Now showing items 1-20 of 78

  • 360-videoiden katselustatistiikan visualisointi 

   Heino, Pietari (2018-02-07)
   360-videot ovat yleistymässä virtuaalitodellisuuden erilaisten sovellusten kanssa kovaa vauhtia. 360-videot ovat uusi, moderni mediamuoto, jossa video on kuvattu tietystä pisteestä jokaiseen suuntaan kuin pallon keskipisteestä ...
  • Application-Specific Instruction-Set Processor for Future Radio Integrated Circuits 

   Rekonen, Samuli (2017-06-07)
   Licensed Assisted Access is a 3GPP specified feature, for using the unlicensed frequen-cy band as a supplemental transmission medium to the licensed band. LAA uses clear channel assessment, for discovering the channel state ...
  • Automated audible countdown system 

   Tammi, Nadia (2017-12-07)
   When launching scientific sounding rockets into the atmosphere or space, a computer system is used to help monitor and keep track of the launch progress. A manual system is being used for the audio voice where one of the ...
  • Bookmarking and Seeking Tool for Online Videos 

   Rahimi Motem, Siamak (2017-06-07)
   At 2014, 66% of internet traffic was related to video content [1]. This number and everyday experience shows that by improving handheld device capabilities, social networks and internet speed, the video content which has ...
  • Concept Development and User Experience Measurement of Dipor Dashboard for Monitoring Status for Digital Service Development Projects 

   Hasan, Nazia (2017-12-07)
   In Finland, tax payers’ money is used by public sector organizations to implement open source digital services to solve problem situations raised by common citizens. However, traditional long development cycle often results ...
  • Datamigraatio työtietokannan avulla 

   Piskonen, Juuso (2017-05-03)
   Datamigraatiossa dataa siirretään järjestelmien välillä muokaten sitä kohdejärjestelmään sopivaksi. Prosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: Datan hakeminen lähdejärjestelmästä, datan muokkaus ja vienti kohdejärjestelmään. ...
  • Datan manipulointi kyberhyökkäyksessä 

   Lehtonen, Marko (2018-01-10)
   Kyberhyökkäyksiä on tapahtunut tietoverkoissa jo pitkään. Yleisimmin kohteen kone on joko lukittu tai sieltä on varastettu dataa. Uusi uhka datalle on, että sitä muokataan alkuperäisestä. Tällä tavoin voidaan saada kriittiset ...
  • Design of an Enterprise Resource Planning System Using Service-Oriented Architecture 

   Järnstedt, Joonas (2017-06-07)
   A typical ERP (Enterprise Resource Planning) system integrates many business functionalities such as billing, accounting, order processing, manufacturing and customer relationship management. Generally they are implemented ...
  • Developer Tools for Networked Web Applications 

   Thangavel, Sivamani (2017-06-07)
   This thesis evaluates suitable frameworks/solutions for programming IoT devices and creating a liquid Web UI. LiquidIoT of Tampere University of Technology, is an open source programming framework for networked devices. ...
  • Developing Marketing Personas with Machine Learning for Educational Program Finder 

   Koponen, Markus (2017-12-07)
   The motivation for the work is to see if marketing personas can be created with an educational Program Finder using machine learning. The research questions for the master’s thesis are “By using machine learning to process ...
  • Development of User Interface for the Management Server of Html5 Based Mobile Agent Framework 

   Ihsan, Kashif (2017-06-07)
   The emergence of World Wide Web as a widely used content-sharing environment and a rich software platform has revolutionized the life style of people across the globe. The Web is an archetypal commodity used by millions ...
  • DOM-optimointi monialustaisessa web-kehityksessä 

   Kuisma, Jari (2017-06-07)
   Web-sivut ovat kehittyneet staattisista sivukokoelmista kohti dynaamisia JavaScriptillä toimivia web-sovelluksia. DOM-mallin luominen sivusta on olennainen operaatio rakennettaessa HTML- ja CSS-dokumenteista kuvausta ...
  • Dynaamisten luokkien generointi tietokannasta 

   Mäkinen, Teemu Matias (2017-12-07)
   Tämän diplomityön aiheena on uusien luokkien dynaaminen luominen ja käyttöönottaminen Java -ohjelmointikielellä, käyttäen luokkien tallennusratkaisuna tietokantaa. Lataamisen dynaamisesta luonteesta aiheutuu useita haasteita, ...
  • Electrical distribution network asset management from the aspect of authority regulation 

   Martikainen, Erkka (2017-12-07)
   Electrical distribution businesses in Finland are regional monopolies that are regulated by the Energy Authority. Regulation is carried out by requiring Distribution System Operators (DSO) to send annual reports regarding ...
  • Elisan matkapuhelinverkon juoksevat kustannukset ja niiden minimoiminen 

   Lahtinen, Henri (2017-10-04)
   Tässä työssä oli tarkoituksena löytää keinoja juoksevien kustannusten pienentämiseen Elisan matkapuhelinverkossa. Vastatakseen jatkuvasti kasvavaan siirrettävän mobiilidatan määrään on Elisa investoinut merkittävästi ...
  • Enhancing unit testing to improve maintainability of the software 

   Sinisalo, Susanna (2017-12-07)
   Many companies are using software that have been developed many years ago. These legacy programs are important to their users and often their development is still ongoing. New features are developed and old ones adapted ...
  • Estimating performance of automated guided vehicle systems 

   Vaherkoski, Tuomas (2017-11-08)
   The use of automated guided vehicle (AGV) systems is increasing rapidly in warehouse and manufacturing environments. However, selling and commissioning AGV systems have certain challenges. Especially estimating AGV system ...
  • Evaluation of HLS modules for ASIC backend 

   Joentakanen, Tero (2017-06-07)
   Digital systems continue growing in complexity, but the design and verification productivity has not been able to improve in the same manner, which has led to a productivity gap. Raising the abstraction level of the design ...
  • Facilitating Semantic Smart Grid Application Development in a Dynamic Ontology Environment 

   Lehtimäki, Pyry Tapio Kalevi (2017-04-05)
   Semantic technologies can be used for uniforming tools for software development of smart grids. However, the use of semantic technologies has a steep learning curve. Therefore, users without semantic technology knowledge ...
  • Generating test cases from formal specifications 

   Helinko, Risto Veikko Artturi (2017-12-07)
   Quality is a persistent problem in software development. The main method for quality assurance, testing, is a significant part of any software project. As software development processes move towards continuous integration ...