Now showing items 1-20 of 93

  • 21st Century Mill Village -Updating the historic Mill Village concept to create vibrant urban life around the repurposed mills 

   Nyblom, Heidi-Maria (2017-06-07)
   The mill village of the 21st-century is a new take on the original concept of a mill village. The mill village was originally intended to provide a home for workers close to the factory so that they could be nearby work ...
  • A moment of presence - Narratives of real and imagined 

   Rimniceanu, Diana (2018-05-08)
   An outcome of my personal struggles, inquiries and great excitement, this study attempts to answer a question that although it is surprisingly simple I have yet to find a simple answer and thus I find it important to not ...
  • Aavalta Krookan suojaan 

   Argillander, Pete (2018-12-05)
   Tutkin diplomityössäni maisemahistoriallisesti arvokkaan Merikarvian Krookan alueen historiaa, nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelupainotteisesti. Työni pääpaino on kokemusperäisessä suunnittelussa tutustuttuani ...
  • Alternative Housing: A Litmus Test and a Tool for Social Sustainability 

   Bunak, Darina (2018-12-05)
   Social sustainability has a number of features that complicate its direct study. It is simultaneously a state and a process, something hard to define but important to support. This research suggests a mediate approach. It ...
  • Architectures of Engagement: searching for alternative approaches to context 

   Teräs, Tiina (2017-06-07)
   This thesis is an exploration of contextually engaged methods of architectural production – methods that identify the social and material values of a particular place, aiming to work closely with them. At the core of this ...
  • Arkkitehdin tietomallin hyödynnettävyys ja vakiointi arkkitehdin näkökulmasta 

   Reima, Ville (2018-09-05)
   Rakennusteollisuuden digitalisaation on luvattu parantavan tuottavuutta, kasvattavan toimialaa ja vähentävän työ- ja materiaaliperusteista hukkaa. Digitalisaation keinoja näiden suuntausten toteutumiseksi ovat mm. ...
  • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

   Harju, Suvi (2018-06-06)
   Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
  • Asuinkerrostalo Tampereen Eteläpuistoon 

   Kansanen, Moona (2018-06-06)
   Uusien ja erilaisten asuinrakennusten ja -tilojen suunnittelu on ihmisten luontaisille elintoiminnoille välttämätöntä. Asuntosuunnittelua toteutetaan sitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Tämän ...
  • Asuntorakentamisen mahdollisuudet Vaskiluodossa 

   Koriseva, Mimmi (2018-09-05)
   Vaskiluoto on Vaasaan kuuluva, noin kahden kilometrin päässä keskustasta sijaitseva saari. Vaskiluodon monipuolinen rakenne koostuu huvila-asutuksesta, teollisuus- ja satama-alueesta sekä vaasalaisille tärkeästä luontoalueesta, ...
  • Asuntosuunnittelu 2018, Portti 

   Kinnunen, Janne Petteri (2018-08-15)
   Suunnitelma asuinrakentamisesta Tampereen Klingendahlin kortteliin. Työ on tehty osana kurssia asuntosuunnittelu 1 noudattaen annettuja harjoitustyö-ohjeita.
  • Aviapolis Urban Blocks, Ideakilpailu Vantaan Aviapoliksen alueelle 

   Aho-Kemppainen, Elina (2017-10-04)
   Diplomityö esittelee ehdotuksen Vantaan Aviapoliksen ideakilpailuun. Työ painottuu asuntosuunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana on ekologinen ja kestävä urbaani ympäristö, jossa korostetaan julkista liikennettä ja pyöräilyä ...
  • Awakening the Potentials of Tampere City Center: New Paths New Edges 

   Ozan, Gülcan (2017-04-05)
   This thesis aims to investigate today’s urban space which is significantly shaped by the interactions of the people with their environments. Today’s cities require a deeper way of understanding of how people interact with ...
  • CAD-informaation kulku ja sen haasteet rakennussuunnittelussa 

   Aumala, Jaakko (2018-05-09)
   Rakennussuunnittelua tehdään monella eri tavalla. Samanaikaisesti, kun BIM-työskentely valtaa alaa, osa työskentelee CAD-järjestelmäänsä kaksiulotteisesti hyödyntäen ja muutamat piirtävät suunnitelmiaan edelleen jopa käsin. ...
  • Designing for Mental Health: a Psychiatric Hospital in Seinäjoki 

   Batrakova, Natalia (2018-06-06)
   How to design a psychiatric hospital? We would hear radically different answers to that question during the 200 history of mental hospital architecture. Rarely a building type is linked with such conflict of concepts, ...
  • Do it ourselves: Digital platform for self-organisation in urban planning - research through design 

   Mitish, Herman (2018-12-05)
   In the beginning of new century, on the wave of ICT pervasion collaborative urban design was expected to boost, but digitalization of established practices was far to be a cure-all solution. Many successful planning systems ...
  • Energiatehokas kyläkoulu puusta - Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle 

   Nissilä, Kaisa (2017-06-07)
   Diplomityö on suunnitelma energiatehokkaasta puurakenteisesta koulusta, joka antaa puitteet uuden opetussuunnitelman mukaiselle opetukselle ja oppimiselle. Tapaustutkimusluontoinen diplomityö on ehdotus vireillä olevalle ...
  • Espoon asuinrakennetypologian kehitys ja visio kasvavan kaupungin typologioista 

   Paajanen, Noora Hannele (2017-10-04)
   Espoon kaupungin rakentumista ovat alusta alkaen ohjanneet vahvasti liikenteelliset lähtökohdat, esimerkiksi Espoon Tuomiokirkon paikka on valikoitunut meriliikenteen saavutettavuuden kannalta suotuisaan paikkaan ja myöhemmin ...
  • Hakaniemenrannan ideakilpailu "Korrelaatio" 

   Hartman, Tomas (2018-06-06)
   Tämä diplomityö esittää kilpailuehdotuksen Hakaniemenrannan ideakilpailuun. Kilpailu sisältää aluesuunnitelman, joka kattaa Sörnäisten rantatien ympäristöä ja Siltavuorensalmen ranta-alueita. Suunnitelman lähtökohtia ovat ...
  • Hakaniemenrannassa - Urbaani asuinkortteli 

   Linnamäki, Hanna (2017-10-04)
   Diplomityön aiheena on asuntosuunnittelu ja täydennysrakentaminen Hakaniemenrantaan. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen asuinkorttelin suunnitelma, johon on sovellettu kaupunkiasumisen ajankohtaisia teemoja. ...
  • Harmonisten mittasuhdejärjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila 

   Salminen, Ella Maria Cecilia (2018-12-05)
   Filosofia järjestyksen ja mittojen kauneudesta on seurannut ihmisten maailmankuvaa jo varhaisista Egyptin ajoista lähtien. Harmoniaoppi on ollut arkkitehtuurin perustana pitkään, ja niin ihmiskehon kuin luonnonkin järjestystä ...