Now showing items 1-20 of 3875

  • A-Interface Over Internet Protocol For User-Plane Connection Optimization In GSM/EDGE Radio Access Network 

   Frej, Israa (2018-01-10)
   This thesis will cover a detailed study about the main motivations and benefits from using IP as a transport protocol for specifically A-interface in GERAN for Circuit Switched User-Plane (CS-UP) connection, in addition ...
  • Sähköenergiajärjestelmien dynaaminen simulointi Matlab/Simscape-ympäristössä 

   Örmälä, Miska (2018-01-10)
   Energiajärjestelmiä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Nykypäivänä uusiutuvaa energiaa pyritään lisäämään sähköverkkoihin yhä enemmän. Kasvava uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisää kuitenkin myös vaihtelevan ...
  • Lineaarimoottorit ja niiden sovelluskohteet 

   Tikka, Petri (2018-01-10)
   Tässä työssä perehdyttiin lineaarimoottoreihin ja niiden sovelluskohteisiin. Lineaarimoottoreiden teoriapohja on sama kuin tavallisilla pyörivillä sähkömoottoreilla. Erona tavalliseen pyörivään sähkömoottoriin, lineaarimoottorin ...
  • Recurrent neural networks for multi-microphone speech separation 

   Nandakumar, Shriram (2018-01-10)
   This thesis takes the classical signal processing problem of separating the speech of a target speaker from a real-world audio recording containing noise, background interference — from competing speech or other non-speech ...
  • Smart solution to support digital entry of neuropsychological patient data 

   Usman, Muhammad (2018-01-10)
   The purpose of this thesis was to design, implement and evaluate a smart device application for the convenience of neuropsychologists in the field of neuropsychology tests. These tests are primarily conducted to assess the ...
  • Tietomallit rakennustuotannon opetustoimessa 

   Mäkinen, Riku-Jussi (2018-01-10)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on ymmärtää tietomalliperustaista rakennusprojektin kokonaisuuden hallintaa. Oleellista on lisäksi sisäistää päivittäisen työmaajohtamisen ja siihen liittyvien tietomallipohjaisten ...
  • Modeling Infrastructure Maintenance Contracts in a Geospatial Database 

   Hassan, Syed Farooq (2018-01-10)
   Automation in every field has introduced various means to increase productivity and efficiency. Recently, the road maintenance industry has adopted automation. However, automated scheduling, pricing, budgeting, reporting ...
  • Design and Construction of A PLL System for A 96-MHz FM Transmitter 

   Wang, Qiuting (2018-01-10)
   The phase-locked loop (PLL) is used as frequency synthesizer in numerous electronic devices. This thesis presents design and construction of a basic PLL system on solderless breadboard, using discrete components and ...
  • Real-Time Business Intelligence 

   Bouchelouche, Houd (2018-01-10)
   Nowadays, terms such as the Internet of Things, Big Data analytic and Business Intelligence are very common among business leaders, managers and analysts. There is no wonder why, acquiring a huge amount of data with the ...
  • Laatupiiriajattelu allianssi-mallilla toteutettavassa rakennushankkeessa 

   Lähteenmäki, Mikael (2018-01-10)
   Tutkimuksen ongelmana on määrittää missä määrin allianssimallilla toteutettavassa rakennushankkeessa laatupiiriajattelua sovelletaan tuotannonohjaukseen? Tutkimus toteutettiin allianssimallilla toteutettavan Yliopistonkatu ...
  • Telecommunication data monetization 

   Haapaniemi, Jani (2018-01-10)
   The aim of the study was to find out what kind of telecommunication data monetization models are interesting and potential. The focus was on finding out what kind of business model trends there are already, how telco data ...
  • Defining supplier relationship management system requirements for an EPC firm: a case study 

   Sikander, Husnain (2018-01-10)
   Improved information technology has reduced the barriers to access international markets, businesses nowadays buy or sell from or to anywhere in the world. Globalization has also encouraged companies to do business far ...
  • Vehicular Digital Communication 

   Kaurila, Sami Allan (2018-01-10)
   The vehicles such as cars, trucks and buses were once fairly simple from the electric perspective. The internal combustion engine needed originally very little other electricity than spark to operate. The ever-tightening ...
  • Kantavien rakenteiden parametrinen suunnittelu ja mallintaminen 

   Lalla, Alex (2018-01-10)
   Rakenteiden parametrisella suunnittelulla tarkoitetaan menetelmää, jossa rakenteen ominaisuuksiin vaikuttaville parametreille määrätään arvot käsin tai ennalta määriteltyjen sääntöjen avulla siten, että lopputuloksen ...
  • An Implementation of KPI-ML to a Multi-Robot Line Simulator 

   Usman, Muhammad (2018-01-10)
   Emergence of highly competitive markets have led to more deep and thorough evaluation of performances across the manufacturing industry to enhance the efficiency of production processes. Manufacturing industry across the ...
  • Extendable Framework for Data Collection and Analysis in Production Systems 

   Iftikhar, Umer (2018-01-10)
   Production systems constitute the backbone of any organization aiming to maximize its profits and cut down its cost. The data accumulated from numerous processes is critical to optimize the chain of operations within the ...
  • Benefit Realization Practices and Project Success in Information Technology Projects 

   Syrjäkari, Suvianna (2018-01-10)
   The traditional iron triangle project management success measurements: schedule, budget, and scope, are combined with benefit realization approach. A benefit is a desired outcome of a change, such as increased profit or ...
  • Esteriöljyjen tekninen soveltuvuus kantaverkon suurjännitemuuntajiin 

   Mikkola, Laura (2018-01-10)
   Kantaverkon suurjännitemuuntajissa käytetään eriste- ja jäähdytysaineena perinteisesti mineraaliöljyä. Jos mineraaliöljyä joutuu maahan öljyvuodon seurauksena, se pysyy maaperässä ja on sille haitallista. Mineraaliöljy on ...
  • Johdanto kompleksisiin moniarvoisiin funktioihin 

   Huopio, Olli (2018-01-10)
   Moniarvoisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jonka jotakin määrittelyjoukon alkiota vastaa useampi kuin yksi maalijoukon alkio. Voidaan ajatella, että funktio saa tällöin arvokseen maalijoukon alkion sijasta joukon ...
  • Avoimen lähdekoodin vaikutus liiketoimintatiedon hallinnan tulevaisuuteen 

   Mikkonen, Teemu (2018-01-10)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vaikutus Business Intelligence -työkaluihin lähitulevaisuudessa. Tutkimusongelma jaoteltiin tutkimus-kysymyksiin: ”Mitä tarpeita BI-työkaluille muodostuu ...