Now showing items 21-40 of 4485

  • Polymeeripohjaisten nanokomposiittien tribologia 

   Luoma, Enni (2018-09-05)
   Tribologia on kulumista tutkiva tieteenala, jonka sovelluskohteina ovat yleensä metallimateriaalit. Polymeerimateriaaleilla on omat etunsa metalleihin nähden kulumisympäristöissä, kuten kyky toimia kiinteänä voiteluaineena, ...
  • Puutavaratietojärjestelmien toiminta John Deeren metsäkoneissa 

   Viljamaa, Juho (2018-09-05)
   Tässä kandidaatintyössä selvitetään puutavaratietojärjestelmien toimintaa John Deeren metsäkoneissa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten metsäkoneet keräävät mittausdataa käsiteltävästä puutavarasta ja miten puutavaratietoja ...
  • Asuntorakentamisen mahdollisuudet Vaskiluodossa 

   Koriseva, Mimmi (2018-09-05)
   Vaskiluoto on Vaasaan kuuluva, noin kahden kilometrin päässä keskustasta sijaitseva saari. Vaskiluodon monipuolinen rakenne koostuu huvila-asutuksesta, teollisuus- ja satama-alueesta sekä vaasalaisille tärkeästä luontoalueesta, ...
  • Hiedanrannan tehdaskompleksin konseptisuunnitelma 

   Paasiaho, Teemu (2018-09-05)
   Hiedanranta on kunnianhimoinen kaupunkikehitysprojekti. Tampereen kaupungin vuonna 2014 hankkimalle entiselle teollisuusalueelle ja sen ympäristöön tavoitellaan 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Lielahden tehdas sijaitsee ...
  • Irlantilaisen musiikin keskus, arkkitehtuurikilpailu – Connolly’s of Leap pubin korjaus- ja lisärakentaminen 

   Lautamäki, Henri (2018-09-05)
   Diplomityö käsittelee suunnitelmaani, jolla osallistuin Irish cult music venue -arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun teema oli suunnitella irlantilaisen musiikin keskus nykyiseen Connolly’s of Leap ravintolaan Leapin kylään ...
  • Tärkeimmät elinkaarisyklit eri kiinteistötyypeissä 

   Aalto, Johan (2018-09-05)
   Rakennusten elinkaaren tunteminen ja hallinta ovat tärkeä osa kestävää rakentamista. Rakennuksen elinkaaren pituuteen ja laatuun voidaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuilla sekä oikein ajoitetuilla kiinteistönpidon toimenpiteillä. ...
  • Magneettikuvantamisen laadunvarmistus 

   Herranen, Juho (2018-09-05)
   Työssä tarkastellaan magneettikuvauksen laadunvarmistusta. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä, jonka lisänä haastateltiin Suomen yliopistollisia sairaaloita ja keskussairaaloita. Työssä käydään läpi aluksi magneettikuvauksen ...
  • Hyvinvointikortteli 

   Keskinen, Outi Pauliina (2018-09-05)
   Diplomityöni aiheena on urbaani hyvinvointikortteli, jossa hyvinvointia tukevat palvelut yhdistyvät monimuotoiseen asuntotyyppivalikoimaan ja monitasoiseen runsaaseen kaupunkiluontoon. Korttelissa eri sukupolvia ja ...
  • Pitkän käyttöiän vaikutus teräsbetonirakenteen suunnitteluun 

   Paavonen, Eveliina (2018-09-05)
   Rakennesuunnittelussa käytettävät arvot perustuvat 50 vuoden suunnittelukäyttöikään. Usein rakennukselle halutaan kuitenkin tätä pidempi suunnittelukäyttöikä, kuten 100 tai 200 vuotta. Suunnittelukäyttöiän pituus tulee ...
  • Torque moment – tension force relation for anchor bolts 

   Palvanen, Ville (2018-09-05)
   The main purpose of this thesis was to study the relationship between torque and tension for HPM and PPM anchor bolts. This was done by determining the torque coefficients and torque – tension curves. The impact of lubrication ...
  • Normalizing and Procurement optimization with Supermarket and Asset monitoring 

