Now showing items 3836-3855 of 4801

  • Suomen valmistavan teollisuuden kyberturvallisuuden tulevaisuudennäkymiä 

   Kannus, Katariina Maaria (2017-06-07)
   Suomen valmistavan teollisuuden kyberturvallisuustoiminta on usein melko reaktiivista. Yleensä vasta vakavat kyberhyökkäykset antavat sysäyksen kyberturvallisuuden kehittämiselle - jolloin saattaa olla jo liian myöhäistä. ...
  • Suomenlinnan Kaponieeri Blomcreutzin pohdiskeleva käyttösuunnitelma 

   Vuorenpää, Minna (2016-04-06)
   Diplomityöni jakautuu kahteen osaan; kirjalliseen osaan ja suunnitelmaan. Kirjallinen osa sisältää kohteeni rakennushistoriallisen selvityksen sekä pohdintaosion. Rakennushistoriallinen selvitys on syntynyt tutustumalla ...
  • Suoramallinnus CAD-järjestelmissä 

   Lammi, Kristo (2017-12-07)
   Työssä perehdytään CAD-järjestelmien kehittymiseen 2D suunnittelusta nykypäivän erilaisiin 3D suunnittelutekniikoihin. CAD-järjestelmien yleisimmin käytetty tekniikka, parametrinen mallintaminen, esitellään toiminnaltaan ...
  • Suorituskyky ja Unreal Engine 4 

   Mäntylä, Olli (2016-12-07)
   Nykyaikana pelinkehityksessä voidaan hyödyntää usein erilaisia pelimoottoreita. Pelimoottorien tarkoituksena on mahdollistaa peleissä käytettyjen ohjelmakomponenttien uudelleenkäyttö uutta peliä luodessa. Koska pelin kehitys ...
  • Suorituskykytestauksen automatisointi ja liittäminen jatkuvaan integraatioon 

   Lahtinen, Hannu (2017-06-07)
   Monivuotisessa ohjelmistoprojektissa havaittiin suorituskykyongelmien tulevan ilmi liian hitaasti. Ongelmat havaittiin monesti jopa kuukausia sen jälkeen, kun ongelman aiheuttanut koodi oli liitetty järjestelmän osaksi. ...
  • Suosittelijajärjestelmän rakentaminen Apache Sparkilla 

   Pihlanen, Jonne (2018-12-05)
   Suosittelujärjestelmien määrä Internetissä on kasvanut jatkuvasti. Jopa kaikista arkipäiväisimmät toimet, kuten uutisien lukeminen, sisällyttävät suosittelujärjestelmän. Suosittelujärjestelmä on järjestelmä, joka yrittää ...
  • Suotautuminen ja nauhamaisten ferriittirakenteiden muodostuminen korkea-alumiinisissa teräksissä 

   Majamaa, Eero Artturi (2014-12-03)
   Autoteollisuuden tarve keventää ajoneuvojen rakenteita on kasvattanut kysyntää korkean lujuuden teräksille. Quenching and partitioning (Q&P) -lämpökäsittelyllä on luotu uuden tyyppinen AHSS-teräs, jonka mikrorakenne koostuu ...
  • Super Inkjet Printed Redistribution Layer for a MEMS Device 

   Laurila, Mika-Matti (2015-12-09)
   Printed electronics (PE) is a novel area of electronics manufacturing where functional inks and suitable ink deposition devices, such as inkjet or roll-to-roll equipment, are used to create electrically functional features. ...
  • Superanalyysiä hyperbolisella konformisella yksikköpallolla 

   Lahtinen, Joonas (2018-04-04)
   Hyperbolinen konforminen yksikköpallo on pallo, jonka säde on yksi ja pallon sisäpisteiden väliset etäisyydet on määritelty riippuvaksi niiden euklidisesta etäisyydestä pallon keskipisteeseen. Tämä avaruus voidaan onnistuneesti ...
  • Superheater Corrosion Management in Biofuel Boilers 

   Sällinen, Ville (2013-11-08)
   Power plants using renewable fuels like biofuels or recycled fuel suffer from problems caused by corrosion in superheaters more than powerplants using fossil fuels. These problems are caused by chemical composition of ...
  • Supervised fault detection using unstructured server-log data to support root cause analysis 

   Abbaszadeh, Zahra Jr (2014-12-03)
   Fault detection is one of the most important aspects of telecommunication networks. Considering the growing scale and complexity of communication networks, maintenance and debugging have become extremely complicated and ...
  • Supplier Base Reduction Process 

   Pryjma, Daniel (2011-08-07)
   Industries have been undergoing several trend changes in the past decades, two of which are relevant for this study: outsourcing and mergers and acquisitions. Outsourcing allows companies to focus on doing what they are ...
  • Supplier Integration in New Product Development - Procurement Approach 

   Tuomaala, Mikko (2014-12-03)
   Involving suppliers in new product development of a company has been under study for almost 30 years. However, different opinions, on what makes it successful, exist. Key factors to success have been recognized in many ...
  • Supporting the learning at work of automation engineers in the adoption of new technologies 

   Rask, Outi (2014-12-03)
   Automation engineering is an engineering discipline the objective of which is to design and implement automated functioning of industrial processes and machines. The output of automation engineering is an autonomously ...
  • Suprajohtava vikavirranrajoitin hajautetussa energiantuotannossa 

   Martikainen, Pekka (2010-06-23)
   Sähköverkkojen kuormitus kasvaa jatkuvasti kulutuksen kasvaessa, ja tämän myötä myös vikavirrat lisääntyvät. Tämä lisää tarvetta verkon uudistamiseen ja suojalaitteiden lisäämiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. ...
  • Suprajohtavuuden hyödyntäminen tuulivoimageneraattorissa 

   Rukajärvi, Jari (2016-06-08)
   Maailmanlaajuinen tuulivoimakapasiteetti on ollut kiihtyvässä kasvussa 2000-luvulla ja varsinkin offshore-sektorilla voimaloiden yksikkötehoja pyritään kasvattamaan entisestään. Nykyään suurimmat tuulivoimalat ovat ...
  • Surface reconstruction using high resolution stereo vision in a micro air vehicle 

   Melin, Joonas (2014-05-07)
   The autonomous operation of an unmanned ground vehicle requires map information to be able to plan its route efficiently. It is possible to obtain information from the vicinity of the machine but ground based machinery is ...
  • Surface Treatments for Improving the Applicability of Polydimethylsiloxane in Microfluidics 

   Hemmilä, Samu (2012-05-09)
   These days polydimethylsiloxane (PDMS) is one of the most used materials in microfluidic research laboratories because of the easy and rapid fabrication techniques that it supports. PDMS also offers many attractive properties ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017-11-08)
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Survey on cloud based testing tools 

   Shah, Khusboo (2014-03-05)
   Cloud computing has been adopted by many business organizations due to its simplicity and innovative technology. It has changed the way software used to be developed and delivered to customers. Every company aims to develop ...