Now showing items 1-20 of 23

  • Analysis of Inkjet-printed Flex-module in a Mobile Phone 

   Koskinen, Santtu (2011-11-09)
   Flexible circuit boards are becoming more and more common in small and lightweight consumer electronics devices. Manufacturers are seeking novel technologies for flexible circuit manufacturing. Cost-effciency, environmental ...
  • Characterization of embroidered dipole-type RFID tag antennas 

   Moradi, Elham (2012-06-06)
   Radio Frequency Identification (RFID) is a technology which is used for automatic identification of objects. A typical RFID system consists of a stationary radio-scanner unit, called reader, and a movable transponder, ...
  • Dependability in Mobile Ground Electronics 

   Salojärvi, Antero (2010-06-02)
   Requirement for highly dependable machinery control system is growing from increased complexity of control systems and their ability to control critical machinery functions. This has been noticed by legal authorities and ...
  • Design and Implementation of Rectifying Circuits with Energy Storage for Wireless Power Transfer 

   Luna, Sergio (2012-09-05)
   The main goal of this thesis was to study the possibility of storing the energy obtained from the rectification of a low-level alternating current (AC) signal used as the input. This divided the research in two main parts: ...
  • Dual Polarized Patch Antenna for UHF RFID Readers 

   Awano, Nebiat Tekle (2011-01-12)
   RFID is a fast emerging automatic identification system. Its bigger data density, better security, high speed and the fact that it does not need mechanical contact or line of sight communication have made it preferable to ...
  • The effect of ELF electric fields on implantable cardioverter defibrillator 

   González Sosa, Jarold A. (2012-05-09)
   Through research and technological advances, modern society has developed a variety of implantable devices that helps to optimize human’s life quality. One of these devices is the implantable cardioverter defibrillator ...
  • Elektroniikan testaukseen käytettävän pölykaapin suunnittelu ja toteutus 

   Marttila, Tuomas (2011-12-07)
   Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
  • Flexo-printed piezoelectric PVDF pressure sensors 

   Julin, Tuomas (2012-04-04)
   The main focus in this thesis was to study the suitability of flexographic printing and new electrode materials in the manufacture of flexible piezoelectric pressure sensors. There are numerous application where flexible ...
  • Ikäännyttämisen vaikutus isotrooppisilla sähköä johtavilla liimoilla valmistettujen liitosten iskunkestävyyteen 

   Mehtonen, Olli (2011-08-17)
   Yksi elektroniikkateollisuuden jatkuvista kehityssuunnista on laitteiden koon miniatyrisointi. Piirilevyille pyritään mahduttamaan entistä enemmän toiminnallisuuksia ja komponentteja. Piirilevyjen suunnittelutiheys on ...
  • Improved Quasi 3D Modelling and Simulation of Axial Flux Machines 

   Niemimäki, Ossi (2012-09-05)
   Permanent magnet axial flux machines have become to enjoy increasingly widespread usage during the past two decades. While the basic type of axial flux machines has been known for over a century, the electromagnetic design ...
  • Langaton sensoriverkkosovellus kotiympäristöön 

   Järvinen, Vesa (2012-06-06)
   Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
  • Lean-käsikirja elektroniikkateollisuuden yritykselle 

   Nyyssölä, Petri (2012-06-06)
   Elektroniikan massatuotanto on siirtynyt 2000-luvun aikana pois Suomesta kasvavien markkina-alueiden perässä kohti halvemman kustannuksen maita. Suomeen on jäänyt kuitenkin elektroniikan valmistajia, jotka kilpailevat ...
  • Microphone Line Used for Data Transfer 

   Hannula, Jussi (2011-09-07)
   Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
  • Modelling of the human arm for wearable passive UHF RFID tag applications 

   Koski, Karoliina Kaarina (2012-11-07)
   Radio frequency identification (RFID) technology is rapidly emerging within bio-medical engineering applications. Particularly in harsh and challenging environments, RFID provide fast and reliable item identification and ...
  • Near-Field Far-Field RFID Reader Antenna for European UHF Band 

   Shrestha, Bijaya (2011-09-07)
   Radio Frequency Identification (RFID) technology is used for identifying near or distant objects wirelessly. Near-field or far-field operations are performed to detect the tags depending on the objects and applications. ...
  • Ohjausjärjestelmän turvatoimintojen toteutus ja analysointi eräässä varastojärjestelmässä 

   Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
   Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
  • Polttokennoajoneuvojen tarvitseman vedyn jakelu ja tankkaus 

   Nissilä, Matti (2012-08-15)
   Kansainvälisten ennusteiden mukaisesti maailman energiankulutus jatkaa kasvuaan ja fossiiliset energialähteet ovat merkittävässä roolissa vielä pitkään, vaikka niiden käyttöön tiedetään liittyvän vakavia ympäristöhaittoja. ...
  • Radiation efficiency measurement method of balanced passive UHF RFID dipole tag antennas 

   Koski, Eveliina Aino Tellervo (2012-11-07)
   Radio frequency identification (RFID) is a quickly developing technology for wireless identification of objects. In an RFID system, objects to be identified are equipped with a tag consisting of an antenna and an application ...
  • RNS-aritmetiikka DSP-järjestelmissä 

   Leppänen, Petri (2012-05-09)
   Digitaalisella signaalinkäsittelyllä (Digital Signal Processing, DSP) tarkoitetaan kaikenlaista äänen, kuvan ja muiden signaalien käsittelyä. Suosituimmat sovellukset signaalinkäsittelyssä ovat suodattimet ja Fourier-muunnokset. ...
  • A Simulation Tool for Synchronization of Multistatic Radar 

   Nihtilä, Tomi (2012-06-06)
   Radar transmits electromagnetic waves and observes its surroundings by listening to the echoes reflected from objects. Conventional monostatic radar has a transmitter and receiver in the same system. The concept is commonly ...