   Ravichandran, Kishore (2018-09-05)
   Automobile part suppliers have struggled hard in the past to meet the requirements of the manufacturing companies. The Original Equipment Manufacturers (OEM) are constantly facing demand changes from the customer end. The ...
  • Asiakaskeskeinen arvonluonti asuntorakennuttamisessa 

   Virtanen, Niko (2018-09-05)
   Asiakaskeskeinen arvonluonti on jatkuvasti kasvava teema liikemaailmassa ja asuntorakennuttamisessa. Rakennuttajat pyrkivät ottamaan asiakkaitaan enemmän huomioon ja tekemään asuntojen valmistamisesta yhä asiakaslähtöisempää, ...
  • Rakentamismääräysten uudistus ja vaikutus tilojen käytön ohjaamiseen 

   Sillanpää, Jani (2018-09-05)
   Tässä työssä tutkitaan rakentamismääräysten kokonaisuudistusta 2013-2018, jossa tavoitteena oli päivittää rakentamisen säädökset perustuslain mukaiseksi, parantaa rakentamismahdollisuuksia ja päivittää säädökset EU-lainsäädäntöä ...
  • Reclaiming an architectural heritage: rehabilitation of a neglected fortress. 

   Degryse, Ines (2018-09-05)
   In this thesis, I am going to explore and defend the vast field of renovation through the rehabilitation of a 600-year-old abandoned fortress located on the highest peak of a Sicilian island. The work of the architect ...
  • Tietovirrat kiertotalouden järjestelmätoimitusten projektiverkostoissa 

   Suomi, Tuomas (2018-09-05)
   Liiketoiminnan kestävyyteen on kiinnitetty kasvavasti huomiota. Tämä kestävyyden tavoittelu on antanut perustan kiertotaloudelle, jota pidetään yhtenä ratkaisuna kestävän talousjärjestelmän pohjaksi. Kiertotalouden merkitys ...
  • Pientaloalueiden täydennysrakentaminen Helsingissä 

   Pajamo, Aura Annamaija (2018-09-05)
   There are 41 areas for detached housing in Helsinki. The new Helsinki Urban Plan 2050 offers the possibility of doubling the permitted building volume per block to 0,4. As permissions to build grow in number, the land thus ...
  • Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa palvelurakennksissa 

   Lahtinen, Ella (2018-09-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla ilmatiiviydeltään parannetun (ts. tiivistyskorjatun) rakennuksen painesuhteet saadaan hallintaan siten, että rakenteiden yli vaikuttavat paine-erot saadaan ...
  • Tuotepolitiikan kehittäminen yrityksen myyntiprosessin haasteiden ratkaisemiseksi 

   Hoffrén, Artturi (2018-09-05)
   Diplomityön kohdeyrityksenä oli suomalainen tuotantojärjestelmiä valmistava yritys. Yrityksen tuotantojärjestelmät automatisoivat asiakkaiden tuotantoprosesseja. Kohdeyritys on perinteinen projektitalo, joiden tuotteissa ...
  • Kasvihuonekaasupäästötavoitteen ja -päästöjen vähentämiskeinojen mallintaminen vähittäiskaupassa 

   Neuvonen, Joona (2018-09-05)
   Ilmastonmuutos on kiihtynyt viimeisten vuosien aikana, jolloin siitä on tullut merkittävä osa yrityksien vastuullisuusteemaa. Tämä diplomityö tehtiin suomalaiselle vähittäiskaupan yritykselle, jonka tavoitteena on vähentää ...
  • Epätiiviin sisäkuoren vaikutukset julkisivukorjauksessa 

   Hakalahti, Johanna (2018-09-05)
   Tässä diplomityössä tarkasteltiin 1940-60-luvuilla rakennettuja julkisivukorjauskohteita, joissa korjausratkaisuna on päädytty purkamaan julkisivu sisäkuoreen asti ja uusimaan kokonaan. Epätiiviin ja tiiviin sisäkuoren ...