Now showing items 1-11 of 11

  • Acoustic Obstacle Scattering and the Factorization Method 

   Niemi, Esa (2010-06-23)
   Scattering is a physical phenomenon which can be modeled with a boundary value problem for a partial differential equation. This boundary value problem gives rise to two kind of problems: direct scattering problem and ...
  • Datalähtöinen sosiaalisten verkostojen analyysi: tapaus Suomen Lasten Parlamentti 

   Marttila, Jarno (2010-12-08)
   Tieteellinen kiinnostus sosiaalisten verkostojen analysointiin on kehittynyt ja kasvanut tietokoneiden ja webin myötä. Verkkopalveluiden suuret käyttäjämäärät ja niiden sisällä tapahtuvat käyttäjien muodostamat sosiaaliset ...
  • Instant Online Communities for Improving Perceived Learning 

   Vuorinen, Mikko (2010-06-23)
   The Internet is increasingly used as a medium for communication. On the Internet, communities are forming around shared ideas, in contrast to former, location-based communities. Transition towards these online communities ...
  • Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa 

   Ali-Löytty, Simo Sakari (2004-12)
   Tämä diplomityö on tehty Matematiikan laitoksen henkilökohtaisen paikannuksen algoritmien tutkimusryhmässä. Diplomityössä on aluksi selvitetty kirjallisuustutki- muksen avulla matemaattisia perusteita Kalmanin ...
  • Knowledge Management for Visualising Social Online Services 

   Salonen, Jaakko (2007)
   Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
  • Liiketoimintasuunnitelma pienessä hypermedia-alan yrityksessä 

   Kuusela, Aapo (2010-06-23)
   Tässä työssä pyritään selvittämään millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma pienelle hypermedia-alan yritykselle. Mitä se sisältää, miten sitä voi hyödyntää ja mitä siitä voi oppia. Tarkoituksena on tutkimuksen pohjalta ...
  • Päätelaite- ja paikkatiedon automatisoitu kerääminen verkkopalveluissa 

   Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
   Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
  • Tilastollinen piirreluokittelija konenäkölaadunvalvonnassa 

   Rasku, Jussi (2010-04-07)
   Konenäkölaadunvalvonnalla pyritään takaamaan valmistettavien tuotteiden ja tuotannon laatu. Automatisoitu virheidentunnistus ja luokittelu parantaa laadunvalvonnan luotettavuutta, vaikeiden ongelmien ratkaisukykyä ja ...
  • Verkkopalvelun käytön seuranta ja seurantatiedon visualisointi 

   Tebest, Teemo (2010-06-23)
   Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
  • Videopohjaisen dynaamisen multimediaoppimateriaalin tuottaminen 

   Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
   Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuottamista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteutettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
  • Web-pohjaisten sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmät 

   Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
   Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...