Now showing items 21-40 of 4784

  • Tervajärven metsäkappeli Rakennushankkeen suunnittelu ja toteutus 

   Viitanen, Lassi (2018-12-05)
   Diplomityössä käsitellään suomalaisen rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusprosessia. Aihetta lähestytään rakennettavan kohteen, Tervajärven metsäkappelin suunnittelu- ja toteutusprosessin kautta. Diplomityön runkoaineistona ...
  • Levytyökoneen laadun tarkkailu Virtamittausten analysoinnilla 

   Peurala, Sami (2018-12-05)
   Levytyökoneen pääakseleista mitataan levytyökoneen valmistuksen loppuvaiheessa virtamittaukset. Virtamittauksia on analysoitu visuaalisesti, mutta kaikkia valmistuvia levytyökoneita ei ehditä tarkastamaan virtamittausten ...
  • Puukerrostaloalue Jyväskylän Kuokkalaan 

   Tuure, Antti (2018-12-05)
   Diplomityöni perustuu 28.2.2018 - 28.5.2018 ajankohtana järjestettyyn avoimeen Asuntoreformi 2018 arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailussa käsiteltäviä teemoja olivat kestävän kaupunkikehityksen edistäminen, kohtuuhintaisuus, ...
  • Uusien menetelmien hyödyntäminen teknologiadiffuusion ennustamisessa 

   Jokela, Daniel (2018-12-05)
   Uusien teknologioiden ja teknologidiffuusion kehityksen ennustaminen varhaisessa vaiheessa sisältää epävarmuustekijöitä. Investointipäätös sisältää riskin ja päätöksen ajoitus ilman tietoa perustuu usein kokemuksiin tai ...
  • Aavalta Krookan suojaan 

   Argillander, Pete (2018-12-05)
   Tutkin diplomityössäni maisemahistoriallisesti arvokkaan Merikarvian Krookan alueen historiaa, nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelupainotteisesti. Työni pääpaino on kokemusperäisessä suunnittelussa tutustuttuani ...
  • Kauppakeskussuunnittelun palvelullistaminen 

   Viiala, Juha (2018-12-05)
   Kauppakeskuksilla on merkittävä rooli yhteiskuntien taloudessa ja paikallisten yhteisöjen päivittäisessä elämässä. Kauppakeskushankkeiden valmistelu, suunnittelu ja rakentaminen ovat haastavia ja kestävät pitkään. Suunnittelun ...
  • Alternative Housing: A Litmus Test and a Tool for Social Sustainability 

   Bunak, Darina (2018-12-05)
   Social sustainability has a number of features that complicate its direct study. It is simultaneously a state and a process, something hard to define but important to support. This research suggests a mediate approach. It ...
  • Tuetun teräsponttiseinän rakennetekninen suunnittelu 

   Raiskinmäki, Matti (2018-12-05)
   Teräsponttiseinä on Suomessa yleisimmin käytetty tuettujen kaivantojen tukiseinätyyppi. Tämä diplomityö on kirjallisuustutkimus esimerkkilaskelmineen teräsponttiseinän ja sen tuentojen eurokoodien mukaisesta rakenneteknisestä ...
  • Asiakkaan menestyminen pilvipalveluliiketoiminnan strategiana 

   Kangassalo, Jari (2018-12-05)
   Tässä diplomityössä tutkittiin Customer Success –filosofiaa asiakkaan menestymiseen perustuvana liiketoimintastrategiana. Digitalisaatio on pakottanut ohjelmistoyritykset muuttamaan toimintaansa asiakaslähtöiseksi. ...
  • Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen toiminta 

   Jokela, Teemu (2018-12-05)
   Muuttuneet energiatehokkuusvaatimukset ja ennustettu ilmastonmuutos vaikuttavat vaipparakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tuulensuojakerroksen lämmönvastuksella on ...
  • Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja tietomallintaminen osana maankäytön suunnittelua 

   Filpus, Sakari (2018-12-05)
   Rakennus- ja infrahankkeiden tietomallintamista on tutkittu viime vuosien aikana useissa alan julkaisuissa, ohjeissa sekä opinnäytetöissä, mutta inframallintamisen soveltamisesta maankäytön suunnitteluun ei ole laadittu ...
  • Digitalization of the financial function in Finnish corporations 

   Lamminpää, Otto-Oskari (2018-12-05)
   The financial function of corporations around the world is transforming. This is due to the accelerating clock speed of business, the increasing pressure to reduce costs and improve operational efficiency but also the ...
  • Teräshallin kattojäykistyksen massa- ja kustannusoptimointi 

   Vastapuu, Juho (2018-12-05)
   Tässä diplomityössä selvitettiin rasituksien jakautumista sauvarakentein jäykistetyn teräshallin kattojäykistyksessä ja suoritettiin jäykisterakenteiden massa- ja kustannusoptimointia. Optimointi suoritettiin ...
  • Rakentamisen aikataulutuksen kehitysmahdollisuudet tahtimenetelmien avulla 

   Kujansuu, Pekka (2018-12-05)
   Tämä työ käsittelee rakennusprojektien aikataulutuksen kehitysmahdollisuuksia tahtimenetelmien avulla Skanska Oy:ssä. Aikataulutuksen kehitysmahdollisuuksia varten tutkittiin rakennusalan ja kohdeorganisaation aikataulutuksen ...
  • Rakennushankkeen laadunvarmistaminen sisäilmaston näkökulmasta 

   Peltomaa, Aleksi Elias (2018-12-05)
   Diplomityön tarkoituksena oli tutkia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden laadunvarmistamista rakentamisessa. Diplomityön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään sisäilman keskeisiä ominaisuuksia. Sisäilman osalta ...
  • Harmonisten mittasuhdejärjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila 

   Salminen, Ella Maria Cecilia (2018-12-05)
   Filosofia järjestyksen ja mittojen kauneudesta on seurannut ihmisten maailmankuvaa jo varhaisista Egyptin ajoista lähtien. Harmoniaoppi on ollut arkkitehtuurin perustana pitkään, ja niin ihmiskehon kuin luonnonkin järjestystä ...
  • Imatran kolme koulukeskusta 

   Virkkala, Julia (2018-12-05)
   Diplomityössä esitellään Imatralla tehty palveluverkkoratkaisu koulukeskusten osalta maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Tehdyt kouluverkkoratkaisut edellyttivät jokaisen koulukeskuksen osalta kaavallista ja kaupunkikuvallista ...
  • Liikennemallin ja paikkatietoanalyysin soveltuvuus joukkoliikenteen matkustajamäärien ennustamiseen Tampereella 

   Sillanpää, Teemu (2018-12-05)
   Tampereella joukkoliikenteen matkustajamääriä on perinteisesti mallinnettu neliporrasajatteluun perustuvalla seudullisella TALLI-mallilla. Neliporrasmallien verkkokuvaus ja osa-aluejako ovat usein niin karkeita, että ne ...
  • Uusien ja korjattujen palvelurakennusten paine-erot ulkovaipan yli 

   Kauppinen, Antti (2018-12-05)
   Tämän diplomityön tarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennusfysiikan tutkimusryhmässä osana kansallista COMBI-hanketta. Diplomityön aikana suoritettiin hankkeen kenttämittauksia sisäilmaolosuhteista. ...
  • Liikkeenjohdon konsultoinnin ja liiketoimintatiedon hallinnan tutkimustrendit 

   Porkka, Teppo (2018-12-05)
   Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat toimia muun muassa liikkeenjohdon konsultteina ja liiketoimintatiedon hallinnan asiantuntijoina. Aloilla voidaan työskennellä ...