Now showing items 1-20 of 57

  • 3D-käyttöliittymäkomponenttikirjaston toteuttaminen web-tekniikoilla 

   Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
   Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
  • 3D-maailman kameran ohjaaminen kasvojen paikannuksen avulla 

   Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
   Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
  • Analysis of the development of cross-platform mobile phone applications 

   Pinedo Escribano, Diego (2012-06-06)
   The development of mobile phone applications is a huge market nowadays. There are many companies investing lot of money to develop successful and profitable applications. The problem emerges when trying to develop an ...
  • Applying Product Line Approach for a Control System Family 

   Huhtanen, Kristian (2012-02-08)
   This thesis was done for Metso Corporation as a part of RESPO project. RESPO is one of the ten projects in EFFIMA (Energy and Life Cycle Efficient Machines) research program. EFFIMA belongs to FIMECC’s (Finnish Metals and ...
  • Aseptisen pakkauslinjan käyttöliittymän tutkiminen ja kehittäminen 

   Rinta-Kauppila, Olli Aleksi (2012-10-03)
   Tässä työssä käsitellään Lamican Oy:n asettaman käytettävyyssuunnitteluhaasteen ratkaisua. Lamican kehittää ja valmistaa aseptisia juomapakkauslinjoja. Vanhan linjaversion käyttöliittymä oli havaittu erittäin vaikeaksi ...
  • Audiolatenssi mobiilialustoilla 

   Suksi, Jari (2012-04-04)
   Audiokeskeisistä sovelluksista on muodostunut tärkeä segmentti sovelluskaupoille. Toisaalta sovelluskaupat ovat tärkeä osa mobiiliekosysteemejä ja sitä kautta merkittävä vaikuttaja tietyn laitteen tai alustan menestykseen ...
  • Automaattisen testausjärjestelmän kehitys 

   Välimäki, Tuomas (2012-02-08)
   Aluksi tässä työssä toteutetaan Insta DefSec Oy:ssä erästä projektia varten suunniteltu automaattinen testausjärjestelmä. Testausjärjestelmästä pyritään tunnistamaan sen ongelmat pääasiassa sen toteutuksen ja käytön aikana ...
  • Automated performance measurements in mobile Linux device 

   Kylänpää, Joonas (2012-06-06)
   Kun, mobiililaitteiden omnaisuuksien määrä kasvaa ja käyttöjärjestelmät tulevat monimutkaisemmiksi, testaamisesta tulee yhä tärkeämpää. Kun järjestelmässä on enemmän monimutkaisia ominaisuuksia se tarkoittaa, että testauksen ...
  • Carbook: A Platform for Mobile Automotive Services 

   Keski-Valkama, Tero (2008-07)
   Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
  • Elastic Build System in a Hybrid Cloud Environment 

   Seppänen, Ville (2011-11-09)
   Linux-based operating systems such as MeeGo consist of thousands of modular packages. Compiling source code and packaging software is an automated but computationally heavy task. Fast and cost-efficient software building ...
  • Energy Efficiency of Data Storage Systems in Cluster Computing 

   Tuominen, Mikko Rikhartti (2011-06-08)
   Energy efficiency is an important part of the development of any technology. Cluster computing is no exception. As the energy prices rise, the costs of running a cluster can easily overcome the costs of buying one. A euro ...
  • Geographically Distributed Scalable Web Application Architecture 

   Hynninen, Atte (2011-10-05)
   A geographically scalable Web application architecture is designed in this master’s thesis. The architecture is designed for a Web-based language learning service called WordDive. WordDive has a global user base with users ...
  • Gesture-based interaction with modern interaction devices in digital manufacturing software 

   Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
   Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
  • Historiatiedon tallennus ja toisto tilannekuvajärjestelmässä 

   Seppä, Arto (2012-09-05)
   Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
  • Image Quality Metrics for Stochastic Rasterization 

   Etuaho, Olli (2012-06-06)
   We develop a simple perceptual image quality metric for images resulting from stochastic rasterization. The new metric is based on the frequency selectivity of cortical cells, using ideas derived from existing perceptual ...
  • Implementing a Multithreading Framework in C++ 

   Maaranen, Tero (2011-08-17)
   Monisäikeistä ohjelmistoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on usein järkevää aloittaa luomalla ohjelmistokehys, joka hallinnoi toistuvia, hankalasti hahmotettavia ja monimutkaisia rinnakkaisuuteen liittyviä toimenpiteitä. ...
  • Inter Process Communication in Android 

   Singapati, Sarath (2012-06-06)
   Google's Android mobile phone software platform is currently the big opportunity for application software developers. Android has the potential for removing the barriers to success in the development and sale of a new ...
  • IT-kaluston ja ohjelmistolisenssien hallintajärjestelmä PK-yrityksessä 

   Hietanen, Juha (2012-01-11)
   Tässä diplomityössä keskityttiin IT-laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallinta-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yksityiskohtiin. Työn tavoitteena oli nykyaikaistaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n vanhat ...
  • Katseenseuranta virtuaaliympäristöön: Prototyypin kehitys ja arviointi 

   Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
  • KommGame: A Reputation Environment for Teaching Open Source Software 

   Goduguluri, Veerakishore (2011-06-08)
   Over past several years the importance of teaching open source software in universities is increasing with the advent of open source as a development and business model. A novel, student centric approach of teaching open ...