Now showing items 1288-1307 of 3488

  • Investigation of scintillation effects in European Galileo Signals 

   Arulpragasam, Devanand (2017-06-07)
   Ionospheric scintillations are known to be rather challenging in Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receivers. The scintillation effects include rapid variations in signal phase and amplitude, which may hinder the ...
  • Investigations of Dempster-Shafer theory in the context of WLAN-based indoor localization 

   Kaseb Zadeh, Parinaz (2013-12-04)
   Accurate user's locations and real-time location estimations in indoor environments, are important parameters to achieve reliable Location Based Services (LBSs). Non-Bayesian frameworks are gaining more and more interest ...
  • Investigations of outdoor mobility patterns of taxicabs in urban scenarios 

   Basnet, Subash (2017-04-05)
   This thesis investigates various outdoor mobility patterns of taxicabs in urban environments based on open-data real traces and it proposes a suitable outdoor mobility model to fit the provided measurement data. This thesis ...
  • Ion gels as dielectrics in organic thin-film transistors 

   Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
   Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
  • IoT Node Emulation and Management Platform 

   Javed, Nadir (2014-12-03)
   There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
  • IPv6 home network - Connecting home network name service to the Internet DNS 

   Kässi, Saku (2013-12-04)
   Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
  • Islanding of a full power converter grid interface 

   Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
   A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
  • IT-kaluston ja ohjelmistolisenssien hallintajärjestelmä PK-yrityksessä 

   Hietanen, Juha (2012-01-11)
   Tässä diplomityössä keskityttiin IT-laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallinta-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yksityiskohtiin. Työn tavoitteena oli nykyaikaistaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n vanhat ...
  • IT-projektin onnistumisen mittaaminen 

   Mäkelä, Jenni (2015-06-05)
   Tietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa osana lähes jokaisen menestyvän yri-tyksen arkea. Monessa yrityksessä on hankittu yksittäisiä IT-infran osia tarpeeseen, eikä aina ole mietitty suurempaa kokonaisuutta, jonka ...
  • ITE-arkkitehtuuri: tie koneiston ohi 

   Vainikka, Otto Felix (2015-12-09)
   Miltei koko vuosimiljoonaisen historiansa ajan ihminen on muokannut fyysistä ympäristöään hyvin suoraviivaisesti. Idean saatuaan ihminen on rakentanut ja muokannut asuinpaikkaansa omin käsin tukeutuen sekä rationaaliseen ...
  • ITIL-prosessien soveltaminen tietoliikenneoperaattorin toiminnassa 

   Aho-Pynttäri, Lauri (2012-11-07)
   Diplomityössä tutkittiin ITIL-viitekehyksen soveltumista tietoliikenneoperaattorin toimintaan. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on IT-palvelunhallinnan malli, jossa on kerättynä yhteen IT-alan parhaita ...
  • Iän ja sukupuolen arviointi videokuvasta 

   Taipalmaa, Jussi (2016-06-08)
   Diplomityössä toteutetaan automaattinen järjestelmä iän ja sukupuolen reaaliaikaiseen arviointiin videokuvasta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka minimoi keskimääräisen virheen iän ja sukupuolen arvioinnissa, mutta ...
  • Jaetun ja hajautetun muistin väyläadapteri HIBI ja Avalon rajapinnoille 

   Korpela, Timo (2014-12-03)
   Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
  • Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana 

   Hedberg, Iida (2014-10-08)
   Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
  • Jakeluverkkoyhtiön energiamittaustiedon laadun kehittäminen 

   Sianoja, Anniina (2015-11-04)
   Sähkönkulutuksen mittaaminen on Suomessa mullistunut etäluettavien sähkömittareiden asentamisen jälkeen. Uusilla mittareilla sähkönkulutusta voidaan mitata esimerkiksi tunneittain. Mittaustiedot saadaan siirrettyä etäluennan ...
  • Jakeluverkon loistehohallinnan suunnitelma 

   Kenttälä, Atte-Ilari (2016-12-07)
   Elenian tavoitteena on nostaa jakeluverkon maakaapelointiaste 70 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä, jotta päästään työ- ja elinkeinoministeriön asettamiin toimitusvarmuustavoitteisiin. Tulevina vuosina asennettavat maakaapelit ...
  • Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot 

   Alhainen, Juha Tapio (2015-02-04)
   Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien ...
  • Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen Porissa 

   Leppäniemi, Marika Julia (2017-02-08)
   Suomessa on valtakunnallisena tavoitteena lisätä jalankulku- ja pyöräilymatkoja 20 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Porissa liikutaan keskimääräistä enemmän henkilöautolla ja pyörällä ja keskimääräistä vähemmän ...
  • Jatkuva toimittaminen asiakasprojektissa 

   Kärpänoja, Pauli Matias (2015-12-09)
   Ohjelmistotuotannossa uuden ohjelmistoversion julkaisu sekä tuotantoasennus on usein työläs ja arvaamaton vaihe, mihin on varattava aikaa ja henkilöresursseja. Tuotantoasennuksia tehdään harvoin ja niistä seuraa usein ...
  • Jatkuvan palvelun kehittäminen globaalissa toimintaympäristössä 

   Iltanen, Lasse (2010-05-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...