Now showing items 21-40 of 311

  • ATAM-menetelmän soveltaminen pienprojekteissa 

   Piililä, Reima (2016-03-09)
   Ohjelmistoarkkitehtuurin analysointi on toimenpide, millä pyritään löytämään arkkitehtuurista riskejä, jotka voivat realisoitua joko kehitysvaiheessa tai valmiin ohjelmiston normaalissa käytössä. Riskien kartoittamisella ...
  • ATLAS-ohjelmointikielen laajentamismahdollisuudet 

   Kenkkilä, Valtteri Tuomo Sakari (2016-04-06)
   Tässä diplomityössä selvitetään Insta Integrated Logistics Support (ILS) Oy:n mahdollisuudet tuottaa Abbreviated Test Language for All Systems (ATLAS) -ohjelmointikielen laajennusosia toisia ohjelmointikieliä käyttäen. ...
  • Audit Trail -toiminnallisuuden toteuttaminen .NET-tekniikoilla 

   Heininen, Jani (2015-12-09)
   Tietojärjestelmiin kohdistuu erilaisia luotettavuusvaatimuksia, joista yksi on tiedon jäljitettävyys. Jäljitettävyyden tarkoituksena on luoda tietoihin kohdistuneiden muutosten välille katkeamaton ketju. Ketjua seuraamalla ...
  • Automated Flow for Generating Hardware Description of Filters 

   Kilpeläinen, Jussi (2015-04-08)
   Digitaalisia suotimia käytetään signaalien käsittelyyn monilla eri tekniikan alueilla, kuten telekommunikaatiossa, kuvankäsittelyssä ja lääketieteellisissä laitteissa. Ne ovat niin yleisiä, että insinöörit käyttävät paljon ...
  • Automated testing of cross-platform mobile applications 

   Autio, Risto (2016-04-06)
   Mobile applications are becoming more common as the number of mobile devices grows. For these devices there are a number of operating systems that run applications that have been made for them. Implementing an application ...
  • Automated web store product scraping using Node.js 

   Kallio, Aleksi (2015-06-03)
   Different fields of electronic commerce have grown substantially in the last decade. This is mainly due to increased accessibility of internet and the improvements in other network technologies. Also, the abundance of ...
  • B2B-verkkokaupan uudistaminen funktionaalisen ohjelmoinnin menetelmin 

   Tarmila, Jani (2015-06-03)
   Verkossa tapahtuva kaupankäynti lisääntyy jatkuvasti ja myös yritysten välisen sähköisen tiedonsiirron merkitys on korostunut viime vuosina. Sähköinen kaupankäynti helpottaa toimintaa nopeuttamalla tiedonsiirron nopeutta ...
  • Barometric Assistance Service for Assisted GNSS Receivers 

   Lehtinen, Olli (2013-08-14)
   In the age of information the ability to navigate persons and equipment has become increasingly important. A rising number of applications and services depend on the precise positioning that is provided by global satellite ...
  • The Benefits of Haptic Feedback in Mobile Phone Camera 

   Huntone, Patthama (2016-12-07)
   Communication is basically the act of transferring information from one place to another. Feedback is a system where the reaction or response of the receiver arrives at the sender after he/she has interpreted the message. ...
  • BigBang: An application towards building business ecosystem through the integration of MyGeoTrust privacy platform 

   Fatema, Kaniz (2016-06-08)
   Micro or small business often defined as the business that has less than five employees including the owner himself. Additionally, it mostly operate in a certain geographical area and the consumer base that surrounds its’ ...
  • Certified Learning Experiences: From Heterogeneous Learning Spaces to Portable Education Portfolios 

   Deverashetty, Veerendra Kumar (2015-03-04)
   The digital era has accomplished new kinds of learning spaces, where learners engage in different kinds of learning activities. Thus different learners are gaining various learning experiences from heterogeneous learning ...
  • Client-Side Web Application Memory Management 

   Nieminen, Riku (2016-01-13)
   Today web browsers are used more and more as application runtime environment in addition to their use and origins as document viewers. At the same time web application’s architecture is undergoing changes. For instance ...
  • Cloud-based Software Development For a Federated Cloud 

   Ahmadi Ghohandizi, Farshad (2015-02-04)
   Cloud computing provides on demand network access to a shared pool of computing resources that can be provisioned with minimal effort. These resources could be categorised in 3 different levels including software, platform, ...
  • Cloudification of real time network monitoring product 

   Suhonen, Saku Mikael (2015-06-03)
   Currently, almost all applications are wanted to move to the cloud. There are many reasons to move applications to the cloud, for example decreasing costs and scaling capabilities of the cloud. In this thesis the real time ...
  • Cognos Series 7 -ympäristön automatisointi Cognos-makrojen avulla 

   Eerola, Jari (2013-05-08)
   Ohjelmistoalalla tehdään säännöllisesti toistuvia työtehtäviä erilaisia sovelluksia käyttäen. Työtehtävät saattavat sisältää manuaalisia työvaiheita, jotka mahdollisesti voisi automatisoida. Automatisoinnin avulla yritys ...
  • Comparison between Continuous Integration tools 

   Polkhovskiy, Denis (2016-06-08)
   Nowadays many tasks are performed by the help of various software in each aspect of our life. This software involvement becomes deeper and deeper every day, which leads to a need to release products faster to the market, ...
  • Comparison of Mobile and Native Technologies for Mobile MES Applications 

   Fatimi, Muhammad Omair (2016-06-08)
   The MES (manufacturing execution system) is mostly used from desktop based terminals in a factory. These terminals are distant from the machines and materials used on the factory floor. To access the information available ...
  • Confidentiality in a Mobile Location Based Service 

   Cambero Lorenzo, Alfonso (2014-08-13)
   This thesis tackles the current issue of privacy in the growing mobile location-based applications, which provide an added value to users using their location. These location-based applications need a specific study of ...
  • Content based visualization of linked online data 

   Piesala, Iines (2015-11-04)
   The amount of data has grown exponentially since the first introduction of Web. The search for specific data from the Internet is ever more difficult because of the amount of data the web holds. Search engines offer a way ...
  • Continuous integration for improving the software release process 

   Chandra Sekhar, Pagadala (2013-06-05)
   In large software development companies, software systems are being built from several modules. In such development process, where members of a team integrate their work frequently, usually each person integrates at least ...