Now showing items 1-20 of 144

  • 360-videoiden katselustatistiikan visualisointi 

   Heino, Pietari (2018-02-07)
   360-videot ovat yleistymässä virtuaalitodellisuuden erilaisten sovellusten kanssa kovaa vauhtia. 360-videot ovat uusi, moderni mediamuoto, jossa video on kuvattu tietystä pisteestä jokaiseen suuntaan kuin pallon keskipisteestä ...
  • Alustariippumaton arkkitehtuuri web- ja mobiilisovelluksille 

   Kunnamo, Tuomas (2018-06-06)
   Alustariippumaton ohjelmistokehitys on houkuttelevaa ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille, koska sillä on mahdollista toteuttaa sama sovellus usealle eri alustalle pienemmillä kustannuksilla. Alustariippumattomuuden ...
  • Application-Specific Instruction-Set Processor for Future Radio Integrated Circuits 

   Rekonen, Samuli (2017-06-07)
   Licensed Assisted Access is a 3GPP specified feature, for using the unlicensed frequen-cy band as a supplemental transmission medium to the licensed band. LAA uses clear channel assessment, for discovering the channel state ...
  • Augmented Reality Framework and Demonstrator 

   Rasti, Davood; Rasti, Alireza (2018-06-06)
   Augmenting the real-world with digital information can improve the human perception in many ways. In recent years, a large amount of research has been conducted in the field of Augmented Reality (AR) and related technologies. ...
  • Automated audible countdown system 

   Tammi, Nadia (2017-12-07)
   When launching scientific sounding rockets into the atmosphere or space, a computer system is used to help monitor and keep track of the launch progress. A manual system is being used for the audio voice where one of the ...
  • Automated text sentiment analysis for Finnish language using deep learning 

   Nukarinen, Ville (2018-06-06)
   The growing amount of information online opens new possibilities for companies to gather valuable data about their products and services. However, such a large amount of information should be collected and analyzed for it ...
  • Binääri- ja Fibonacci-keot prioriteettijonon toteutukseen 

   Myllyoja, Henri (2018-02-07)
   Tämän työn tavoite on tutkia binääri- ja Fibonacci-kekojen soveltuvuutta prioriteettijonon toteutukseen ja vertailla niitä käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla. Prioriteettijono on yleisesti käytössä oleva tietorakenne, ...
  • Bookmarking and Seeking Tool for Online Videos 

   Rahimi Motem, Siamak (2017-06-07)
   At 2014, 66% of internet traffic was related to video content [1]. This number and everyday experience shows that by improving handheld device capabilities, social networks and internet speed, the video content which has ...
  • Budjetointisovelluksen asiakaspää prototyypistä tuotteeksi 

   Leppäkorpi, Mervi (2018-04-04)
   Tämän diplomityön aiheena on Wapice Oy:n asiakkaalleen tekemän budjetointisovelluksen asiakaspään päivitys. Työssä vertaillaan kahta eri teknologiaa, React ja Angular 2, asiakaspään toteutusteknologiaksi toteuttamalla kaksi ...
  • CANopen-ohjelmointirajapinnat 

   Martikainen, Aleksi (2018-04-04)
   Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla CANopeniin ja siihen tarjolla olevien ohjelmointirajapintojen käyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä CANopen ohjelmointirajapintoja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään ...
  • Combination of IoT framework with liquid software 

   Vranken, Casper (2018-06-06)
   To mass-deploy and manage IoT applications, an IoT framework was developed by TUT. The capabilities of this framework have been expanded to include liquid functionalities. To limit the extra work an IoT programmer has to ...
  • Concept Development and User Experience Measurement of Dipor Dashboard for Monitoring Status for Digital Service Development Projects 

   Hasan, Nazia (2017-12-07)
   In Finland, tax payers’ money is used by public sector organizations to implement open source digital services to solve problem situations raised by common citizens. However, traditional long development cycle often results ...
  • Continuous integration in rural LTE base station solution 

   Näppä, Sami (2018-06-06)
   Mobile network coverage in rural areas are usually a challenging topic for mobile network operators. Setting up a remote base station and operating it might not be a wise investment, since the number of customers served ...
  • Data transfer optimization in FPGA based embedded Linux system 

   Lipponen, Jan (2018-06-06)
   The main goal of this thesis was to optimize the efficiency of data transfer in an FPGA based embedded Linux system. The target system is a part of a radio transceiver application receiving high data rates to an FPGA chip, ...
  • Datamigraatio työtietokannan avulla 

   Piskonen, Juuso (2017-05-03)
   Datamigraatiossa dataa siirretään järjestelmien välillä muokaten sitä kohdejärjestelmään sopivaksi. Prosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: Datan hakeminen lähdejärjestelmästä, datan muokkaus ja vienti kohdejärjestelmään. ...
  • Datan manipulointi kyberhyökkäyksessä 

   Lehtonen, Marko (2018-01-10)
   Kyberhyökkäyksiä on tapahtunut tietoverkoissa jo pitkään. Yleisimmin kohteen kone on joko lukittu tai sieltä on varastettu dataa. Uusi uhka datalle on, että sitä muokataan alkuperäisestä. Tällä tavoin voidaan saada kriittiset ...
  • Design and evaluation of mobile technology in agriculture - Empower farmers to get fair price for their produce 

   Vijayasekar, Nirmal (2018-04-04)
   Agriculture is the foundation of human endeavors. It is the basis of human civilization and most of the human activities are based on agriculture. It is also one of the oldest occupations of man. However, it is also often ...
  • Design and implementation of a message standardization tool 

   Myllynen, Ville Tapani (2018-06-06)
   This thesis describes designing and implementing an extension to an existing standardization tool that allows configuring and saving diagnostic messages of an automation system and allows the users to save their changes ...
  • Design and Performance Evaluation of a Software Platform for Video Analysis Service 

   Kalliomäki, Timo (2018-03-07)
   Video analysis is the programmatic observation of features in a video stream. This thesis designs a software platform which acts as a host for multiple video analyzer applications. The objectives are to allow effortless ...
  • Design of an Enterprise Resource Planning System Using Service-Oriented Architecture 

   Järnstedt, Joonas (2017-06-07)
   A typical ERP (Enterprise Resource Planning) system integrates many business functionalities such as billing, accounting, order processing, manufacturing and customer relationship management. Generally they are implemented ...