the software development process. Its purpose is to provide information about the quality of software. This information is often used in decision making and in improving software ...
  • Testing of Coordinated Voltage Control Algorithms Using Real Time Digital Simulator 

   Tuominen, Juho (2013-08-14)
   Since the use of renewable generation and small generation units is fast increasing in the power network, Distribution Network Operators (DNOs) need to reconsider the ways they are designing and controlling their networks. ...
  • Testing of Decentralized Distribution Automation System - Use Case Coordinated Voltage Control 

   Tuominen, Ville (2016-06-08)
   The control and monitoring of the distribution network is going to go through some profound changes in the future, while the amount of distributed energy production, automation and controllable resources increase in the ...
  • Testing of Linux Kernel Modules 

   Åhman, Niro (2017-06-07)
   Linux kernel's modular structure allows a developer to easily develop and implement drivers to the custom hardware usually found in embedded devices. Linux device drivers are implemented as part of the kernel which makes ...
  • Testing of low voltage network automation 

   Löf, Atte Mikael (2013-02-06)
   Pienjänniteverkon rooli jakeluverkossa on tulevaisuudessa kasvamassa. Yksittäisen asiakkaan odotukset sähkön laadusta ja toimitusvarmuudesta kasvavat ja keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset tulevat nousemaan. Lisäksi ...
  • A testing tool for Vaadin applications 

   Rogozin, Dmitrii (2016-03-09)
   Testing is an important part of software development process. To test huge amount of code with a reasonable amount of effort automated testing is needed. This work presents Vaadin Testbench - a testing tool for Vaadin ...
  • Testivetoisen kehityksen hyödyntäminen sulautetun tiedonkeruuohjelmiston toteuttamisessa 

   Yli-Rohdainen, Kimmo (2012-10-03)
   Testivetoinen kehitys on ohjelmistokehityksessä käytettävä menetelmä, jossa ohjelmoija kirjoittaa aina automaattisen yksikkötestin ennen varsinaisen toiminnallisuuden toteuttamista. Yksikkötestejä luodaan järjestelmän ...
  • Textile in Architecture 

   Kuusisto, Terhi Kristiina (2010-06-09)
   The use of textile in architecture has become increasingly popular in the recent years. Therefore there is a growing demand for texts introducing this exciting topic. The aim of this thesis is to have a look at the ...
  • Texture of ECAP processed Aluminum 

   Bozic, Martina (2015-02-04)
   In this thesis the studied material was pure aluminum that was processed by Equal Channel Angular Pressing (ECAP). The main research objectives were to determine the texture development of aluminum during ECAP processing, ...
  • Thermal systems for indoor pools utilizing heat recovery from exhaust air 

   González Miguel, Javier (2014-05-07)
   The number of indoor swimming pools has increased rapidly in the last decade due to the growing demand of sport activities by the society, looking for healthy lifestyle habits. Following this growing demand, most of the ...