Now showing items 1649-1668 of 3947

  • Kilpailudynaaminen analyysi autoteollisuuden toimialasta 

   Kotilahti, Jussi (2016-10-05)
   Liiketoiminnassa tapahtuva yritysten välinen kilpailullinen vuorovaikutus eli kilpailudynamiikka viittaa yritysten suorittamien aloitteellisten ja niihin vastaavien kilpailullisten toimenpiteiden vaihdantaan markkinaprosessissa, ...
  • Kirjasto kohtaamispaikkana – kuinka arkkitehtuuri voi tukea myöhäismodernia yhteisöllisyyttä kirjastossa 

   Rauhala, Tatu (2016-05-04)
   Sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta kirjastoissa lisääntyy. Myös Suomessa yleisistä kirjastoista on tulossa aiempaa enemmän yhdessä tekemisen, oppimisen ja kokemisen paikkoja. Kirjaston uusi sosiaalisempi toiminnallisuus ...
  • Kirkkaat laajakaistaiset valonlähteet ja niiden käyttö kaviteettitehosteisessa absorptiospektroskopiassa 

   Aalto, Antti (2011-10-05)
   Superjatkumovalonlähteissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla äärimmäinen kirkkaus ja leveä aallonpituuskaista, mikä tekee niistä mielenkiintoisia kandidaatteja sekä nykyisiin että potentiaalisiin tulevaisuuden spektroskopisiin ...
  • Kirkkosalin kätköissä – Tekniikan ja varusteiden sovittaminen keskiaikaisiin kivikirkkoihin 

   Ihalainen, Laura Lotta (2016-05-04)
   Tässä diplomityössä käsitellään tekniikan ja varusteiden sovittamista keskiaikaisiin kivikirkkoihin. Käytettävyyden kannalta kirkkorakennuksiin vaaditaan tietty määrä tekniikkaa sekä varusteita. Työn tavoitteena on määritellä ...
  • KIS-työmaatoimintojen konseptointi 

   Niskanen, Jukka (2017-06-07)
   Tässä diplomityössä käsitellään rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimintamallien kehittämistä. Perinteisesti rakennustuotanto on luokiteltu kuuluvaksi insinööritieteissä yksittäistuotantoon matalan volyymin ja korkean ...
  • Kitkaväsymisen kokeellinen tarkastelu ruuviliitoksessa 

   Hokkanen, Atte (2015-03-04)
   Nykyaikaisessa koneenrakennuksessa pyritään jo suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon mahdollisimman tarkkaan koneenosien käytönaikainen kuormitustilanne ja käyttöolosuhteet. Kitkaväsyminen on monimutkainen ilmiö, joka ...
  • Kiviainestuotannon tuotevalikoiman optimointi 

   Hagmark, Jan (2017-03-08)
   Kiviainesliiketoiminnalla tarkoitettaan raaka-aineen jalostamista ja myyntiä markkina-alueella. Markkinakysynnän vaihdellessa on tarpeellista suunnitella tuotantokokonaisuus menekin mukaisesti. Jalostaminen voidaan toteuttaa ...
  • Kivimateriaalin tunnistus puunkäsittelyprosessissa 

   Sundelin, Timo (2010-11-03)
   Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
  • Kivituhkan hyödyntäminen massastabiloinnissa 

   Rasimus, Riina (2014-05-07)
   Kivituhka on kiviainestuotannossa katkaistujen kiviainestuotteiden jalostuksen yhteydessä jakoseulan alitteena syntyvä murskaustuote. Kivituhkana pidetään nollapohjaista mursketta, jonka maksimiraekoko on 2…6 millimetriä. ...
  • Klaukkala visio 2050 

   Huttunen, Arto (2010-06-23)
   Diplomityön aihe on Klaukkala visio 2050. Suunnitelmassa tutkitaan Klaukkalan keskusta-alueen ja sen lähiympäristön uudistamista ja kehityskuvaa. Nurmijärven kunta sijaitsee Helsingistä n. 25-40 km pohjoiseen Helsinki-Tampere ...
  • Kliinisen laboratorion johtamisen tietotarpeet 

   Roponen, Martti (2014-06-04)
   Kliinisen laboratorion johto tarvitsee oikeaa, ajantasaista ja tilanteeseen sopivaa tietoa laboratorion johtamisen tueksi, jos tämä tieto puuttuu, puhutaan tietotarpeesta. Tietotarpeista ja niiden määrittelystä on saatavilla ...
  • Knowledge Management for Visualising Social Online Services 

   Salonen, Jaakko (2007)
   Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
  • Knowledge Management Practices in Large Enterprises 

   Zhao, Xuepin (2015-02-04)
   Businesses incline to be increasingly global, with more tensed competition and complex relationships with various stakeholders. Companies nowadays are facing flexible markets, rapid-improving technologies and innovations, ...
  • Knowledge work enablers and challenges in different professions 

   Paavilainen, Niina (2012-12-05)
   The purpose of this study was to examine the enablers and the challenges of the knowledge work in different professions. The chosen professions were teacher, physician, lawyer, pastor and conductor. The objective of the ...
  • Koagulaation ja flokkulaation optimointi teollisuuden pesujäteveden käsittelyssä 

   Leppisaari, Joona (2017-09-06)
   Tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietoa ja osaamista erään teollisuusyrityksen kemiallisesta pesujätevedenpuhdistuksesta. Laajemman koagulaation ja flokkulaation ymmärtämisen myötä tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Kodin puheohjausjärjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

   Hansen, Mervi (2009-04-08)
   Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
  • Koetut riskit ja mahdollisuudet blogin käytössä 

   Vartio, Mikko (2017-04-05)
   Blogia ja muita sosiaalisen median välineitä voidaan hyödyntää viestinnässä ja tiedonsiirrossa eri tavoin. Opiskelu- ja työkäytössä käyttäjät saattavat kokea muutosvastarintaa uusien välineiden käyttöönotossa, jos päätös ...
  • Kohtaamisia ehtoopoluilla - Tehostetun palveluasumisen yksikkö Lempäälään 

   Keskinen, Antti (2016-05-04)
   Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma tehostetun palveluasumisen yksiköstä Lempäälään. Suuret ikäluokat tulevat eläkeikään Suomessa, ja ikääntyneiden suhteellinen osuus on jyrkässä kasvussa. Ulkopuolista apua ja hoitoa ...
  • Kohtaamisia elämän poluilla – Lapset ja vanhukset saman katon alla 

   Kouvonen, Erno (2016-06-08)
   Hyvinvointiyhteiskuntamme järjestämät erilaiset lasten- ja vanhustenpalvelut on perinteisesti toteutettu omissa toimintaympäristöissään, suosien näin asiakasryhmittäin eriytyneitä omia laitoksiaan. Ajallemme tyypillinen ...
  • Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua - Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseksi 

   Lindegren, Leif (2013-04-03)
   Tässä diplomityössä esitetään Sastamalassa sijaitsevalle Kukkurin uudelle asuinalueelle joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi. Sastamalan kaupunki on myös osoittanut ...