Now showing items 1-14 of 14

  • Ajoneuvokäytön polttokennoteholähteen hybridisointi – teoreettinen ja kokeellinen tarkastelu 

   Karimäki, Henri (2009-12-09)
   Tässä diplomityössä on tutkittu polymeeripolttokennojärjestelmän (PEMFC-järjestelmä) hybridisointia lyijyakuilla ja superkondensaattoreilla. Polttokennoteholähteen hybridisointi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia ...
  • HipGuard-järjestelmän keskusyksikkö 

   Halme, Aki (2010-06-23)
   Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
  • Kustannustehokas suuntima-anturi kaivinkoneen työnohjaukseen 

   Kauppinen, Jussi (2010-06-23)
   Alati kasvavat tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä ammattitaitoisen työvoiman käyminen yhä harvalukuisemmaksi ovat motivoineet maanrakennusalaa etsimään uusia työmenetelmiä. Yksittäisen maanrakennuskoneen kohdalla ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Magnesiumdiboridin potentiaali magneettikuvauslaitteistoissa 

   Kilgast, Miika (2010-06-23)
   Magneettiresonanssikuvaus on vakiinnuttanut asemansa lääketieteen keskeisenä tutkimusmenetelmänä. Tyypillisesti nykyaikaisen magneettikuvauslaitteiston pääkäämi on konstruoitu niobititaanista, jonka kriittinen lämpötila ...
  • MIL-STD-1553:n soveltaminen teollisuuden turva-automaatioon 

   Alkkiomäki, Eero (2010-04-07)
   Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa prosessien, koneiden ja yksittäisten laitteiden riskejä voidaan vähentää monin tavoin. Huolellisen automaatiojärjestelmän suunnittelun jälkeen turva-automaatio on eräs tärkeimmistä ...
  • Multi-Antenna Solutions for Automotive Environment 

   Rasku, Arttu (2009-02-04)
   MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
  • Oscillator Phase Noise Measurements using the Phase Lock Method 

   Rajala, Olli Sakari (2010-06-23)
   This thesis covers various methods to measure phase noise of oscillators. The main goal is to build a working phase noise measurement system for the Department of Electronics, Tampere University of Technology. The current ...
  • Paryleenipinnoitteen käyttö kääntösiruliitosten välitäytteenä 

   Siljander, Lauri (2010-06-23)
   Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
  • RFID Tags Mountable on Metallic Surface 

   Espejo Delzo, Karina Magaly (2010-10-06)
   The Radio Frequency Identification (RFID) technology in the UHF band is a growing technology with a variety of applications in the market. The purpose of this technology is the identification of certain “object” at longer ...
  • Suprajohtava vikavirranrajoitin hajautetussa energiantuotannossa 

   Martikainen, Pekka (2010-06-23)
   Sähköverkkojen kuormitus kasvaa jatkuvasti kulutuksen kasvaessa, ja tämän myötä myös vikavirrat lisääntyvät. Tämä lisää tarvetta verkon uudistamiseen ja suojalaitteiden lisäämiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. ...
  • Suunnittelufunktiokirjaston määrittely 

   Mäenpää, Riku (2010-06-23)
   Avaruuselektroniikan suunnittelussa pyritään hyödyntämään aikaisemmin toteutettujen laitteiden suunnittelua. Aikaisemmassa suunnittelussa saattaa olla toiminnallisia lohkoja eli funktioita, jotka ovat muokattavissa uuden ...
  • Säädettävät aktiiviset kuormat 

   Lindblad, Mika (2010-06-23)
   Työ on kaksiosainen, ensimmäisessä osassa tarkastellaan aktiivisia kuormia teoriassa. Aiheen käsittely aloitetaan passiivisen ja aktiivisen kuorman määrittelyllä, sekä aktiivisen kuorman toimintamuotojen esittelyllä. Teoriaa ...
  • Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Nurmi-Sorilan alueen suunnittelussa 

   Flinck, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Tässä työssä selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia asuinalueella. Esimerkkialueena on Tampereen Nurmi-Sorilaan suunniteltava uusi kaupunginosa, josta valittiin tarkasteltavaksi kolme erityyppistä ...