Now showing items 1-7 of 7

  • Finite Element Simulation of a Bolted Steel Joint in Fire Using ABAQUS Program 

   Rueda Romero, Elena (2010-09-08)
   The research on the performance of steel connections at elevated temperatures is of great importance for the understanding of structural collapses caused by fire; concerning fire safety in building design. The joints of ...
  • Kaatopaikan tiivistysrakenteiden laadunvarmistuskoulutuksen tarve ja organisointi 

   Ravaska, Anne (2010-12-08)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaatopaikkojen riippumattomien laadunvalvojien laadunvarmistuskoulutuksen tarvetta. Tarve selvitettiin Webropol-palvelun sähköisillä kyselytutkimuksilla, jotka lähetettiin ...
  • Modelling of extended Endplate Connection in Ambient Temperature and Fire 

   Ojala, Aleksi (2010-06-09)
   In this study simulations were done to acquire data on 3D and fire behaviour of an ex-tended endplate joint, and to evaluate the suitability of the FEM software SAFIR on modelling 3D beam to column joints. Three cases were ...
  • Parvekelasituksen energiataloudelliset vaikutukset 

   Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
  • Radan alusrakenteen kantavuus- ja tiiviysselvitys 

   Erkkilä, Jyri (2010-09-08)
   Radan alusrakenteen pääasiallisena tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai kalliopohjalle sekä yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentää alla olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset ...
  • Riskit projektinjohtototeutuksen eri muodoissa 

   Aaltonen, Antti (2010-02-03)
   Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden epäonnistumisena. Projektinjohtorakentamisessa korostuvat ...
  • Water network management in Keetmanshoop, Namibia 

   Seppänen, Risto (2008-12-03)
   Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...