Now showing items 1-20 of 85

  • Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota 

   Moisio, Malin (2010-06-23)
   Diplomityö käsittelee uudisrakentamisen liittyvää arkkitehtisuunnittelua ja sen vaikutusmahdollisuuksia pientalon energiatehokkuuteen. Energiatehokkuutta määrittelee tässä työssä rakennuksen energiatodistus-laskennan avulla ...
  • Askeleita kohti vuorovaikutteista suunnittelua - Täydennysrakentamisasemakaava Vaasan Purolaan 

   Virtanen, Aila (2010-04-07)
   Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
  • Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin 

   Wallenius, Essi (2010-05-05)
   Diplomityö on suunnitelma asuinalueesta Helsingin Långöreniin. Suunnittelualue sijoittuu liitosalueeseen, joka liitettiin tammikuussa 2009 Sipoosta Helsinkiin helpottamaan kaupungin kasvavaa asuntotarvetta. Helsingin ...
  • Betonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaan 

   Tahvanainen, Anu (2010-06-23)
   Kaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis ...
  • Calpis Ski Center 

   Kalpala, Jarmo (2010-06-23)
   Hiihtokeskustoiminta Etelä-Suomessa erikoistuu ja etsii uusia toimintamalleja. Calpis Ski Centerin toimintamalliksi on valittu urbaani päiväkeskus, jossa on laadukkaat peruspalvelut. Diplomityössäni esitän välinevuokraa ...
  • ”Connected” - Visio Lahden matkakeskuksesta 

   Paldanius, Jyrki (2010-06-09)
   The subject of this thesis is the plan of the Lahti travelcenter which would be located near by the Lahti railwaystation. Lahti travelcenter is part of the project started by the Ministry of Transport and Communications ...
  • E18 Suomusjärven palvelualue 

   Kolehmainen, Rami (2010-06-09)
   Diplomityön kohteena on ollut suunnitelma liikennepalveluasemaksi E18 Turku-Helsinki moottoritien puoliväliin Suomusjärvelle. Työn tavoitteena oli luoda kokonaisuus, joka täyttää nykyaikaiset tien käyttäjän vaatimukset ...
  • EDGE - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit 

   Ajo, Jani (2010-06-23)
   Keväällä 1.2.–30.4.2010 järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yleinen Helsinki Townhouse-arkkitehtuurikilpailu alaotsakkeella Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit. Kilpailun tarkoituksena ...
  • Educational Buildings in Catastrophe Areas - Study and Design 

   Laaksonen, Jenni Johanna (2010-06-09)
   Population growth, amount of out-of-school-children and challenges due to climate change put pressure on education system in many countries and create challenges for it in future. In addition to these facts, natural ...
  • Eesti Rahvusringhäälingumaja (ERR) - Yleisradiotalo 

   Kiviniemi, Pasi (2010-06-23)
   Eesti Televisioon ja Eesti Raadio yhdistyivät v. 2007 yhdeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tuli Eesti Rahvusringhääling (ERR). Se harjoittaa julkista yleisradiotoimintaa ja on mm. Euroopan Yleisradioliiton EBUn jäsen. Yhtiö ...
  • Ekotehokas rakentaminen: teräsrakenteiset hallit 

   Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
   Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
  • Elokuvan talo, hostelli ja kumppanit – visio Helsingin Telakkarantaan 

   Turunen, Eeva (2010-06-09)
   Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
  • Ennen, nyt - entä tulevaisuus? Hämeenlinnan vanhan panimon tontin ja rakennusten uudelleenkäyttötutkielma 

   Viitanen, Piia (2010-06-09)
   Hämeenlinnassa Vanajaveden rannalla kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsee vanha panimon tontti. Tontilla sijaitsee vanha punatiilinen olutpanimo, joka sittemmin on muutettu tehdastiloiksi ja sen jälkeen maakunta-arkiston ...
  • Espoon kaupungintalo 

   Häikiö, Juho (2009-11-04)
   Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...
  • Factory 1008-2 : Kehityssuunnitelma Santalahden vanhan kattohuopatehtaan ympärille 

   Pulkkinen, Tanja (2009-09-09)
   Santalahti on asemakaavoituksen alla oleva, ajankohtainen ja keskustelua herättävä alue. Pispalan harjun pohjoisrinteellä Santalahti on osa arvokasta harjumuodostelmaa sekä Näsijärven rantamaisemaa, sivuten Pispalan asumisen ...
  • Helsinki Townhouse 

   Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
   Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
  • Helsinki Townhouse - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit 

   Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
   Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
  • Helsinki Townhouse - saavutettavuus kaupunkipientalossa 

   Saarelainen, Eeva (2010-06-23)
   Diplomityön lähtökohtana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston helmi-huhtikuussa 2010 järjestämä Helsinki Townhouse- kilpailu. Yleisen aatekilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka ...
  • Helsinki Townhouse -kilpailu, kytkettyjä omakotitaloja Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan 

   Tolmunen, Maija (2010-06-23)
   Tämä diplomityö pohjautuu Helsingin kaupungin keväällä 2010 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja kytkettyihin omakotitaloratkaisuihin, toisin ...
  • Helsinki Townhouse-kilpailu 

   Haapasalo, Ilona (2010-06-23)
   Alueille on pyritty luomaan ilmettä ja toimintoja, jotka edesauttaisivat ”kyläytymistä” ja sitoutumista. Asuntojakauma on myös suunniteltu siten, että saadaan pieniä ja/tai isohkoja esteettömiä asuntoja katutasoon sekä ...