Now showing items 2241-2260 of 3947

  • Nanofabrication by three-dimensional lithography 

   Li, Jiawei (2015-08-12)
   Accompanied with the rapid improvement of technology, creating three-dimensional micro- and nanostructures has become much more important to satisfy various demands. However, conventional techniques are usually used for ...
  • Nanofabrication Using Two-photon Polymerization and Direct Vectorial Writing 

   Kunwar, Puskal (2011-09-07)
   Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
  • Nanohiukkasten lineaarisen optisen vasteen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Mäntylä, Harri (2015-10-07)
   Valon ja nanoluokan rakenteiden vuorovaikutusta tutkiva nano-optiikka on tullut viime vuosina tärkeäksi erilaisten nanolitografisten menetelmien kehityttyä, mikä on mahdollistanut erikokoisten ja -muotoisten nanohiukkasten ...
  • Nanohiukkasten pomppaaminen ja varauksen siirto sähköisessä alipaineimpaktorissa 

   Fysiikan laitos – Department of Physics; Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta – Faculty of Science and Environmental Engineering; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; fys (2011-12-07)
   Ilmakehän aerosolihiukkasten tutkimuksessa on hiljattain noussut esille uudenlainen tarve mitata hiukkasten olomuotoa. Pienten hiukkasten olomuodon mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, mutta eräs potentiaalinen ...
  • Nanohiukkasten varaustehokkuuden kasvattaminen veden kondensaatiokasvun avulla 

   Kalliokoski, Joni (2015-12-09)
   Reaaliaikaisissa aerosolimittalaitteissa hiukkasten detektointi tapahtuu usein sähköisesti mittaamalla varautuneista hiukkasista syntynyt virta, josta voidaan laskea hiukkasten lukumääräpitoisuus. Nanohiukkasten kohdalla ...
  • Nanokokoisten aerosolihiukkasten jalometalliseostus 

   Kangasniemi, Oskari (2014-03-05)
   Nanokokoisilla hiukkasilla on bulkkimateriaalista poikkeavia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi monella tavalla. Nanohiukkasia voidaan käyttää useissa sovelluksissa pigmenteistä itsepuhdistuviin pintoihin. Myös ...
  • Nanoparticles-containing glasses using direct doping method 

   Nguyen, Hoang H. (2017-12-07)
   In this thesis, the direct doping method was optimized to prepare microparticles CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ and nanoparticles NaYF4: Yb3+, Er3+ containing oxyfluoride phos-phate glasses. The produced samples were characterized ...
  • Nanopartikkelialtistus ja ammattitaudit 

   Koivisto, Turkka, Ilari (2015-05-06)
   Nanoteknologia kehittyy vahvasti, sen parissa työskentelevien ihmisten määrä kaksinkertaistuu joka kolmas vuosi ja määrän on oletettu maailmanlaajuisesti olevan jo n. 2 000 000 vuoteen 2020 mennessä. Nanopartikkelien ja ...
  • Narrowband interference rejection studies for Galileo signals via Simulink 

   Alonso, Diego (2015-08-12)
   Four Global Navigation Satellite System (GNSS) are scheduled to be fully operational orbiting the Earth in the coming years. A considerably high number of signals, coming from each of the satellites that will constitute ...
  • Nastolan nauhataajaman kokonaisvaltainen katsaus 

   Heinonen, Panu (2011-06-08)
   Nastolan nauhataajama sijaitsee Salpausselän päällä Lahden kaupungin kupeessa osana sen työssäkäynti- ja vaikutusaluetta. Alun perin kolmesta erillisestä kylästä koostunut taajama on kasvanut vähitellen 60-luvulta alkaen ...
  • Natural Language Syntactic Parsing with Neural Networks 

   Pasanen, Jaakko (2017-12-07)
   Conversational user interfaces have made strong appearance during the last couple of years. Most growth with conversational UIs can be seen with customer service moving from phone to chat. As big as the hype surrounding ...
  • Naulalevyrakenteiden ohjelmallinen mitoitus 

   Kuula, Pekko (2014-04-09)
   Suomessa monet kattoristikot valmistetaan puusauvoista, joiden väliset liitokset toteutetaan naulalevyillä. Naulalevy on metallinen levy, johon on meistetty piikkejä. Nämä piikit uppoavat puuhun liittäen puun ja naulalevyn ...
  • NbTi suprajohdemagneettien stabiilisuus ja quench- analyysi 

   Anttila, Tomi Janne Johannes (2015-08-12)
   Matalan lämpötilan suprajohteita (LTS) on kehitetty 60-luvulta saakka. Tyypillisesti niillä toteutetuissa sovelluksissa jäähdytykseen käytetään nesteheliumia. Nestehelium on kuitenkin merkittävä taloudellinen tekijä, sen ...
  • NbTi-suprajohdemagneettien mekaaninen jäähdytys 

   Vihtakari, Jukka (2016-05-04)
   Suprajohtavuus (aineiden kyky johtaa sähkövirtaa häviöttömästi) mahdollistaa monenlaisia sovelluksia, kuten vahvoja magneettikenttiä tuottavat suprajohtavat magneetit. Vahvoja magneettikenttiä tarvitaan esimerkiksi ...
  • NbTi-suprajohtimen muutosvyöhykkeen analysointi resistiivisyyttä mittaamalla 

   Laine, Mika (2011-11-09)
   Suprajohtimien tärkein kaupallinen sovelluskohde on magneettikuvauslaitteistojen suprajohdinmagneetit. Ylivoimaisesti suurin osa magneettien johtimista valmistetaan niobititaanista. Valmistusmäärien kasvaessa tuotantotehokkuus ...
  • Near-Field Far-Field RFID Reader Antenna for European UHF Band 

   Shrestha, Bijaya (2011-09-07)
   Radio Frequency Identification (RFID) technology is used for identifying near or distant objects wirelessly. Near-field or far-field operations are performed to detect the tags depending on the objects and applications. ...
  • Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon varavoimaverkon selvitys- ja kehityssuunnitelma 

   Sunnarborg, Max (2012-12-05)
   Prosessiteollisuudessa, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja, jo lyhyillä sähkökatkoilla on suuria haittavaikutuksia tuotantoon. Häiriötilanteita varten Porvoon jalostamolle on rakennettu varavoimaverkko, jolla ...
  • Nestetypellä ja kaskadikompressorilla jäähdytettävä kokovartalon kylmähoitohuone 

   Vesa, Samu Aleksanteri (2016-10-05)
   Tässä diplomityössä tutkittiin Oy Cryon Ltd:n patenttihakemuksen kohteena olevaa kokovartalon huippukylmähoitohuoneen toteutustapaa. Kokovartalon huippukylmähoidolla tarkoitetaan hoitomuotoa, jossa ihminen altistetaan ...
  • Network environment for testing peer-to-peer streaming applications 

   Tiainen, Matti (2010-01-13)
   Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
  • Network Intrinsic QoE Metrics for Video Transmission 

   Shi, Chenyu (2013-08-14)
   Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...