Now showing items 21-40 of 4988

  • Tietomallin hyödyntäminen asuntorakentamisen operatiivisen hankinnan prosessissa 

   Leppäkorpi, Janina (2019-05-03)
   Tämä diplomityö käsittelee tietomallien hyödyntämistä asuntorakentamisen operatiivisen eli projektikohtaisen hankinnan prosessissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tietomallia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ...
  • Tehtävienhallinnan kehittäminen tietotekniikkapalvelussa 

   Johansson, Hannu (2019-05-08)
   Tietotekniikan palvelualalla yhä useampi yritys pyrkii yksittäisten tuotekehitysprojektien sijaan tuottamaan pitkäjänteisempää palvelua, johon kuuluvat ohjelmistokehityksen lisäksi jatkuvat sovellusten kehitys- ja ...
  • Sidos 

   Kirjonen, Anu; Kraama, Aleksi; Kuokkanen, Eero; Sarvi, Irene (2019-3-28)
   Yhdyskuntasuunnittelun Ammattikurssi 1 Kandidaatin työ Huhtala, Seinäjoki
  • Pilarianturan geo- ja rakennetekninen mitoitus 

   Tölli, Kyösti (2019-04-17)
   Pilarianturan geo- ja rakennetekninen mitoitus on olennainen osa rakennesuunnitelmien kokonaisuutta. Mitoittajalla tulee olla vahva tietämys sekä geotekniikasta että rakennemitoituksesta. Tämän työn tarkoituksena oli ...
  • Vanhan tietokantajärjestelmän versiohallinta 

   Juutilainen, Timo (2019-04-18)
   Työssä esitellään tietokantaa normaalia enemmän hyödyntävä legacy-järjestelmä. Järjestelmää kehittäessä ei ole käytetty versiohallintaa ollenkaan, ja myöhemminkin vain varmuuskopionäkökulmasta. Järjestelmän ohjelmistologiikka ...
  • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

   Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
   Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
  • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

   Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
   Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
  • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

   Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
   Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...
  • The Ethereum blockchain: Use cases for social finance applications 

   Luong, Dang Hai (2019-04-24)
   Centralized network solution have been around for a long time, despite having a considerable issue of trust, in which users need to rely on the implementation of the system. During unfortunate incidents such as centralized ...
  • Exclusion Limits for Charged Higgs Boson in Minimal Supersymmetric Standard Model 

   Keskinen, Panu Sakari (2019-03-22)
   The Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) is the simplest supersymmetric extension of the Standard Model (SM). It predicts 4 additional Higgs bosons, including a charged Higgs. If the charged Higgs is lighter than ...
  • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

   Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen projektiliiketoiminnassa 

   Korhonen, Vili (2019-04-03)
   Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpeisiin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja ...
  • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

   Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
   Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...
  • A User Study on User Experience of Spatial Audio in 360 Degree Music Videos 

   Battah, Anas (2019-04-24)
   With the continuous growth and improvements of visual displays and the high qualities easily accessible by consumers, a need for supporting audio formats grows as well. One of the growing trends over the past few years has ...
  • Moottoriperheen konfiguroitava rakenne 

   Rautakorpi, Antti (2019-04-03)
   Moduloinnin ja konfiguroinnin merkitys massaräätälöidyn tuotteen suunnittelussa on noussut esille nykyajan yritysten toimintatavoissa. Asiakasvarioituvia tuotteita toimittavat yritykset tarvitsevat oikeanlaiset työkalut ...
  • Haihtumattomien aerosolihiukkasten lukumääräpitoisuus vilkasliikenteisessä katukuilussa 

   Lintusaari, Henna (2019-04-02)
   Euroopan unionin lainsäädännössä ajoneuvojen hiukkaslukumääräpäästön rajoitukset ottavat huomioon vain yli 23 nm:n kokoiset haihtumattomat hiukkaset. Vaikka alle 23 nm:n päästöhiukkasten tiedetään monissa tapauksissa olevan ...
  • Two Dimensional Acoustofluidic Manipulation of Microparticles 

   Yiannacou, Kyriacos Chrysanthos (2019-04-24)
   Acoustically actuated microfluidic devices for bio diagnostics have gained the attention of the research community, due to the gentle and non-contact characteristics of the actuation force. The existing acoustofluidic ...
  • Processing of Graphene Oxide Integrated Cellulose Acetate Composites and their Physical and Mechanical Properties 

   Yen, Md Asifuzzaman (2019-04-12)
   This thesis work deals with the fabrication of bionanocomposite films composed of cellulose acetate (CA) biopolymer and graphene oxide (GO) by melt extrusion process. Desired amount of triethyl citrate (TEC) was used as a ...
  • Liiketoimintatiedon hallinta -järjestelmän käyttäjätarvemäärittelyprosessi ja siinä hyödynnettävät palvelumuotoilumetodit 

   Niiranen, Henni (2019-04-03)
   Liiketoimintatiedon hallinta (BI) on organisaation johtamisen kannalta oleellista tietoa ja toimintaa, joka mahdollistaa kyseisen tiedon prosessoinnin ja jalostamisen päätöksenteon tueksi, mikä johtaa arvoa ja liiketoimintaetua ...
  • Bayesian networks in additive manufacturing and reliability engineering 

   Hamedi, Azarakhsh (2019-03-27)
   A Bayesian network (BN) is a powerful tool to represent the quantitative and qualitative features of a system in an intuitive yet sophisticated manner. The qualitative aspect is represented with a directed acyclic graph ...