• Realistic asteroid interior models and full-wave tomography simulation 

   Sorsa, Liisa-Ida (2018-09-05)
   The aim of this thesis is to develop a realistic deep interior model for a rubble-pile asteroid and conduct full-wave computed radar tomography on the developed model. The surface model of the asteroid Itokawa is used to ...
  • Energiatehokkuustoiminnan arvioinnin kehittäminen jakeluverkkoyhtiössä 

   Koskela-Koivisto, Jaakko (2018-09-05)
   Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa avainasemassa energiatehokkuusdirektiivin 2012 asettaman 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamisessa. Suomen toiseksi suurimpana verkkoyhtiönä Elenia Oy on osallistunut ...
  • Pk-yrityksen hankintatoimen ja varaston kehittäminen 

   Voutilainen, Jimi (2018-09-05)
   Yrityksessä toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttaa suuresti sen hankintatoimen ja varaston toiminnan tehokkuus. Puutteellinen hankintatoimi kasvattaa varastoja ja hidastaa varastojen kiertoa. Kasvanut varasto ...
  • Uudelleenkäytettävän koneenohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Paarlahti, Perttu Sakari (2018-09-05)
   Koneenohjausjärjestelmä saa koneen toimimaan turvallisesti ja operaattorin komentojen mukaisesti. Yhä suurempi osa koneenohjausjärjestelmien toiminnallisuudesta toteutetaan nykyisin ohjelmistolla. Koneenohjausjärjestelmän ...
  • Jäykistämättömien palkki-pilari päätylevyliitosten mitoitus ja kustannusoptimointi 

   Hietaharju, Lauri (2018-09-05)
   Työssä keskityttiin H- ja I-profiilisten tasokehien jäykistämättömien palkki-pilari -päätylevyliitosten mitoitukseen sekä kustannusoptimointiin. Kustannusten minimointitehtävä kirjoitettiin matemaattiseksi optimointiongelmaksi, ...
  • Paperikonekäyttöjen analysointi tekoälyllä 

   Pakarinen, Eerik Juhani (2018-09-05)
   Tässä työssä selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia paperikoneen sähkökäyttöjen analysointiin. Työ rajataan leikkurin mekaanisten värähtelyiden analysointiin. ABB:n sähkökäytöt mittaavat antureilla valtavan määrän dataa ...
  • Deep neural networks for evaluating the quality of tempered glass 

   Ruusunen, Juho (2018-09-05)
   In this work, automated methods for counting the number of shards in a picture of broken glass are reviewed. The minimum number of shards in a specific observation field is a standardized requirement for tempered glass. ...
  • OPC UA -asiakassovelluksen kehittäminen OPC Classic -tekniikoista OPC UA:han siirtymiseksi 

   Nieminen, Mikko (2018-09-05)
   Teollisuus 4.0:n eli niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen myötä teollisuuden laitteet ja järjestelmät kytketään verkkoon tietojen välittämistä ja yhteistoimintaa varten. Eri valmistajien laitteiden ja järjestelmien ...
  • Artificial flaw simulation in ultrasonic inspection of austenitic stainless steel weld 

   Jessen-Juhler, Hans Oskari (2018-09-05)
   Nuclear power plant primary circuit components are made from austenitic stainless steels. They provide mechanical properties combined with corrosion resistance and weldability. The structural integrity of the components ...
  • Protein Adsorption On Bioactive Glasses 

   Huynh, Ngoc (2018-09-05)
   Protein adsorption is a critical biological event taking place whenever a foreign body is introduced to the human body, playing a key role in deciding subsequent cellular responses. It is also an important indicator of a ...
  • Reduction of EMI coupling between motor and grid connections in a two-level voltage source AC drive 

   Kaipia, Perttu (2018-09-05)
   Electromagnetic Compatibility (EMC) of a drive must be tested to make its use safe and disturbance free in an electric grid. The noise limits for drives are defined in the standard IEC 61800-03. The coupling between motor ...
  • A Redundant Zigbee Communication Mechanism for Avoiding Collision in a Monorail System 

   Ramachandran Ponnalagi, Karthhic (2018-09-05)
   The safety of machines plays an important role in an automation system. The accident of transportation system leads to delay or complete blockage of production which leads to loss. In time-sensitive production, it could ...
  • Cryptonight Gpu Mining Efficiency 

   Tuzi, Daren (2018-09-05)
   The purpose of this thesis is to study the efficiency of using graphical processing units in Cryptonight, the proof-of-work system used to mine Monero. By understanding the dependence of Cryptonight in memory, we theorize ...
  • Modeling and design of proportional-resonant current control for grid-connected converters 

   Viirtelä, Aku (2018-09-05)
   Grid-connected converters, such as the three-phase two-level rectifier or inverter topology, provide an interface for drawing power from, or feeding power into, the utility grid. This is done by switching a DC voltage ...
  • 3d Printing Of A Personalized Dosage Form 

   Virtanen, Valtteri Topias (2018-09-05)
   The purpose of this thesis was to study the possibilities of 3D printing of a personalized dosage form from biocompatible and biodegradable PLA (polylactic acid) polymer. In this thesis multiple sets of capsules with ...
  • Asuntorakentamisen mahdollisuudet Vaskiluodossa 

   Koriseva, Mimmi (2018-09-05)
   Vaskiluoto on Vaasaan kuuluva, noin kahden kilometrin päässä keskustasta sijaitseva saari. Vaskiluodon monipuolinen rakenne koostuu huvila-asutuksesta, teollisuus- ja satama-alueesta sekä vaasalaisille tärkeästä luontoalueesta, ...
  • Hiedanrannan tehdaskompleksin konseptisuunnitelma 

   Paasiaho, Teemu (2018-09-05)
   Hiedanranta on kunnianhimoinen kaupunkikehitysprojekti. Tampereen kaupungin vuonna 2014 hankkimalle entiselle teollisuusalueelle ja sen ympäristöön tavoitellaan 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Lielahden tehdas sijaitsee ...
  • Irlantilaisen musiikin keskus, arkkitehtuurikilpailu – Connolly’s of Leap pubin korjaus- ja lisärakentaminen 

   Lautamäki, Henri (2018-09-05)
   Diplomityö käsittelee suunnitelmaani, jolla osallistuin Irish cult music venue -arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun teema oli suunnitella irlantilaisen musiikin keskus nykyiseen Connolly’s of Leap ravintolaan Leapin kylään ...
  • Hyvinvointikortteli 

   Keskinen, Outi Pauliina (2018-09-05)
   Diplomityöni aiheena on urbaani hyvinvointikortteli, jossa hyvinvointia tukevat palvelut yhdistyvät monimuotoiseen asuntotyyppivalikoimaan ja monitasoiseen runsaaseen kaupunkiluontoon. Korttelissa eri sukupolvia ja ...
  • Torque moment – tension force relation for anchor bolts 

   Palvanen, Ville (2018-09-05)
   The main purpose of this thesis was to study the relationship between torque and tension for HPM and PPM anchor bolts. This was done by determining the torque coefficients and torque – tension curves. The impact of lubrication ...