Now showing items 1-20 of 168

  • 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos 

   Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
   1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
  • A New Paradigm for Learning Environment 

   Fu, Hiu Yin (2015-12-09)
   The majority of people in Hong Kong do not concern with the built environment due to the celebration of materialism and poor education system. Arts education has never been considered as a core subject by students, parents, ...
  • Alavuden keskustan kehittämissuunnitelma 

   Heikkinen, Jonna (2016-06-08)
   Diplomityössä esitellään Alavuden keskustaajaman kehittämissuunnitelma, joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosioista. Analyysiosiossa käydään läpi Alavuden historiaa ja nykypäivää monesta kaupunkisuunnittelulle tärkeästä ...
  • Algorithm-Aided Building Information Modeling: Connecting Algorithm-Aided Design and Object-Oriented Design 

   Humppi, Harri (2015-12-09)
   New design methods have induced an undergoing transition from analog to digital design methods. This transition has started only some decades ago and the study affirms that there are still many significant reforms to come. ...
  • ARA-Asunto 2049, Kansainvälinen asuntosuunnittelun opiskelijakilpailu, "Blocks" 

   Kanerva, Joonas (2013-06-05)
   Diplomityöni on suunnitelmadiplomityö, joka käsittää tekemäni kilpailuehdotuksen Lahden Sopenkorven teollisuusalueelle vuoden 2012 aikana järjestettyyn kansainväliseen asuntosuunnittelun opiskelijakilpailuun. Lisäksi olen ...
  • Architectural Silence 

   Song, Sung-Bok (2016-06-08)
   Principles of the industrialized architecture design were first formulated by Le Corbusier in “Towards a New Architecture” (1923). The influence of his vision has globally dominated architectural design both in the West ...
  • Arcology pilvenpiirtäjä - Hong Kong 

   Tuominen, Nea (2013-10-09)
   Diplomityöni pohjautuu keväällä 2013 järjestettyyn kansainväliseen pilvenpiirtäjäsuunnittelukilpailuun. Kilpailussa haettiin visuaalisesti näyttävää ratkaisua korkeasta rakentamisesta Hong Kongin keskusta-alueelle Kiinaan. ...
  • Arkkitehdin luovan työskentelyn menetelmä - läsnäolo luovuuden lähteenä 

   Kilpeläinen, Mika (2016-02-03)
   Tutkin diplomityössäni läsnänolon tilaa ja siitä nousevaa luovuutta. Pyrin muotoilemaan arkkitehdin luovan työskentelyn menetelmää. Esitin eri teoreettisia tulokulmia psykologian, kehon ja mielen filosofian sekä zeniläisyyden ...
  • Arkkitehti ja asiakas. Strategia ja viestintä arkkitehtitoimiston asiakasarvon tuottamisessa. 

   Jolma, Kasmir (2016-06-08)
   Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittäminen ei ole ollut arkkitehtien vahvuuksia, vaikka se voisi mahdollistaa myös arkkitehtitoimiston muiden päämäärien toteuttamisen. Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittämiseen, ...
  • Arkkitehtuuri brändin luomisen keinona 

   Kääriäinen, Ruusa Iida Maria (2016-03-02)
   Tämä diplomityö käsittelee arkkitehtuurin ja brändin luomisen yhteistä kosketuspintaa. Viime vuosikymmenten kulutustottumusten ja -arvojen muutos kohti elämyskeskeisyyttä on luonut uusia, esteettisempiä ja luovempia ...
  • Askeleista elävä kaupunki: Île de Nantes ja Rezé 

   Kivelä, Kati (2013-04-03)
   Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
  • Asuinkerrostalot Jyväskylän Piippurantaan 

   Liukko, Maire Alina (2015-03-04)
   Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväskylän Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmisesta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun vuonna 2013. ...
  • Asunnon julkinen huone - joustavuutta lähiöasumiseen 

   Achren, Hanna (2015-06-03)
   Arkkitehtuurin laitoksen Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vetämä MuutosMallit-hanke oli osa Aran Asuinalueiden kehittämisohjelmaa. Tavoitteena oli edistää ohjelmaan hakeneiden 13 kaupungin asuinalueiden ...
  • Aurinkolämpö ja korjausrakentaminen 

   Silomaa, Timo (2011-09-07)
   Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
  • Autenttisuuden ja integriteetin säilyminen rakennusperinnössä - Vanhan Rauman pihatalot ja talousrakennukset 

   Paasmala, Henna (2014-06-04)
   Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen kaikkea juuri näiden käsitteiden ...
  • Beyond the Peaks 

   Pihlajarinne, Noora (2014-03-05)
   Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...
  • Campus as a city 

   Keskinen, Sanna (2014-03-05)
   This study focuses on the Finnish campus universities and the analysis of the spatial structure of campuses. Campuses are observed smart cities of the future with blended functions and novel learning environments. The main ...
  • Chinese Superblock - a Study and Design Tools for Sustainable Urban Housing Development in China 

   Nieminen, Sara (2012-04-04)
   The thesis studies Chinese superblock housing areas, which are exceptionally large and enclosed high-density residential areas. The superblock typology has been the main method for planning and constructing urban housing ...
  • Ekologinen asuinalue Astanaan, Kazakstaniin 

   Salo, Lisa (2016-06-08)
   Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmisen toiminnan aiheuttamista kriiseistä maapallolla. Sen vaikutuksia pyritään minimoimaan muun muassa kansainvälisten, kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin tähtäävien ilmastosopimusten ...
  • Elokuvien kylmävarastointi Pohjoismaissa 

   Kuutti, Mikko (2015-10-07)
   Tämä työ on teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen katsaus elokuvien ja niiden arkistoinnin syntyyn sekä kylmäsäilytysvarastojen suunnitteluperiaatteisiin. Sovellusesimerkkeinä ovat Pohjoismaiden elokuva-arkistojen ...