Now showing items 1006-1025 of 3288

  • Home Entertainment Device Detection Using Mobile Phone 

   Eivola, Antti (2012-11-07)
   Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
  • Hotelli ja ympäröivä torialue Kangasalan keskustassa 

   Sarkkomaa, Jani Markus (2016-06-08)
   Tämän työn lähtökohtana on 16.-18.9.2015 Kangasala-talossa järjestetty ”Uusi Kangasala” -työpaja, jonka tarkoituksena oli esitellä kuntalaisille Kangasalan keskustaa ja sen lähialueita koskevia kehityssuunnitelmia, ja ...
  • How Internet of Things Affects Business Intelligence? 

   Lindroos, Olli (2015-10-07)
   The main purpose of this research is to find out what Internet of Things (IoT) and Business Intelligence (BI) mean and how IoT will possibly affect BI. This research has been carried out as a literature review and it is ...
  • HSDPA Macro-to-Indoor Mobility Measurements Using WCDMA Repeater and Pico Cell 

   Subramaniam, Rajadurai (2011-09-07)
   With the advancements in DSP, mobile terminals are becoming smaller and smarter every day. The more the mobile becoming data centric, the more is the number of users from indoors. From radio network planning point of view, ...
  • HTML-sivujen sisällöntuottamisen optimointi 

   Tuominen, Tommi (2015-12-09)
   ForeAmmatti-tietojärjestelmän datasisältö oli kasvanut vuosien mittaan merkittävästi eikä tehokkuuden parantamiseen ollut käytetty aiemmin riittävästi resursseja. HTML-sivujen dynaamisen sisällön tuottaminen oli aina tehty ...
  • HUBit: Resilient strategy for creating vibrant urbanity in Qinshuihe 

   Heikkilä, Anna (2015-06-03)
   This master’s thesis has been done through participation in the Global Schindler award 2015 that takes place in the Shenzhen suburb of Qingshuihe. The competition set the aims and goals for the project that has been deemed ...
  • Hulevesien hallinta mallintamalla 

   Jaakola, Heli (2015-08-12)
   Hulevesien hallinnan ohjeistusta sekä vastuita on uudistettu Suomessa viimevuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain päivitys astui voimaan elokuussa 2014, jolloin hulevesien hallinta siirrettiin kuntien vastuulle osaksi ...
  • Hulevesien hallinta rakennetuilla alueilla 

   Inha, Laura (2010-06-09)
   Työn tavoitteena on arvioida kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden sekä haastatteluiden avulla hulevesien eri hallintamenetelmiä ja niiden toimivuutta rakennetussa ympäristössä. Hallintamenetelmien soveltuvuudessa ...
  • Hulevesitulvariskien alustava arviointi Helsingin kaupungissa 

   Raukola, Pekka, Juhani (2012-11-07)
   Lokakuussa 2007 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2007/60/EY) tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön vuonna 2010 voimaan tulleella tulvariskien hallintaa ...
  • Human Body Effects on RF Electronics 

   Alam, Shahed (2013-08-14)
   Wireless sensors require radio frequency (RF) circuits to operate at close proximity to the human body. For successful design of body worn applications of electronics the study of the effect of human body on RF interconnects ...
  • Human Induced Pluripotent Stem Cell Derived Cardiomyocytes Grown on Woven Polyethylene Terephthalate Textile 

   Junnila, Anni (2016-06-08)
   Cardiac tissue engineering aims to create functional tissue constructs in order to reestablish the function and structure of a damaged heart muscle using cells together with biomaterial scaffolds. One of the challenges is ...
  • Human Interaction Simulator Software for Information Retrieval Research 

   Pääkkönen, Teemu Juhani (2016-04-06)
   The concept of Information Retrieval deals with the obtaining of information from information sources, such as libraries, archives, databases, or the internet. It is a widely studied subject. Interactive Information Retrieval ...
  • Human Jury Assessment of Image Quality as a Measurement: Modeling with Bayes Network 

   Haque, Md. Asadul (2016-01-13)
   Image quality assessment has been done previously manually by human jury assessment as reference. Due to lack of rationality in human jury voting and its high costs it is desirable to replace it with instrumental measurements ...
  • Humanoidirobotti Naon käyttösovellukset vanhustenhuollossa 

   Kallio, Jouko (2016-04-06)
   Opinnäytetyö on tehty osana TEKESin (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa hoitorobotti-tutkimushanketta, jossa oli tavoitteena selvittää ja pilotoida robotin hyödyntämistä vanhustenhuollossa ...
  • Huokoisen komposiitin biohajoavuuden alkuvaiheiden elektronispektroskooppinen tutkimus 

   Valla, Annaleena (2012-12-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia huokoisen komposiitin biohajoavuuden alkuvaiheita materiaalin pinnalla. Materiaalista kehitetään huokoisia, biohajoavia kudostukirakenteita lääketieteellisiin sovelluksiin. ...
  • Hybrid Organic–inorganic Nanostructures For Solar Cells — A Combined Experimental And Computational Study 

   Saarinen, Timo (2016-05-04)
   Hybrid organic–inorganic photovoltaics (HOPVs) are emerging as an attractive solution to achieve cost-effectiveness and an acceptable performance. HOPVs offer several advantages over the traditional organic photovoltaics, ...
  • Hydraulic load control in refuse collectors 

   Männistö, Ville Matti Samuel (2016-05-04)
   The binlifts of refuse collectors have a problem with binlift oscillations when the binlift is lowered slowly. The problem escalates with hot oil that has lower viscosity. Most problematic the oscillations are with an ...
  • Hydraulics design and simulation of new kind of leg 

   Faisal, Mehmood (2013-05-08)
   Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
  • Hydraulikaavioiden hallinta konfiguroituvassa tuoterakenteessa 

   Kukkonen, Ville (2015-12-09)
   Maanalainen poralaite on asiakasräätälöity tuote, jolla on laaja tuotevalikoima. DD422i poralaite on suunniteltu konfiguroituvaksi tuotteeksi, jolloin sillä on mahdollista vastata tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. ...
  • Hydraulikäyttöisen putkilävistimen suunnittelu 

   Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
   Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...